Ulkeler

Pakistan Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
İslamabad, Pakistan
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Pakistan Ülke Rehberi
Pakistan Ülke Rehberi
 
Pakistan Ülke Rehberi
 
Pakistan Ülke Rehberi
 
Pakistan Ülke Rehberi

Pakistan veya resmî adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya`da bir ülkedir. Umman Denizi`ne 1.046 km kıyısı vardır. Batısında Afganistan ve İran, kuzeyinde Çin, doğusunda Hindistan vardır. Nüfus bakımından dünyada 6.`dır. 

1947`de İngiliz sömürgesindeki Hindistan`dan, yaşanan kanlı bir mücadele sonrası ayrılarak 14 Ağustos 1947`de kurulmuştur. Daha sonrasında yine bir bölünme yaşayıp, batısı bugünkü Pakistan doğusu da Bangladeş olmuştur.

Pakistan`da Pencap, Sind, Kuzeybatı Sınır Eyaleti ve Belucistan olmak üzere 4 eyalet vardır. Federal başkenti İslamabad `dır.

Etimoloji

"Pakistan" Urdu dilinde ve Fars dilinde "Pak ülke" anlamına gelmektedir. İlk olarak "PAKSTAN" sözcüğü Choudhary Rahmat Ali tarafından 1934 yılında telaffuz edilmiştir ve İngiltere`nin eski Hindistan sömürgesinin 5 eski eyaletinin harflerinden türetilmiştir. 

Söz konusu eyaletler bugün Pakistan`ı meydana getirmektedir.

• P- Pencap

• A- Afganya (ülkenin Kuzeybatı bölgesi)

• K- Keşmir

• S- Sind

• TAN - BelucisTAN => PAKSTAN => PAKİSTAN

Fiziki Yapı

Güney Asya’da yer alan Pakistan, yaklaşık olarak 803.943 km2lik bir yüzölçümüne sahiptir. Normal olarak dört ana bölgeye ayrılır; Pencab, Sind, Belucistan ve Kuzeybatı Sınır Bölgesi.

Pakistan’ın büyük bir bölümü dağlık arazidir. Kuzeydeki dağlar oldukça yüksek ve karlıdır. 7700 m yükseklikteki Tiriş Mir Dağı ülkenin en yüksek noktasıdır. Batı bölgeler, İran Yaylasının bir devamı olup, bir seri yayla ile doludur. Bölgenin etrafı dağlarla çevrili durumdadır. İran Yaylası çoğunlukla çıplak ve kurak, bazı bölgeler ise sulaktır. Pakistan fiziki yapısı içinde en önemli göze çarpan husus İndus Nehridir. Pakistan’ın ikinci çölü, Pencab bölgesindeki Tar Çölüdür. Pakistan’ın kuzey dağlarının tamamı ormanlık bir arazidir.

İklim

Pakistan iklimi, umumiyetle sıcak ve kuraktır. Fakat çoğu yerde hava sıcaklığı geniş ölçüde değişmektedir. Dağlarda sıcaklık yüksekliğe bağlı olarak değişir. Dolayısıyla bütün Pakistan’da bölgeler kutup iklimi veya aşırı sıcak iklim arasında değişebilen iklime sahiptir. Yaylalarda ise hava sıcaklığı, mevsimden mevsime çeşitli farklılıklar gösterir. Haziran ayında hemen hemen 46°C’yi bulan hava sıcaklığı ocak-şubat aylarında 4°C’ye kadar inebilir.

Kuzey bölgeler çoğunlukla yağış alan sahalardır. Dolayısıyla Himalayalar bölgesinin güneyinde ormanlık alanlar mevcuttur. Batı Pakistan ise umumiyetle yeşil alanlarla doludur. Güneyde Makran kıyı bölgesi, Karaçi ve Haydarabad Okyanus iklimi tesiri altındadır.

Tabii Kaynaklar

Pakistan’ın yeraltı kaynakları fazla zengin değildir. Daha çok tabii gaz ve demir filizi mevcuttur. Bundan başka kömür, petrol, kromit, kireçtaşı ve alçıtaşı da bulunmaktadır.

Pakistan’ın, kuzey bölgeleri ve buradaki dağlar tamamen ormanlık alanlardır. Bu ormanlarda çok çeşitli vahşi hayvanlar yaşamaktadır. Leopar, siyah ayı, kahverengi ayı ve ayrıca Sibirya dağkeçisi bulunur. Bu bölgelerde mavi koyun da yetiştirilir. Yaylalık sahalarda ve batı bölgelerde geyik, ayı, çakal, sırtlan, vahşi cins kediler ve çok çeşitli sürüngen ve kemirgen hayvanlar mevcuttur. Ülkenin umumiyetle bitki örtüsü ormanlık ve çayırlıktır. 100’den fazla türde kuşa, bu yeşil sahalarda çok rastlanmaktadır.

Pakistan’ın, yer üstü kaynaklarının en önemlisi İndus Nehridir. Tibet bölgesinden doğar, Süleyman Bölgesi ve Tar Çölünün arasındaki bölgede, kuzeyden gelen iki ana kol birleşir ve İndus Nehrini meydana getirir. Bu kollardan batıda olanı esas olarak Tibet’ten doğar, Hayber Geçidinin doğusunda ve Sayda’nın güneyinde Swat Suyu ile birleşir, Pencap üzerinden İndus Nehrine katılır. Doğu kolu ise Sutley, Ravi, Cenab ve Jelum nehirlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Geçtiği yerlere verimlilik getiren İndus Nehri, Sukkur’da üç kola ayrılır ve Haydarabad’ın güneyinde ve Karaçi’nin doğusunda geniş bir delta meydana getirerek Umman Denizine dökülür.

Tarihi

Müslümanlığın Güney Asya`da kitlesel yayılışı 11. yüzyılda Gazneliler Devleti`nin kurulması ile başlamıştır. 1000-1026 yıllarında Pencap`a yaptığı akınlarla İslamiyet`i Alt-kıtaya sokan Gazneli Mahmud döneminde, özellikle Sufi düşüncesine bağlı İslam bilginleri bölgede İslamiyet`in yayılmasında etkili olmuşlardır. Alt-kıtadaki Babür İmparatorluğu’nun kurucusu Babür Şah, 1526`da Delhi yakınlarında Penipat`da Delhi Sultanlığı’nın son yöneticisi İbrahim Lodi`yi yenerek Delhi Sultanlığına son vermiştir.
17. yüzyıldan itibaren İngilizler bölgeye öncelikle Doğu Hindistan Şirketi aracılığıyla girmeye başladılar. Şirket, ilk fabrikasını 1612 yılında açmıştır. 1858-1859 yıllarında ilk bağımsızlık savaşı olarak da tanımlanan geniş çaplı ayaklanma, şirketin yönetimindeki toprakların İngiliz Krallığı yönetimine geçmesiyle sonuçlanmıştır. 1858 yılında İngiltere Parlamentosu Hindistan`ın İngiliz Krallığı yönetimine alındığına dair bir kanunu kabul etmiştir.

Sir Seyyid Ahmed Han, Ağa Han Hint Yıldızı gibi liderlerin öncülüğünde Hint Müslümanları 1906 yılında "Tüm Hindistan Müslüman Ligi" Partisini kurmuşlardır. Bu parti ve Sir Seyyid Ahmed Han başta İngilizler tarafından desteklenerek kendisine Hint Yıldızı unvanı verilmiştir.

Müslüman Ligi`nin Muhammed Ali Cinnah`ın başkanlığındaki 23 Mart 1940 tarihli oturumunda Hindistan`ın Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında bölünmesi kararı alınmıştır. 23 Mart halen Pakistan`da, "Pakistan Günü" olarak kutlanmaktadır.

14 Ağustos 1947 tarihinde Muhammed Ali Cinnah, Pakistan Genel Valisi olmuş ve Pakistan bağımsızlığını kazanmıştır. Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından milyonlarca Müslüman, Hindu ve Sih`in mübadelesi başlamış, sınırın her iki yanındaki toplam 12 milyon kişi yer değiştirmiştir. 1947`de kurulan Pakistan`ın kurucusu ve ilk devlet başkanı Muhammed Ali Cinnah`ın 11 Eylül 1948`deki ölümüne kadar ülkenin içinde bulunduğu karışık durum nedeniyle bir anayasa hazırlanamadı. Anayasasının hazırlanması 8 yıldan fazla sürdü. 1956 tarihli ilk anayasaya göre bir İslami cumhuriyet olarak tanımlandı.  Üzerinde yapılan çeşitli değişikliklerle birlikte ülke halen 1973 tarihli anayasa ile idare olunmaktadır.

1971`e kadar Pakistan bugünkü Pakistan (Batı Pakistan) ve Bangladeş (Doğu Pakistan) topraklarından oluşmaktaydı. Hindistan ve İngiltere`nin de etkisiyle 1971 yılındaki iç savaştan sonra Doğu Pakistan Bangladeş adında bağımsızlığını ilan etti. Bu savaştan yıllar sonra dahi Pakistan ile Bangladeş`in arası düzelmiş değildir.

Ülkede 1999 yılında gerçekleşen askeri darbe ile Pervez Müşerref tüm yetkileri kendisinde toplamıştır. 2008 Ocak`ta genel seçimlere gidilmesi kararı alınmıştır.

Sürgünde bulunan eski başbakan Benazir Butto 2007 Ekim`de ülkesine dönmüş ve döndüğünde düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulurken 140 civarında kişi ölmüştür. Bundan sonra karışıklıklar devam ederken olağanüstü hal ilan edilmiş ancak 1 ay sonra kaldırılmıştır. Bu süreçte sürgünde bulunan muhalefet lideri Navaz Şerif de ülkesine dönmüştür. Aralık 2007 Pakistan için çok kötü bir dönem olmuş ve Benazir Butto kendisine yönelik düzenlenen ikinci suikast saldırısında öldürülmüştür. Butto`nun ölümünden sonra yaşanan şiddet olaylarında onlarca kişi ölmüş, milyonlarca dolarlık maddi hasar meydana gelmiştir. Bunun üzerine seçimler Şubat 2008`e ertelenmiştir.

Ertelenen seçimler 18 Şubat 2008`de yapılmış ve devlet başkanı Müşerref’in Pakistan Müslüman Ligi-Kueyd adlı partisi yenilgiye uğrarken Butto`nun Pakistan Halk Partisi birinci, Navaz Şerif`in Pakistan Müslüman Ligi (N) adlı partisi ise ikinci olmuştur. Buna rağmen Müşerref önce devlet başkanlığı görevini sürdüreceğini açıklamakla beraber, sonra ordunun desteğini kaybederek 18 Ağustos 2008`de devlet başkanlığı görevinden istifa etmiştir.

Ekonomi

Pakistan dünyanın, nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bakımından kırk yedinci, alım gücü esaslı GSYİH açısından ise yirmi sekizinci büyük ekonomisidir. Ülkede ekonomi, temel olarak tarım ve tekstil sektörüne dayanmaktadır. GSYİH’nın sektörel dağılımı %21,8 tarım, %23,6 sanayi, %54,6 hizmet sektörü şeklindedir. Gerek tarım, gerek sınaî üretim, ülkeyi kuzey-güney ekseninde geçen İndus nehrinin etrafında bulunan verimli ovalarda yoğunlaşmıştır. Ülkenin finans ve ticaret merkezi Sindh Eyaleti’nin başkenti Karaçi’dir. GSYİH’nın %59’u ise tarım ve hizmet sektörlerinde başı çeken Pencap Eyaleti’nde üretilmektedir.

Pakistan’ın temel ihraç ürünleri, pamuk, deri, pirinç ve tekstil malzemeleri olup, ABD, BAE, Afganistan, İngiltere, ÇHC ve Almanya ihracat yaptığı başlıca ülkelerdir. Ağırlıklı olarak petrol ürünleri, makineler ve telekomünikasyon cihazları ithal eden Pakistan’ın ithalat gerçekleştirdiği öncelikle ülkeler arasında ise Suudi Arabistan, ÇHC, BAE ve Kuveyt yer almaktadır.

İçinde bulunduğu güvenlik durumu nedeniyle yabancı yatırımları ülkeye çekmekte zorlanan Pakistan’da ekonominin karşı karşıya bulunduğu diğer önemli sıkıntılar arasında, enerji darboğazı, enerji alanında yeni altyapı yatırımları yapılamaması, vergi tabanının genişletilememesi, enflasyon ve yaygın yoksulluk bulunmaktadır.

Pakistan ekonomisinin ortalama büyüme hızı, 1960’larda %6,8, 1970’lerde %4,8, 1980’lerde %6,5, 1990’larda %4,6, 2000’lerde ise %4,8 olarak gerçekleşmiştir. Pakistan’ın 1960’larda benimsediği kalkınma modeli ve planlama stratejisi, aralarında Güney Kore Cumhuriyeti’nin de bulunduğu birçok gelişmekte olan ülke tarafından örnek alınmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda siyasi istikrarsızlıkla birlikte kamu borçları da artmış ve büyüme hızı yavaşlamıştır. Hindistan’la yapılan savaşlar ve Doğu Pakistan’ın (Bangladeş) ayrılması ekonomiye darbe vuran diğer gelişmeleri teşkil etmiştir. 2000’li yıllarda ise terörizmle mücadeleye hasredilen kaynaklar ülke ekonomisi üzerinde ciddi baskı yaratmış, 2011’e gelindiğinde terörle mücadelenin bilançosu 68 milyar dolara ulaşmıştır.

2008 ekonomik krizi nedeniyle bozulan ekonomi, 2009 yılında Hükümet tarafından izlenen mali politikalar ve IMF ile imzalanan “stand-by” anlaşması sayesinde iyileşme belirtileri göstermeye başlamış ve 2010 yılı boyunca da göreceli olarak ekonomik istikrar sağlanmıştır. Ancak 2010 yılı Temmuz ayında ülke tarihinin en büyük sel felâketi yaşanmıştır. Pakistan topraklarının %20’sini sular altında bırakan, 24 milyon kişiyi etkileyen ve yaklaşık 10 milyar Dolar tutarında hasar meydana getiren sel felâketi sonucunda, tarım üretimi ciddi darbe almış, ulaşım ve iletişim altyapısı kayda değer ölçüde zarar görmüş ve 2010-2011 mali yılında ekonomik büyüme ancak %2,4 seviyesinde gerçekleşebilmiştir.

Siyasi Görünüm

1947 yılında kurulan Pakistan parlamenter demokratik sistemle yönetilmekte olup, dört eyaletten oluşan federal bir yapıya sahiptir. Pakistan Parlamentosu, 342 üyeli bir Ulusal Meclis ile 2010 yılında yapılan 18. anayasa değişikliği sonrası üye sayısı 100’den 104’e çıkarılan bir Senato’dan oluşmaktadır. Başkent İslamabad’da yer alan Parlamentonun yanısıra her eyaletin yerel düzeyde gerçekleştirilen seçimlerle göreve gelen milletvekillerinden oluşan eyalet meclisleri bulunmaktadır. Eyaletlerde seçimle işbaşına gelen bir Eyalet Başbakanıyla merkezi temsilen Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir Eyalet Valisi görev yapmaktadır.

Ülkede dört eyaletin yanısıra, Afganistan sınırında bulunan 7 İdari Birimden müteşekkil “Aşiretler Bölgesi” ile Pakistan kontrolü altında bulunmakla birlikte ihtilaflı konumda olan “Azad Jammu Keşmir” ve “Gilgit-Baltistan” toprakları yer almaktadır.

Pakistan’da halihazırda 2008 seçimleriyle iktidara gelen “Pakistan Halk Partisi” (PPP) liderliğindeki Koalisyon Hükümeti görev yapmaktadır. Koalisyonun diğer üç üyesi “Pakistan Müslüman Ligi-Kais-i Azam” (PML-Q), “Muttahida Qavmi Hareketi” (MQM) ve “Avami Ulusal Partisi”dir (ANP). FATA milletvekilleriyle bazı bağımsızlar da Hükümeti dışarıdan desteklemektedir. Anayasa gereği Senato üyelerinin yarısının değişeceği Senato seçimlerinin 2012 Nisan ayında, genel seçimlerin ise 2013 yılı başlarında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Pakistan, değişken, canlı ve dinamik bir iç siyasi gündeme sahiptir. Farklı görüş ve beklentileri temsil eden çok sayıda siyasi partinin rol aldığı iç siyaset arenasında daima dinamik bir tartışma ortamı bulunmakta, icraatın seçimle işbaşına gelen ve millet iradesini temsil eden meşru temsilciler tarafından yapılmasına önem verilmektedir.Pakistan terör nedeniyle büyük sıkıntı yaşamakta, ülkenin kaynakları, ekonomik kalkınma ve büyüme yerine terörle mücadeleye aktarılmaktadır. Pakistan teröre karşı yürüttüğü mücadelede önemli adımlar atmışsa da, terör örgütlerinin Pakistan vatandaşları ile ülkedeki kurum ve makamları hedef alan saldırıları sürmektedir.2011 yılının Temmuz-Eylül döneminde yaşanan sel felâketi de, ekonomik gelişmenin önüne geçmiş ve başta enerji olmak üzere çeşitli alanlarda dönemsel darboğazlar yaşanmasına neden olmuştur. Pakistan, karşı karşıya olduğu tüm sıkıntılara rağmen, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi gibi evrensel ilkeleri ülkedeki daha geniş kesimleri içine alacak şekilde uygulamak için samimi çaba göstermektedir. 2010 yılında gerçekleştirilen 18. Anayasa değişikliğiyle birlikte, askeri rejim dönemlerinden kalma, Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler veren maddeler anayasadan çıkarılarak söz konusu yetkiler seçimle işbaşına gelen Hükümetin lideri konumunda olan Başbakana ve millet iradesinin temsil edildiği Parlamentoya tevdi edilmiştir.

Pakistan Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

İslamabad Şehir Rehberi
İslamabad Şehir Rehberi
Çok iyi planlanmış bir şehir görüntüsü veren İslamabad’ ta görülesi yerlerin başında belki de mimari şaheser olarak gösterilen Faisal Mescid’i ve Ulusal Anıt bulunuyor. Bu iki yapı da şehrin tam kalbinde yer alıyor. Birçok park ve müze de yine bu merkezde gezilebilir. Suudi Kral Faysal’ın kente bir armağanı olan cami gece ve gündüz oldukça güzel fotoğraflar alabileceğiniz bir adres. Turistik bir yerden çok işlek bir ibadet alanı olduğunu belirtelim.

Haritada Pakistan

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları