Ulkeler

Uganda Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Kampala, Uganda
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Uganda Ülke Rehberi
Uganda Ülke Rehberi
 
Uganda Ülke Rehberi
 
Uganda Ülke Rehberi
 
Uganda Ülke Rehberi

Uganda ya da resmî adıyla Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde çoğu sınırı Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Ülkenin başkenti Kampala`dır. Ülke içerisinde özerk bir krallık olan Buganda Krallığı`da yer almaktadır.

İsim

Ülke ismini Uganda`nın güneydoğu bölgesinde yer alan ve özerk bir krallık olan Buganda Krallığı`ndan almaktadır. Bantu gruplarının yaşadığın Buganda`da, konuşulan Bantu dilinde temel kelimeye (burada Ganda) gelen ön ek, kelimenin anlamını değiştirebilmekteydi. Buna göre Buganda, Bagandalılar `ın yaşadığı veLuganda dilini konuştukları yer olarak ifade edilmekteydi. Avrupalıların bölgeyle ve Uganda halkıyla ilk teması Tanzanya kıyıları üzerinden olduğu için bu bölgede konuşulan Swahili dilinde -lerin yaşadığı yer anlamına gelen Bu- ön eki yerine U ön eki kullanıldığı için bu bölgeler Avrupalılar tarafından Uganda olarak adlandırılmış ve günümüzde de kullanımı da bu şekilde devam etmektedir.

Coğrafya

Uganda coğrafyasının karakteristik özellikleri arasında göller, Nil Nehri (Beyaz Nil Nehri), derin ormanlar ve savana yer almaktadır. Ülkenin güney bölgesinden Ekvator çizgisi geçmektedir. Uganda`nın en derin noktasını Beyaz Nil nehir yatağı oluşturmakta olup, bu nokta deniz seviyesinden 610 m yüksekte bulunmaktadır. Ülkenin en yüksek noktasını ise Ruwenzori Sıradağı içerisinde yer alan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırında bulunan 5.109 m yüksekliğe sahip olanStanley Dağı`nın uç noktası olan Margherita Peak oluşturmaktadır. Ülke topraklarının büyük bir bölümü deniz seviyesinden ortalama 1.000 m yükseklikte bulunan platolardan oluşmaktadır.

Ülke sahip olduğu 241.038 km2`lik yüz ölçümü ile Afrika kıtasının 31., dünyanın ise 80. büyük ülkesidir. Uganda`nın toplamda sahip olduğu 2.698 km`lik sınırdan 765 km`si Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 933 km`si Kenya, 169 km`si Ruanda, 435 km`si Güney Sudan ve 396 km`si Tanzanya ile oluşmaktadır. Ülke karasal bir ülke olması sebebiyle açık denizlere kıyısı bulunmamaktadır.

İklim

Ülke genelinde tropikal iklim hakimdir. Ancak ülke topraklarının genelinin 1.000 m ortalamasına sahip olmasından dolayı tropikal iklimin yarattığı sıcaklık hissedilememekte ve serin bir hava hakim olmaktadır. Bu sebepten dolayı ne aşırı bir sıcaklıktan ne de aşırı bir soğuktan bahsedilebilmektedir. Uganda genelinde hava sıcaklıkları gündüz 25 °C ile 30 °C arası, gece ise 17 °C civarı ölçülmektedir. Ülkede ölçülen en uç sıcaklıklar ise 10 °C ve 35 °C düzeyindedir. Özellikle ülkenin kuzeydoğu kesiminde ise yarı kurak iklim yaşanmaktadır. Bu iklim çeşidinde buharlaşma oranı, yıllık yağış ortalaması oranından daha fazla bir konumdadır. Yıllık yağış ortalamaları önceki yıllarda 1.000 mm ile 1.500 mm arasında değişkenlik göstermekteydi ve sadece Aralık-Şubat ile Haziran-Ağustos dönemlerini kapsayan iki kurak dönem yaşanmaktaydı. Ancak günümüzde özellikle kuzey bölgelerde yıllar boyunca yağmur yağmayan kesimler bulunmakta olup, yağmur sezonunun yaşandığı sadece bir dönem görülebilmektedir.

Bitki Örtüsü ve Yaban Hayat

Uganda çok çeşitli bir bitki örtüsüne sahiptir. Doğu Afrika savanalarından Afrika`nın orta kesiminde yer alan yağmur ormanlarına kadar geniş bir yelpaze ülke topraklarında yer almakta olup, bu geniş yelpaze olumlu anlamda da bitki ve hayvan çeşitliliğine yansımaktadır. Ülke genelinde çoğu sınır çevresinde olmak üzere dokuz ulusal park ve altı yaban hayat rezervleri bulunmaktadır.

Ülkede yaşam bulan yaban hayat yaşanan iç savaşında etkileri ile olumsuz bir tablo çizse de oluşturulan ulusal parklarda hayvanları görmek mümkündür. Ülkede yer alan iki önemli doğal koruma alanı olan Murchison-Falls Ulusalpark ve Queen-Elizabeth Ulusalpark bu hayvan çeşitliliğini barındırmaktadır. Uganda`ya özgü olan Uganda Antilobu ülkede sık rastlanan hayvanlardan biridir. Ayrıca ülkenin aynı zamanda sembolü konumunda da olan Taçlı Turna Victoria Gölü kıyılarında çok sık bulunmaktadır.

Nüfus

1950`li yıllarda 5 milyona yakın olarak tespit edilen Uganda nüfusu 2002 yılında 24,3 milyon olarak ifade edilmiştir. Günümüzde ise ülke nüfusunun 2013 tahmini verilerine göre 35 milyon kişi olduğu belirtilmektedir. Ülke içerisinde uzun yıllar süren iç savaş demografik sorunların doğmasına sebebiyet vermiştir.

Angola oldukça genç bir nüfusa sahip olup, 2013 tahmini verilerine göre %70,1`i 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %2,1`i 65 yaş ve üzerindedir.

0-14 yaş: %48.9 (erkek 8,467,172/kadın 8,519,723)

15-24 yaş: %21.2 (erkek 3,658,564/kadın 3,707,462)

25-54 yaş: %25.5 (erkek 4,431,852/kadın 4,432,393)

55-64 yaş: %2.3 (erkek 383,364/kadın 427,512)

65 yaş ve üzeri: %2.1 (erkek 323,508/kadın 407,259)

Şehirde yaşayanların oranı 2011 verilerine göre %15,6 ile düşük bir seviyede olan ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2013 tahmini verilerine göre %3,32 düzeyindedir.

Etnik Gruplar
Uganda genelinde 40`tan fazla etnik grup bir arada yaşamaktadır. Bu etnik gruplarının her birinin ayrı dilleri, kültürleri ve gelenekleri olup, bazı etnik gruplarda farklı din de görülebilmektedir.

Ülke genelinde yaşayan nüfusun yarısından fazlasını, yaklaşık olarak %60`ı Bantu etnik grubu üyeleri oluşturmaktadır. Bu topluluklar genel olarak Kyoga Gölü`nün güneyinde ve batısında yerleşiktirler. Bantu etnik grubu içerisinde çoğunluğu ise ülkeye de isimlerini veren Baganda etnik grubudur. Ülkeye ve ülke vatandaşlarına adını veren bu grup nüfusun %16,9`unu teşkil etmektedir. Ankole ve Basoga etnik grupları ise %8,4`er oran ile en kalabalık ikinci etnik grupları oluşturmaktadırlar.

Dil 

Ülkede İngilizce ile birlikte 2005 yılında kabul edilen yeni yasaya göre Swahilice de resmi dil statüsündedir. Swahili dili polis ve askeri birliklerde komut dili olarka kullanılmakta olup, sivil hayatta neredeyse hiç kullanılmamaktadır.

Bu dillerin haricinde Uganda içerisinde özerk bir yapıya sahip olan ve geçmişi sömürge dönemi öncesine dayanan Buganda Krallığı`nda ise resmi dil olarak Bantu dil grubu üyesi Luganda dili kullanılmaktadır.

Din

Ülke genelinde yaşayan nüfusun %85`i Hristiyan dinine inanmaktadır. Hristiyan dini içerisinde ise katolik mezhebine göre yaşamını sürdürenler %42 ile çoğunluğu oluşturmakta olup, %36`sı ise Anglikanizm inancına göre yaşamaktadırlar. Uganda`da çoğunluğu sünni mezhebinin oluşturduğu %12 civarında bir müslüman topluluk yaşamaktadır. Afrika yerel dinlere inanların oranı ise %1 düzeyindedir.

2002 yılında gerçekleştirilen nüfus sayım sonuçlarında nüfus içerisindeki din oranları şu şekilde belirlenmiştir. 

Tarih

Bugünkü Ugandalılar, iki grup halinde ülkeye göç edenlerin soyundan gelmektedirler: İlk grup olarak, 15. asır civarında güneye doğru gelenler ülkenin bugünkü Bantu halklarını meydana getirdiler; daha sonra Nil yöresinden ve Sudan’dan gelen ikinci grup kuzeydeki ve doğudaki kabileleri kurdular. Uganda’da Bunyoro, Ankole, Buganda ve Toro gibi krallıklar kuruldu. On altıncı ve 17. yüzyıllarda en kuvvetli devlet Bunyoro Krallığı idi. On sekizinci asırda Buganda bölgede hakim olmak için Bunyoro’ya karşı giriştiği mücadelede üstünlüğü ele geçirdi. 1840 yıllarında Arap tüccarlar ülkeye gelerek, bir kısım Ugandalıların Müslüman olmalarına sebep oldular. 1884-85 Berlin Konferansında Avrupa’nın sömürgeci devletleri Afrika’yı paylaşma planı üzerinde anlaştılar. 1880 sonlarında İngiltere ve Almanya aralarında anlaşma yaparak Doğu Afrika’yı paylaştılar. Kenya ve Uganda İngiltere’ye, Tanganika Almanya’ya kaldı. 1894’ten itibaren Uganda İngiltere’nin himayesi altına girdi.

Uganda 9 Ekim 1962’de bağımsız oldu. Devlet Başkanlığına otuz altıncı Uganda Kralı İkinci Mutesa geçti. Bilahare darbeyle başkan olan Dr. Milton Obote zamanında çok az bir Yahudi azınlığı, 90.000 İngiliz ve İngilizlerin Hindistan’dan getirdiği 50.000 Hindu, Uganda’nın bütün askeri, kültürel ve ekonomik imkanlarını ele geçirdiler. 1971’de Uganda Ordusu Dr. Milton Obote’yi devirerek, orduda çok sevilen İdi Amin’i devlet başkanlığına getirdiler. İdi Amin Yahudileri, İngiliz ve Hinduları ülkeden çıkardı (Bkz. İdi Amin). Bunun zamanında Müslümanlığa geçenler hızla çoğaldı. Bu durum bazı güçleri aşırı derecede tedirgin etti. İdi Amin’i öldürmek için 26 suikast düzenlendi. Bunlar neticesiz kalınca Hıristiyan Tanzanyalılar Uganda’yı işgal etti. Sürgünden dönerek siyasi oyunlarla 1980 Aralık ayında Cumhurbaşkanı olan Hıristiyan Dr. Milton Obote 100.000’e yakın Müslümanı çocuk, ihtiyar, kadın demeden katletti. 1985’te bir darbeyle yönetimi ele geçiren Basilio Olara Okello, kısa bir süre sonra Yoweri Museveni idaresi altındaki Ulusal Direniş Hareketi tarafından devrildi. Cumhurbaşkanlığı görevini alan Museveni, darbeden sonraki üç yıl içinde Muhalif gerilla gruplarını etkisiz hale getirerek, iktidarını sağlamlaştırdı. 1980’den sonra ilk genel seçimler 1989’da yapıldı ve seçimleri Ulusal Direniş Konseyi kazandı. Ülke sosyal ve ekonomik kargaşa içindedir (1994-Şubat).

Ekonomi

GSYİH: 51,27 milyar ABD Doları (Satın alma paritesine göre)
 
Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 1,400 ABD Doları (Satın alma paritesine göre)
 
Büyüme Hızı: % 2,6
 
Enflasyon (TÜFE): % 14
 
Borç Oranı: % 27,4
 
Dış Ticaret Hacmi: 9.991 milyar ABD Doları

İhracat: 2.804 milyar ABD Doları

İthalat: 5.187 milyar ABD Doları
 
Başlıca Ticaret Ortakları: Sudan, Ruanda, Kenya, BAE ve Çin, Hindistan,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
 
Başlıca İhraç Malları: Kahve, Balık ve Balık ürünleri, Çay Pamuk, Altın
 
Başlıca İthal Malları: Sermaye Teçhizatı, Taşıt, Petrol, Tıbbi Malzemeler, Hububat

Siyasi Görünüm

1962 yılında bağımsızlığını kazanan Uganda başkanlık sistemiyle yönetilen üniter bir devlettir. Cumhurbaşkanı 5 yılda bir halkoyuyla seçilmekte, Başbakan ve kabinesi Cumhurbaşkanı tarafından meclisin seçilmiş üyeleri arasından atanmaktadır. 1986 yılından bu yana Cumhurbaşkanı olan Museveni, son olarak 18 Şubat 2011 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan oyların % 68,4’ünü (yaklaşık 5,5 milyon oy) almıştır. 

375 sandalyeli Uganda Parlamentosundaki dolaylı üyelerin 15’i engelliler, gençler, işçiler vb. kesimleri temsilen yasayla kurulmuş olan çıkar grupları, 10’u ise Silahlı Kuvvetler tarafından belirlenmektedir. Parlamentonun diğer 238 üyesi ve 112 kadın parlamenter seçimle gelmektedir. Milletvekillerinin görev süresi 5 yıldır. Milletvekili seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile paralel olarak gerçekleştirilmektedir. 

Yasama yetkisinin Hükümet ve Meclis’te toplandığı Uganda’da yargı sistemi sulh mahkemeleri, yüksek mahkemeler, temyiz mahkemesi/Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’dan oluşmaktadır. 

Uganda Anayasası Mayıs 1993’te önerilmiş olup, 8 Ekim 1995’te 284 üyeli Kurucu Meclis tarafından onaylanmıştır. Uganda yasal sistemi 1995’ten beri büyük ölçüde İngiliz medeni hukuku ile örfi hukukuna dayanmaktadır. Uganda, Uluslararası Adalet Divanı’nın yetkisini bazı çekincelerle de olsa tanımaktadır.
                                                                       

Uganda Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Osetya Ülke Rehberi
Osetya Ülke Rehberi
Kafkas sıradağlarının kuzey ve güney yamaçlarına yayılmış dağlık bir bölge olan Osetya, kuzeyde Stavropol Kray (Rusya Federasyon), doğuda Çeçen ve İnguş Cumhuriyetleri, batıda Kabartay-Balkar Cunhuriyeti ve güneyde de Gürcistan`la komşudur. Tarihsel ve kültürel olarak hemen hemen bütünlük arz eden tek bir ülke olan Osetya, Büyük Kafkaslar`ın ikiye böldüğü iki parçadan oluşur: Kuzey Osetya ve Güney Osetya.
Türkmenistan Ülke Rehberi
Türkmenistan Ülke Rehberi
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan`la çevrilidir. Türkmenistan kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarken, kışları ise -25 dereceye kadar düşmektedir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan eden Türkmenler, günümüzdeki 7 Türk Devleti’nden biridir ve TÜRKSOY’un üyesidir.

Haritada Uganda

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları