Ulkeler

Türkmenistan Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Aşkabat, Türkmenistan
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Türkmenistan Ülke Rehberi
Türkmenistan Ülke Rehberi
 
Türkmenistan Ülke Rehberi
 
Türkmenistan Ülke Rehberi
 
Türkmenistan Ülke Rehberi

Bugün tam bağımsız yedi Türk cumhuriyetinden biri olan Türkmenistan Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1990 yılında egemenliğine kavuşmuş; 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Yeşil zemin üzerinde ay, beş yıldız ve beş Türkmen halı motifi bulunan Türkmenistan bayrağı, bugün Türkmenistan’ın yönetildiği anayasayla birlikte 1992 yılında kabul edilmiştir. Başkenti Aşgabat olan ülke, cumhuriyetle yönetilmektedir.

İç Asya’da, Türkistan olarak adlandırılan geniş coğrafyanın batısında yer alan; batısında Hazar Denizi, doğusunda Özbekistan, kuzeyinde Kazakistan ve güneyinde İran ile Afganistan bulunan Türkmenistan’in yüzölçümü 448.100 km2’dir. 1996 yılı sayımına göre nüfusu 4.566.800’dür. Türkmenistan nüfusunun 2010 yılında 5.725.000 olduğu düşünülmektedir.

Türkmenistan nüfusunun %77’sini Türkmenler, %9,2’sini Özbekler, %6,7’sini Ruslar, %2’sini Kazaklar ve geri kalan kısmını çeşitli Türk boyları oluşturmaktadır. Halkın %90’ı Müslüman, %10’u ise Ortodoks Hristiyan’dır. Resmi para birimi, 1993 yılında tedavüle giren Manat’tır.

Türkmenistan’da Ahal, Balkan, Daşoğuz, Levap ve Marı olmak üzere beş vilâyet bulunmaktadır. Vilâyetler, halkın yaşam alanlarına göre meydana gelen beş büyük topluluğu temsilen oluşturulmuştur. Başkent, Ahal vilâyetindeki Aşgabat şehridir. Diğer önemli şehirleri Marı (Merv), Türkmenbaşı, Daşoğuz (Daşhovuz), Türkmenabat, Atamırat (Kerki) ve Köneürgenç’tir.

Türkmenistan topraklarının 4/3’ü Karakum Çölü’yle kaplıdır. Bunun için yaşamaya elverişli kısım ülke topraklarının küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Toprakların %3’ü tarıma elverişli olmasına rağmen, halkın %47’si tarımla geçimini sürdürmektedir. Bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Yalnızca İran ve Afganistan sınırında uzanan yüksek platolarda ağaçlık alanlar bulunmaktadır. Ülke kaynaklarının sıkıntılarına rağmen son zamanlarda yapılan liberal ekonomi çalışmalarıyla ülke ciddi anlamda kalkınma ve gelişme sürecine girmiştir.

Resmi dil Türkmen Türkçesidir ve ülkede okuma yazma oranı %98’dir. Sekiz tane yükseköğretim kurumu ve binlerce akademik unvana sahip bilim adamı bulunmaktadır. Sosyal bilimlerin yanı sıra, teknik bilimlerde de önemli çalışmalar yürütülmektedir.

CO?RAFİ KONUM

Yüzölçümü 488.100 km2 olan Türkmenistan Kuzeyinde Kazakistan ve Özbekistan, doğusunda Afganistan, güneyinde İran, batısında ise Hazar Denizi ile çevrili bir ülkedir.

NÜFUS

Toplam nüfus: 6.455.000 (2004),  (UNFPA verilerine göre 4.500.000) Etnik gruplar:  Türkmen : % 94,  Özbek: % 2, Rus : % 1,8, Kazak: % 1, Diğer: % 1.2. Ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı yaklaşık 6000’dir.

DİL

Resmi dil Türkmence’dir. Bunun dışında, Rusça, Özbekçe, Kazakça ve Türkçe konuşulan diğer diller arasında yer almaktadır.

İKLİM

Türkmenistan karasal iklime sahiptir. Yazları ortalama ısı 35–40 derece civarında olmakla beraber, gölgede 50 dereceye kadar yükseldiği görülmektedir. Kışları ise sıcaklık zaman zaman 0 derecenin altına düşmekte ve yıllık genel sıcaklık ortalaması 15 derece civarında gerçekleşmektedir.

ÜLKENİN KISA TARİHÇESİ

Türkmenler Türklerin Oğuz boyundandır. 1071 Malazgirt Zaferiyle Türklere Anadolu´nun kapılarını açan Selçuklu Sultanı Alparslan´ın Türk ve Türkmen halklarının ortak atası olması, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki derin bağları anlamlı bir biçimde açıklamaktadır. Aynı kökten gelen iki halk, oldukça benzer dili, dini, tarihi ve kültürel değerleri paylaşmaktadırlar. Öte yandan Türkmence, Azerice, Türkiye ve Horasan Türkçeleri birlikte Türk dilinin Oğuz Türkçesi grubunu oluşturmaktadır.
Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1924 yılında kurulmuştur. 27 Ekim 1991 tarihinde yapılan halk oylaması ile bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bağımsızlık öncesinde Mayıs 1990´da Türkmence ülkenin resmi dili olarak kabul edilmiş, 27 Ekim 1990´da ise Saparmurat Niyazov Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bağımsız Türkmenistan devletinin yeni Anayasası 18 Mayıs 1992´de Parlamento tarafından oybirliği ile kabul edilmiş ve 21 Haziran 1992´de halkoyuna sunularak onaylanmıştır. 1992 yılında kabul edilen Türkmenistan Anayasası’nda bugüne değin 1995, 1999, 2003 ve 2006 yıllarında değişiklik yapılmıştır. Yeni Anayasa ise 26 Eylül 2008 tarihinde kabul edilmiştir.

Türkmenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın 22 Aralık 2006 tarihindeki vefatının ardından Sayın Gurbangulu Berdimuhammedov, 11 Şubat 2007 tarihinde yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini oyların %89’unu alarak kazanmış ve 14 Şubat 2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Halk Maslahatı toplantısında Devlet Başkanlığı görevine atanarak, Türkmenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı olmuştur.
Türkmenistan, BM Genel Kurulu´nun 12 Aralık 1995 tarihinde aldığı bir kararla "Daimi Tarafsız Ülke" statüsü kazanmıştır. Bu statü Türkmenistan dış politikasının temel unsurudur.

Yüzey Şekilleri; 

Karakum Çölü, ülke topraklarının yaklaşık % 80 lik bölümünü içerir. Güneybatıda Kopet Dağları, güneyde büyük bölümü Afganistan sınırları içinde kalan Paropamis Dağları ile çevrili yaylalar, kuzeye doğru açılır. Hazar Denizi kıyılarına açılan toprakların bir bölümü, deniz yüzeyinin altında kalan düzlükler ve kumluklarla kaplıdır. Kuzeydeki kıyı bölümünde geniş koylar vardır. Ülkenin en önemli ırmağı, Aral Gölü’ne dökülen Amu Derya’dır (Ceyhun). Irmak, doğuda Afganistan ile olan sınırın bir bölümünü çizer; kuzeyde Özbekistan topraklarında birçok kolun birleşmesiyle oluşur. Güneyde Afganistan topraklarından doğan Murgab ve Tecen (Herirud) ve Atrek ırmakları, ülke topraklarının orta bölümünde, Karakum Çölü’nde kuruyarak son bulur.

İklimi; 

İklim karasaldır. Yazlan çok sıcak ve kurak (35°C, Karakum Çölü’nde 50°C), kışları çok soğuk (-35° C) geçer. Yağış çok düşüktür (çöllerde 80 mm, dağlık alanlarda 300 mm), bu nedenle, tarım ancak vahalarda ve ırmak boylarında yapılabilir.

Bitki Örtüsü ve Hayvancılık;

Ülkenin tamamına yakının çöllerin kaplaması nedeniyle vahalar ve vadi tabanları dışında doğal bitki örtüsü çöle özgüdür. Koper Dağları’nın eteklerinde çeşitli meyveler ve ağaç türleri yetiştirilir. Çöllük ve dağlık alanlarda çeşitli memeliler, göçmen kuşlar ve sürüngenler yaşar. Hazar Denizi’nde çeşitli balıklar avlanır.

Ekonomi;

Ekonominin temeli, büyük kuraklığa karşın, tarıma dayanır. Geniş alanlarda pamuk ekimi yapılır. Buğday, arpa, dan, mısır gibi tahılların yanı sıra, hurma, susam, zeytin, incir, üzüm, kavun, yonca, jüt yetiştirilir. Tarımsal etkinlikler alüvyonlu ve yamaçlarda kara topraklar (çernozyom) üzerinde yoğunlaşır. Hayvancılık, göçer toplulukların başlıca geçim kaynağıdır. Sığır, domuz, koyun yetiştirilir. Karakul adı verilen postu değerli özel bir koyun türü yaygındır. Ulaşımda yararlanmak amacıyla deve ve at yetiştirilir. Koyun postu, astragan kürk; yöreye özgü ünlü halıların üretiminde kullanılır. Hazar Denizi kıyılarında balıkçılık yapılır. Çeleken Yarımadası ve Nebit Dağ’da zengin petrol, doğal gaz yatakları vardır. Fosfat, tuz, mirabilit, sülfür, ozokerit, iodin, bromin, bentonit, linyit, barit, kil, kireçtaşı, alçıtaşı, öteki önemli doğal kaynaklardır. Pamuk ipliği, dokuma, metal işleme, balık konserveciliği, et işleme ve et ürünleri, ham petrol arıtımı, kimya, giyim, yapı gereçleri, tarım araç ve gereçleri, gemi, demiryolu araç, gereç ve vagon yapımı, temel endüstri etkinlikleridir.

Türkmenistan Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Aşkabat Şehir Rehberi
Aşkabat Şehir Rehberi
Aşkabat şehrinde pek çok yerde görülebilecek anıtlar kente damgasını vuruyor. Bu kadar çok anıt olmasının altında Türkmenistan’ın sadece 17 yıl önce kazandığı özgürlük hissinin ileri nesillere taşımak istenmesi yatıyor. “Tarafsızlık Kulesi” anıtı görülmeyi hak ediyor. Üzerinde ülkenin eski lideri “Türkmenbaşı” Saparmurat Niyazov’un altın kaplı heykeli var.

Haritada Türkmenistan

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları