Ulkeler

Umman Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Maskat, Umman
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Umman Ülke Rehberi
Umman Ülke Rehberi
 
Umman Ülke Rehberi
 
Umman Ülke Rehberi
 
Umman Ülke Rehberi

Umman Sultanlığı, güneybatı Asya`da, Arap Yarımadası`nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.

Tarih

Bugünkü Umman topraklarında insan yerleşiminin izleri en az 10 bin yıl önceye dayanır. Umman`ın bugünkü kabile sisteminin kökleri Arap Yarımadası`nın güneybatısından MS 2. yüzyılda başlayan göç hareketine kadar uzanır. Kabile çekişmeleri ve İran`dan gelen saldırılar, bölgenin İslam dinini benimsediği yüzyıla değin sürdü. Arap Yarımadasının coğrafî kopukluğunun yarattığı elverişli ortamda kolayca yayılma olanağı bulan Hariciliğe bağlı İbadiyye mezhebi, aynı zamanda bölgede siyasi birliğin sağlanmasına zemin hazırladı. Culende bin Mesud`un 751`de imam seçilmesiyle kabileleri bir araya getiren dinsel bir rejim ortaya çıktı. Büyük kabileler ve dinsel önderler arasındaki anlaşmayla belirlenen imamların yönetimi, Benu Nabhan`ın başa geçtiği 1154`ten sonra yerini istikrarsız hanedanlara bıraktı. Deniz ticaretine bağımlılık nedeniyle güçlerini kıyı şeridine kaydıran hanedanlar, imamlık kurumunun 1428`de yeniden ortaya çıkmasıyla iç kesim üzerindeki denetimi büyük ölçüde kaybettiler. Öte yandan, 1507`de Maskat`a saldıran Portekizliler, kısa sürede bütün kıyı şeridini ele geçirdiler. 1624`te imam seçilen ve kabile çatışmalarına son veren Nasr bin Mürşid, Portekizlileri bölgeden çıkardığı gibi İran ve Doğu Afrika`daki Portekiz kolonilerini de Umman`a bağladı.

18. yüzyılda Hinavi ve Gafiri kabileleri arasında başlayan iç savaş, İran hükümdarı Nadir Şah`ın 1737`de Umman`ı ele geçirmesiyle sonuçlandı. İran kuvvetlerini yenilgiye uğratan ve tarafların uzlaşmasıyla imamlığa seçilen Ahmed bin Said, güçlü bir yönetim kuran bin Said hanedanının temellerini attı. Önce Seyyid, daha sonra da, sultan olarak anılan hanedan üyeleri, yeni fetihlerle Umman`ın deniz ticaretini güvence altına aldılar.

İngilizlerle sıkı bir işbirliğine giden Said bin Sultan (1806-56) Zangibar`ı önemli bir gelir kaynağı durumuna getirdi. Onun ölümünden sonra Umman ve Zangibar hanedanın iki ayrı koluna geçti.

Umman`da İbadiyye imamına bağlı kabilelerin saldırılarına karşı koyamayan Teymur bin Faysal (1913-32), İngilizlerin arabuluculuğuyla iç kesimde özerk bir imamlık yönetimi kurulmasını kabul etti. Suudi Arabistan`dan destek gören İbadiyye imamının bağımsızlık girişimini gene İngilizlerin yardımıyla boşa çıkaran ve 1959`da bütün ülkede denetimi sağlayan Said bin Teymur`un (1932-70) baskıcı politikaları, 1965`te Dofar bölgesinde sol eğilimli Umman Halk Kurtuluş Cephesi`nin bir gerilla mücadelesine yol açtı. Bir saray darbesiyle babasının yerine geçen Kabus bin Said, 1975`te bu ayaklanmayı bastırdıktan sonra yönetimini sağlamlaştırma yönünde adımlar atarak geniş çaplı bir modernleştirme programına girişti.

Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler`e 1971`de katılan Umman, 1981`de de Körfez İşbirliği Konseyi`nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. ABD ile sıkı ilişkilerin yanı sıra ılımlı Arap devletleriyle yakınlaşmaya girerek Umman`ı dış dünyaya açılmasını sağlayan Kabus yönetimi, İran-Irak Savaşı boyunca tarafsızlık politikası izledi. Körfez Savaşı sırasında belirgin bir rol oynamamasına karşın, üslerini batılı güçlere açmayı kabul etti. 1992`de Yemen`le imzaladığı anlaşmayla bu ülkeyle yaşadığı 25 yıllık sınır sorununa son verdi. Umman Yarımadası’nın Osmanlı hakimiyetine geçmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu`na bağlı bir vilayet halini almış, I. Dünya Savaşında İngiltere`nin petrol siyaseti yüzünden Osmanlı`dan ayrılmıştır.

Fiziki Yapı

Umman’ın büyük bölümü kıraç tepeler ve ovalar, kumlu düzlükler ve çöllerle kaplıdır. Umman Körfezinin geri bölgesinde kalan topraklar dağlık olup, ülkenin en yüksek noktası (3017 m) olan Akdar Dağı buradadır. Ülkenin en verimli kısımları Maskat’ın kuzeybatısındaki Batinah Ovası ve Güney Dofar eyaletinde dağlarla deniz arasında kalan hilal şeklindeki toprak parçasıdır. Kuzeyde meşhur Rubülhali Çölü yer alır. Ülke kıyılarının toplam uzunluğu 1600 km civarındadır.

İklimi

Umman dünyanın en sıcak ülkelerinden birisidir. Sıcaklıklar ekseriya 54°C’ye kadar ulaşır. Yıllık yağış ortalaması 76 mm ile 101 mm arasında değişmekte olup, Batinah Ovası bundan müstesnadır. Rubulhali Çölüne hemen hemen hiç yağmur düşmez.

Tabii Kaynaklar

Ülkenin büyük bölümü çöller ve steplerle kaplıdır. Ülkenin tek yeraltı zenginliği petroldür.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Umman nüfusu 1.650.000 olup, kilometrekareye 4-5 kişi düşer. Ülkenin en büyük nüfus merkezi 50.000 nüfuslu başşehir Maskat’tır. Nüfusun % 89’u Araplardan, % 4’ü Belucilerden, % 3’ü İranlılardan, % 2’si Afrikalılardan müteşekkildir. Nüfusun büyük çoğunluğu Haricilerden Abdullah bin İbad’ın kurduğu ve sapık bir yol olan İbadiyye fırkasındandır. Resmi dil Arapça olup, halkın büyük çoğunluğu bu dili konuşur, okuma-yazma bilenler nüfusun % 20’sini teşkil eder.

Siyasi Görünüm

40 senedir Oman Sultanlığını yöneten Sultan Qaboos Bin Said Al Said döneminde izlenen iç ve dış politika sayesinde Oman, bölgesinde bir istikrar adası haline gelmiştir. Diğer Arap halklarından farklı olarak Hariciliğin bir kolu olduğu bilinen İbadi mezhebine mensup olan Oman halkı tarih boyunca komşu ülkelerin halklarından daha farklı tarihsel ve siyasi süreçlerden geçmiştir. Dolayısıyla bugün ulus inşa etme sürecinde gelinen noktanın ve iç siyasetin mevcut durumunda belirleyici olan temel unsurların ülkedeki Arap kabileleri arasındaki düzenli ilişkiler ve İbadi kimliği olduğu söylenebilmektedir.
Sultan Qaboos, Devlet ve Hükümet başkanlığı görevinin yanında Savunma, Maliye ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini de kanunen uhdesinde bulundurmaktadır. Söz konusu Hükümet üyeliklerine ayrıca sorumlu Bakan sıfatıyla atama yapılmaktadır. Hükümet üyeleri doğrudan Sultan tarafından atanmaktadır. 6 Kasım 1996 tarihinde yayımlanan Sultanlık kararnamesiyle anayasa niteliğindeki Temel Yasa ilan edilmiş ve Devlet Konseyi ve Şura Meclisinden oluşan iki kanatlı Meclisi ile Oman şeklen meşruti monarşiye geçmiştir.

Devlet Konseyi, atanmış üyelerden müteşekkil olmakla birlikte, Şura Meclisi için her dört yılda bir seçim yapılmaktadır. Şura Meclisi’nin yedinci dönem seçimleri 2011 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecektir.

Herhangi radikal bir değişime ya da öngörülmeyen gelişmelere sahne olmayan Oman’da 2010 senesinde Sultan’ın iktidara gelişinin 40. yılı kutlanmıştır. Kutlamalar sırasında halkın tüm kesimleri Sultan’a bağlılıklarını sergilemiştir. Kutlamalarda çeşitli ülkeler muhtelif seviyelerde temsil olunmuştur.

Oman dış politikasına hakim olan temel unsur tarafsızlık ilkesi doğrultusunda proaktif bir politika izlemesidir. Bunun yanında, tüm dengeleri gözeten, ılımlı, batı yanlısı, pragmatik dış politika anlayışının 40 senedir ciddi bir sapma olmaksızın sürdürülmesine gayret edilmektedir. Bu bağlamda değişimlere açık olma, diğer ülkeler arasındaki anlaşmazlık ve sorunlarda tarafsız kalma, sorunların askeri yöntemlerle çözümlenmesinden ziyade, diplomasiye her alanda öncelik tanıma ve diplomatik ilişkileri kesmeme, Oman dış politikasına hakim ilkelerdir.

2011 yılında Tunus ve Mısır’da başlayarak tüm bölgeyi etkileyen toplumsal olayların yansımaları küçük çapta da olsa Oman’da da görülmüş olmakla birlikte, yönetimin olayların şiddete dönüşmeden suhuletle çözüme kavuşturulmasında sergilediği dirayetli tutum neticesinde ülke istikrarı etkilenmemiş; başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda kayda değer reformlar gerçekleştirilmiştir.

Ekonomi

Oman’da ekonominin temeli, diğer Körfez ülkelerine oranla mahdut miktardaki petrol ve doğalgaz kaynaklarına dayanmaktadır. 2010 yılı bütçesinde petrol ihracatından elde edilen gelirin kamu harcamalarını karşılama oranı %75 seviyesine ulaşmıştır. Bunun neticesi olarak, 2010 senesinde altyapı yatırımlarına 2,6 milyar dolar ayrılmış, ekonominin çeşitlenmesi ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla büyük çaplı otoyol, havaalanı, turizm, sanayi, elektrik ve savunma projeleri ile su ve elektrik şebekeleri projeleri başlatılmıştır. Kişi başına düşen milli gelir 25.800 ABD Doları’dır.

Oman’da mevcut petrol rezervlerinin 20 yıl içinde tükeneceği tahmin edilmekle beraber, petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine devam edilmektedir. 2010 yılı sonlarına doğru Petrol ve Gaz Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, beş yeni sahada petrol arama ve üretim faaliyetlerine başlanması amacıyla uluslararası petrol şirketleriyle sürdürülen görüşmelerin neticelendiği ve ilgili şirketlere lisans verilmesi aşamasına gelindiği duyurulmuştur. Böylelikle bu alanda faaliyet gösteren yabancı kuruluş sayısı 26’ya ulaşmış olacaktır. 2010 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Oman’da 32 sahada günde 876.000 varil petrol ve 92,4 milyon metreküp doğalgaz üretilmektedir.

Askeri yeterlilik düzeyini artırmak üzere savunma harcamalarını ön planda tutan Oman, 2010 yılı bütçesinde söz konusu harcamalar için yaklaşık 4 milyar ABD Doları tahsisat ayırmıştır. Savunma harcamalarının 2010 yılı bütçesindeki payı % 24’tür.

Oman, güçlü ekonomisi ve istikrarlı yapısı sayesinde gerçekleştirmekte olduğu geniş ölçekli altyapı yatırımlarıyla son yıllarda uluslararası inşaat firmaları açısından verimli bir saha ve pazar oluşturmaktadır.

Umman Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Osetya Ülke Rehberi
Osetya Ülke Rehberi
Kafkas sıradağlarının kuzey ve güney yamaçlarına yayılmış dağlık bir bölge olan Osetya, kuzeyde Stavropol Kray (Rusya Federasyon), doğuda Çeçen ve İnguş Cumhuriyetleri, batıda Kabartay-Balkar Cunhuriyeti ve güneyde de Gürcistan`la komşudur. Tarihsel ve kültürel olarak hemen hemen bütünlük arz eden tek bir ülke olan Osetya, Büyük Kafkaslar`ın ikiye böldüğü iki parçadan oluşur: Kuzey Osetya ve Güney Osetya.
Türkmenistan Ülke Rehberi
Türkmenistan Ülke Rehberi
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan`la çevrilidir. Türkmenistan kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarken, kışları ise -25 dereceye kadar düşmektedir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan eden Türkmenler, günümüzdeki 7 Türk Devleti’nden biridir ve TÜRKSOY’un üyesidir.

Haritada Umman

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları