Ulkeler

Lüksemburg Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Luxembourg City, Lüksemburg
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Lüksemburg Ülke Rehberi
Lüksemburg Ülke Rehberi
 
Lüksemburg Ülke Rehberi
 
Lüksemburg Ülke Rehberi
 
Lüksemburg Ülke Rehberi

Lüksemburg ya da resmî adıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı, Batı Avrupa`da denize kıyısı olmayan küçük bir devlettir. Toprakları Belçika, Fransa ve Almanya ile çevrelenmiştir. Başkenti, ülkeyle aynı adı taşıyan Lüksemburg`tur. Lüksemburg`un nüfusu yarım milyonun biraz altında ve yüzölçümü yaklaşık 2.586 kilometrekaredir. 
Ülkede parlamenter temsilî demokrasi ile birlikte anayasal krallık sistemi vardır. 

Grandük unvanını taşıyan bir kral tarafından yönetilir. Eski dönemlerden günümüze ayakta olan en büyük dükalıktır. Ülke son derece gelişmiş bir ekonomiye sahiptir ve kişi başına düşen millî gelir ortalamasında IMF ve Dünya Bankası verilerine göre birinci sırada yer alır. Tarihî ve stratejik önemi kurulduğu Roma dönemine dek uzanır.

Lüksemburg; Avrupa Birliği`nin, NATO`nun, OECD`nin, Birleşmiş Milletler`in, Benelüks Topluluğu`nun ve Batı Avrupa Birliği`nin kurucu üyelerindendir. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük yerleşim birimi olan Lüksemburg, Avrupa Birliği ile ilgili pek çok sayıda kurum, kuruluş ve dairenin genel merkezliğine ev sahipliği yapar.

Lüksemburg, Roma ve Cermen kültürlerinin kesiştiği bir noktada yer alır ve bu iki uygarlığın da ülkenin kültürel yapılanmasında büyük payı vardır. Lüksemburgça, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç resmî dilin bulunduğu ülke laik bir devlet yapılanmasına sahip olsa da Lüksemburg halkının büyük çoğunluğu Roman Katolik Kilisesi`ne bağlıdır.

Tarihi

Bu küçük ülkenin tarihi 963`te kont Siegfried`in Lütteburg kalesini kurdurmasıyla başlar. 15.yüzyılda 4 Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu imparatoru Lüksemburg`dan çıkmıştır. Bunlardan Karl I, Lüksemburg`u 1354`te düklüğe dönüştürmüştür. 1443`te Bourgogne sülalesinin eline geçen ve yüzyıllarca yabancı milletlerin egemenliğinde yaşayan düklük Bourgogne sülalesinden Marie`nin Avusturya imparatoru Maximillien I ile evlenmesi ile Habsburglara geçmiştir.

Habsburg`ların bölünmesi ile ailenin İspanyol koluna geçti. 1684`te Fransa kralı 16. Louis tarafından ele geçirilen, 1697`de Habsburgların geri aldığı ülke 1794`te yine Fransız işgaline uğramıştır. 1815`e kadar Fransız egemenliği altında kalan ülke Viyana Kongresi`nde bağımsız bir büyükdüklük olarak Hollanda`ya geçmiştir.1830 ayaklanmasından sonra Belçika`ya geçmiştir.

Fransız İmparatoru Napoléon III`ün ele geçirme girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra 1827`de bağımsızlığa kavuşan Lüksemburg Büyük düklüğü büyük devletlerin himayesi altına alınmış ve 1868`de üstünde birçok değişiklikler yapılmasına rağmen günümüzde de aynı geçerli olan anayasa kullanılmaktadır. O tarihten itibaren yansızlık politikası uygulamasına karşın her iki dünya savaşında da Alman işgalinde kalan Lüksemburg, 1947 Mart`ında Belçika ve Hollanda`yla iktisat ve gümrük birliği Benelüks`ü oluşturmuş, 1949`da NATO`ya, 1957`de Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye olmuştur.

Coğrafya

Lüksemburg, Avrupa`daki en küçük ülkelerden biridir ve dünyadaki 194 bağımsız devlet içinde yüzölçümü bakımından 175. sıradadır. Ülkenin toplam yüzölçümü yaklaşık 2.586 kilometrekaredir ve en geniş noktasında 82 kilometre uzunluğunda, 57 kilometre genişliğindedir. Lüksemburg doğusunda, Almanya`nın Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletleri ile güneyde Fransa`nın Lorraine bölgesiyle komşudur. Batısında ve kuzeyinde Belçika`nın Almanca konuşulan bölgeleri ve Lüksemburg ile Liège illeriyle çevirilidir.
Ülkenin kuzey ucunda Ardenler uzanır. Yoğun ormanlarla kaplı bu bölgeye Ösling Lüksemburgca: Éislek adı verilir. Bu bölge engebeli arazi yapısına sahiptir ve ülkenin en yüksek tepesi olan 560 metrelik Kneiff da burada yer alır. Bu bölge çok seyrek nüfuslanmıştır. Burada yer alan tek kasaba olan Wiltz, nüfusu 4 bini biraz aşan bir yerleşim birimidir.

Ülkenin güney bölümü ise Gutland olarak adlandırılmaktadır ve Ösling`e göre daha yoğun nüfuslanmıştır. Bu bölge daha çeşitlidir ve coğrafi olarak 5 alt bölgeye ayrılabilir. Lüksemburg platosu, ülkenin orta-güney bölümünde yer alır. Burada geniş, düz bir alanda kumtaşı oluşumları gözlenir. Küçük İsviçre bölümü, ülkenin doğusunda yer alır ve sarp kayalıklar, yoğun ormanlarla kaplıdır. Moselle Vadisi, ülkenin en alçak kesimleridir. Güneydoğu sınırına yakın bir noktadadır. Kızıl Topraklar ise ülkenin en güneyinde ve güneybatısında yer alır. Bu bölge Lüksemburg`da sanayinin en önemli merkezlerinin ve ülkenin en büyük şehirlerinin bulunduğu yerdir.

Lüksemburg-Almanya sınırı, üç akarsu ile belirlenir: Moselle Nehri, Sauer Nehri ve Our Nehri. Ülkede yer alan diğer önemli akarsular Alzette Nehri, Attert Nehri, ve Wiltz Nehri`dir. Sauer ve Attert nehirlerinin vadiler Ösling ve Gutland arasındaki sınırı oluşturur.

Lüksemburg Köppen iklim sınıflandırmasında Cfb ile sınıflandırılan Batı Avrupa deniz iklimine sahiptir. Özellikle yaz sonlarında yoğun miktarda yağış alır. 

Etnik Yapı

Lüksemburg`un yerli halkı Kelt kökenli, ancak Fransız-Alman ırkları ile karışıktır. 20. yüzyılda artan göç oranları ve göçmen sayısıyla Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve büyük çoğunluğu da Portekiz`den olmak üzere binlerce kişi ülkeye giriş yapmıştır. 2001 nüfus sayımlarında ülkede Portekiz vatandaşlığına sahip 58.657 kişi yaşadığı belirtilmiştir. Yugoslav Savaşları`nın başladığı dönemden beri Lüksemburg, Bosna, Karadağ ve Sırbistan`dan büyük oranda göç almıştır. Her yıl ortalama 10 bin göçmen alan Lüksemburg`a son dönemde yapılan göçler büyük oranda Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve Doğu Avrupa ülkelerinden yapılmaktadır. 2000 yılı verilerine göre ülkede 162.000 göçmen vardır ve toplam nüfusun %37`sini oluşturmaktadırlar. Bunun yanı sıra ülkede sığınma hakkı istemiyle başvuranlar da dâhil, toplam 5 bin kayıt dışı göçmen olduğu sanılmaktadır. 

Diller

Lüksemburg`da, Lüksemburgca, Fransızca ve Almanca olmak üzere üç resmî dil vardır. Lüksemburgca resmî dillerden biri olmasının yanı sıra dükalığın ulusal dili olarak kabul görmekte ve hemen hemen tüm Lüksemburglular tarafından bilinmektedir. 

Lüksemburgca, Almanya sınırında, Almanların konuştuğu lehçeye yakın bir dildir ancak Fransızcadan yoğun biçimde etkilenmiştir.

Ülkedeki resmî dillerin üçü de çeşitli alanlarda birinci dil olarak kullanılmaktadır. Lüksemburgca günlük hayatta konuşulan dil olma özelliğine sahiptir ancak yazılı dilde pek kullanılmamaktadır. Resmî yazışmaların büyük bölümü Fransızca yapılır ancak okullarda en çok öğretilen dil ise Almancadır. Basın-yayın organlarının büyük çoğunluğunun ve ülkedeki Katolik Kilisesi`nin de dili Almancadır. 

Lüksemburg`da eğitim de üç-dillidir. İlköğretimin ilk yılları Lüksemburgca yapılır. Daha sonra kullanılan dil Almanca olarak değişir. Ortaöğretimde ise öğretim dili Fransızcaya döner. Ancak ülkede ortaöğretimden mezun olabilmek için ülkenin üç resmî dilinde de yeterlilik belgesi gerektiğinden ülkede okul bitirme diploması almadan eğitim kurumlarını terk edenlerin sayısı oldukça yüksektir. Özellikle göçmen ailelerin çocukları bu konuda büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 

Ülkenin üç resmî dilinin yanı sıra, İngilizce de eğitim süresince öğretilmektedir. Bunun dışında, Portekizce ve İtalyanca ülkedeki en büyük azınlık dilleridir.

İnançlar

Lüksemburg laik bir devlet olmasına karşın, devlet bazı inançları resmî olarak tanır. Böylece devlet dinî işlerde yönetimde söz sahibi olur ve din adamlarının atanmasında rol oynar. Bunun karşılığında, dinî kurumların giderleri ve din adamlarının ücretleri ödenir. Günümüzde Lüksemburg`da tanınmış inançlar Katolik Kilisesi, Rum Ortodoks Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi, Yahudilik, Anglikanizm, Protestanlık ve İslam`dır. 

Lüksemburg`da 1980 yılından beri devletin dinî inançlara ve eylemlere ilişkin istatistiksel bilgi toplaması yasaklanmıştır. 

CIA`in 2000 yılı için yaptığı tahminlere göre Lüksemburg halkının %87`si Katolik Kilisesi`ne bağlı iken kalan %13`ü de Protestanlık, Rum Ortodoks, Yahudilik ve İslam inançlarına mensup ya da dinsizdir. 

Lüksemburg`da inançlar konusunda en güncel istatistik sonuçları Avrobarometre`nin 2005 yılında yürüttüğü çalışmalar sonucu elde edilenlerdir. Buna göre, Lüksemburg vatandaşlarının %44`ü tanrının varlığına inandığını, %22`si bir özel ruh ya da yaşam kaynağının olduğunu düşündüğünü, %22`si de herhangi bir tanrı ya da kutsal varlığa inanmadığını belirtmiştir. 

Ekonomi

Geleneksel bir tarım ülkesi olan Lüksemburg’ta, (artık çıkarılmayan) demir cevherinin bulunmasıyla, demir-çelik endüstrisi gelişmeye başlamış ve sektörün bunalıma girdiği 1970’lerin sonlarına değin Lüksemburg ekonomisinin lokomotifi olmuştur. 1963’te büyük Amerikan bankaları, Avrupa’da sermaye piyasası kurmak için yer aradıklarında, başta vergi olmak üzere mevzuat ve uygulama ortamını -Londra, Zürih, Amsterdam gibi finans merkezlerine nazaran- daha elverişli buldukları Lüksemburg’u tercih etmişler, onları 1967’den itibaren İskandinav ve Alman bankaları izlemiştir. 1980’lerdeki Latin Amerika borç krizinin ardından da “özel bankacılık” sektörü gelişmiştir. Finans ve iş merkezinin beslediği hizmet sektörü Lüksemburg ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.

Lüksemburg günümüzde, dünyanın New York’tan sonra ikinci büyük yatırım fonu merkezi, Euro bölgesinin de birinci özel bankacılık pazarıdır. Lüksemburg ekonomisinin lokomotifi olan finans sektörü, GSYH`nin %29`unu, istihdamın %22`sini, toplam vergi gelirlerinin %20`sini oluşturmaktadır.

Çelik sektöründe yaşanan krizden beri 2009’da son 35 yılın en kötü dönemini geçiren ve 25 yıllık ortalama %5,3 büyüme trendi kesintiye uğrayan Lüksemburg, 2010’da %3,2 büyümüştür. İşsizlik oranındaki artış eğilimi, 2010 ilk çeyreğinde durmuş olup, Lüksemburg’da işsizlik oranı %6 düzeyinde sabitlenmiş durumdadır.

Lüksemburg Hükümeti, mali kriz karşısında bankalara sermaye takviyesi yapmış ve ekonomiyi canlandırmak için GSYH`nin %3,2`ne tekabül eden ekonomik program uygulamıştır. Bunun sonucunda, 2009’da GSYH’nin %0,7’si düzeyinde olan bütçe açığı 2010’da %2,2’ye çıkmıştır. 2007’de %6,6 seviyesinde seyreden kamu borcunun GSYH’ye oranı 2010’da %19’a çıkmıştır. Bunun üzerine Hükümet, İstikrar ve Büyüme Programı kapsamında 2014’e kadar bütçe açığının kapatılmasını amaçlayan bir tasarruf önlemleri paketi açıklamıştır.

Lüksemburg IMF verilerine göre (World Economic Outlook Database-October 2010) 104.390 ABD Doları (cari fiyat) ile dünyada en yüksek kişi başı gelire sahip ülkesidir.

Siyasi Görünümü

Lüksemburg, AB ve NATO üyeliklerinin yanısıra bölgesel işbirliği mekanizmaları olan, Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği, Benelüks Birliği ve Almanya, Belçika ile Fransa’nın Lüksemburg’a komşu bölgelerini içeren Saar-Lor-Lux isimli AB Bölgesi (Büyük Bölge olarak da anılmaktadır) imkanlarından da yararlanarak, ülkede güvenli ve istikrarlı bir ortam yaratmış, uluslararası erişim ve nüfuz alanını genişletmiş, böylece hem yaşam standartlarını, hem de uluslararası profilini yükseltmiştir. Lüksemburg, halen komşu ülkelerin sınır bölgelerini de kapsayan, 11,4 milyon nüfuslu “Büyük Bölge”nin ekonomik ve kültürel merkezi konumundadır. Tarihi Lüksemburg’un neredeyse yarısı, halen Fransa, Almanya ve Belçika sınırları içindedir. Büyük Bölge’deki yaklaşık 196 bin sınırı aşan çalışanın hemen hemen dörtte üçü Lüksemburg’da istihdam edilmektedir. 

Lüksemburg, Büyük Dükalık ile yönetilen tek ülkedir. 7 Ekim 2000 tarihinden bu yana görevde olan Devlet Başkanı Büyük Dük Henri, aynı zamanda “General” rütbeli Başkomutandır. Anayasaya göre, ülkeyi yurt dışında temsil etme, Başbakan ve Bakanları atama, Büyükelçi tayin etme, yasaları yayımlama, Parlamentoyu feshetme yetkilerine sahiptir. Bununla birlikte anayasal monarşiyle yönetilen Lüksemburg’da Büyük Dük’ün söz konusu yetkileri simgeseldir. Büyük Dük’ün yasama yetkisini onaylamaktan yayımlamaya indirgeyen Anayasa değişikliği 12 Mart 2009’da kabul edilmiştir. 

Lüksemburg’da, iç siyaset bağlamında istikrar hâkimdir. AB’nin en kıdemli hükümet başkanı Başbakan Juncker, 20 Ocak 2010’da görevdeki 15. yıldönümünü kutlamıştır. Başbakan Juncker 18 Ocak 2010 tarihinde Eurogroup Başkanlığına yeniden seçilmiştir.

Kültür ve Sanat

Lüksemburg, tarihi boyunca kültürel bağlamda komşularının gölgesinde kalmış, uzun yıllar bir tarım ülkesi olarak anılmış ancak kendine özgü birtakım folklorik gelenekler geliştirmiştir. Ülkede büyük çoğunluğu başkent Lüksemburg`da bulunan pek çok müze vardır. Ulusal Tarih ve Sanat Müzesi, Lüksemburg Şehri Tarih Müzesi, Grandük Jean Modern Sanat Müzesi ve Diekirch`deki Ulusal Askerî Tarih Müzesi ülkenin en bilinen müzelerindendir. Eski ve iyi korunmuş kaleleriyle başkent Lüksemburg UNESCO`nun dünya kültür mirası listesinde yer almaktadır.

Lüksemburg`dan, ressam Joseph Kutter ve Michel Majerus ile fotoğraf sanatçısı Edward Steichen gibi dünyaca tanınmış sanatçılar yetişmiştir. Steichen`ın The Family of Man adlı sergisi Clervaux`da kalıcı olarak sergilenmektedir.

Başkent Lüksemburg, 1995 ve 2007 yıllarında olmak üzere iki kez Avrupa Kültür Başkenti olma özelliğini taşıyan tek şehirdir. 2007 yılında Avrupa Kültür Başkenti`nin Büyük Lüksemburg Dükalığı, Almanya`nın Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletleri ile Fransa`nın Lorraine bölgesini kapsayan sınır ötesi bir alan olması kararlaştırıldı. Böylece bölgelerarası ilişkilerin artırılması, geliştirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişi sağlanması amaçlandı.

Lüksemburg Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Osetya Ülke Rehberi
Osetya Ülke Rehberi
Kafkas sıradağlarının kuzey ve güney yamaçlarına yayılmış dağlık bir bölge olan Osetya, kuzeyde Stavropol Kray (Rusya Federasyon), doğuda Çeçen ve İnguş Cumhuriyetleri, batıda Kabartay-Balkar Cunhuriyeti ve güneyde de Gürcistan`la komşudur. Tarihsel ve kültürel olarak hemen hemen bütünlük arz eden tek bir ülke olan Osetya, Büyük Kafkaslar`ın ikiye böldüğü iki parçadan oluşur: Kuzey Osetya ve Güney Osetya.
Türkmenistan Ülke Rehberi
Türkmenistan Ülke Rehberi
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan`la çevrilidir. Türkmenistan kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarken, kışları ise -25 dereceye kadar düşmektedir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan eden Türkmenler, günümüzdeki 7 Türk Devleti’nden biridir ve TÜRKSOY’un üyesidir.

Haritada Lüksemburg

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları