Ulkeler

Kamerun Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Yaoundé, Kamerun
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Kamerun Ülke Rehberi
Kamerun Ülke Rehberi
 
Kamerun Ülke Rehberi
 
Kamerun Ülke Rehberi
 
Kamerun Ülke Rehberi

Kamerun resmî adı Kamerun Cumhuriyeti, Orta Afrika`nın batısında bulunan bir ülke.
1960 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Nüfusu 13.521.000, yüzölçümü 475.442 km2`dir. Güneybatısında Gine Körfezi, kuzeybatısında Nijerya, kuzeydoğusunda Çad Gölü, doğusunda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyinde Kongo, Gabon ve Ekvator Ginesi bulunmaktadır. Başkenti Yaoundé`dir. En büyük şehri ve limanı Douala`dır.

Yaklaşık 325 km`lik dar bir kıyısı vardır. Kamerun, tropik bir bölgede bulunmasından dolayı ortalama yıllık sıcaklığı 21-28 C° arasındadır.

Kamerun`da Bantu dillerini konuşan 100`den fazla değişik insan topluluğu yaşar.

Tarihi

On beşinci yüzyılda Portekizli denizci Fernando Poo’nun kıyılarını görmesiyle keşfedilen Kamerun’a Avrupalılar 17. yüzyılda yerleşmeye başladılar. Kıyı kesimlerdeki kabileler, Avrupalıların iç kesimlere sızmalarına yardım ettiler. İlk olarak Almanlar ülkeyi ele geçirdiler. 1916’ya kadar Almanların elinde kalan Kamerun, Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın Afrika’daki sömürgelerini ele geçirme çalışmaları sonucu aralarında paylaşıldı. Ülkenin onda dokuzu Fransız, onda biri de İngiliz hakimiyetine girdi. 1959 yılında iç yönetimde bağımsızlığını kuran Kamerun, 1960’da ise yapılan halk oylamasıyla tam bağımsızlığını kazandı. 1961’de İngiltere yönetimindeki parçası Batı Kamerun’da,Kamerun Cumhuriyeti ile birleşti. 1972’de yapılan bir referandum neticesinde yürürlüğe giren yeni anayasayla federal yönetimden, merkezi bir yönetime geçildi. 1984’te askeri darbe girişimi başarısızlıkla neticelendi. Bağımsızlığını kazandıktan otuz iki yıl sonra 1992’de ilk kez çok partili seçimler yapıldı. 11 Ekim 1992’de yapılan Başkanlık seçimlerini Biya kazandı. Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle şiddetli gösteriler oldu.

Fiziki Yapı

Yeryüzü şekli bakımından değişik yapı gösteren Kamerun üç bölgeye ayrılarak incelenmektedir: 

Güney Kamerun; Atlas Okyanusu kıyılarının nehirlerinden haliçlerle devam eden yer yer sazlık ve mangrov adı verilen bataklık bitkileriyle kaplı, sıcak, yağışlı ovalar uzanır. Güney ve doğu boyunca nehir yatakları ile parçalanmış, yüksekliği kuzeye doğru 1000 m’yi bulan yaylalar bu bölgenin başlıca yer şekilleridir. Güneybatıdan başlayan sarp kırıklar kuzeydoğuya doğru uzanırlar. Burada yanardağlar vardır. Eskiden İngiliz Kamerun’u olan bu topraklarda bulunan ve bir yanardağ olan Kamerun Dağı, denizden az içeride 4070 m yüksekliğe sahiptir ve halen faaliyettedir. 

Orta Kamerun; kuzeybatı sarp kırıkları ile çevrili olan bir yayladır. Yüksekliği 800-1500 m arasında değişir. 

Kuzey Kamerun; Ova, Mandasa Dağları ve kuzeye doğru Çad Gölüne kadar olan kısmı içine alan bir bölgedir. Göllere doğru uzanan bu yer ülkenin, Afrika’nın iç kısımlarına uzanan kısmıdır. Ülkenin önemli nehirleri arasında Atlas Okyanusuna dökülen Nyong, Samağa Canpo ve Dya nehirleri bulunur. 

İklim

Kamerun yeryüzü şekilleri gibi iklim yönünden de değişiklik gösterir. Ülkede genel olarak ekvator iklimi hüküm sürer. Kuzeye gidildikçe iklim kuraklaşır. Orta Kamerun’da bol yağış olmasına rağmen 5 ile 7 ay süren bir de kurak mevsim vardır. Güney kesimi dünyanın en çok yağış alan bölgesinden biridir. Yıllık yağış ortalaması 10 m’yi bulur. 

Tabii Kaynaklar

Bitki örtüsü ve hayvanlar: Güney kesimi ve kıyı şeridi gür Ekvator ormanları ile kaplıdır. Orta kısımda ise savanlar ve küme ağaç topluluklarına rastlanır. Kuzey kesiminde dikenli ağaçlar ve bitkiler çöle geçişi sağlar. Güney kesiminde ormanların yanında sazlık ve manğrov adı verilen bataklık bitkileri ile kaplıdır. Tropikal ormanları bulunan ülkede; fil, şempanze, goril, zürafa, antilop, aslan gibi yabani hayvanlar bulunur. 

Madenler: Yeraltı kaynakları bakımından fakir olan Kamerun’da kaserit, titan oksidi, Duala bölgesinde de petrol bulunmaktadır. Bunun yanında altın, alüminyum ve kalay da bulunur. Gümüş, bakır, tungsten, elmas yatakları da tesbit edilmiştir.

Ekonomi

Orta Afrika ülkeleri arasında stratejik bir konumu bulunan ve kayda değer yer altı-üstü kaynaklarına sahip olan Kamerun, tarıma dayalı ekonomik yapıya sahiptir.

Ülkedeki petrol üretimi azalmaya devam etmiş, ancak petrol fiyatlarının yüksek seviyede olması gelirlerin artmasında rol oynamıştır. Petrol kaynaklarının geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Dünya Bankası ve IMF, hükümeti mevzuatta iyileştirme yapması ve finans sektörünü güçlendirmesi konusunda teşvik etmektedir. Uluslararası kuruluşlar ve AB’den sağlanan kredi ve desteklerin tarım, madencilik ve ormancılık sektörlerinin geliştirilmesi için kullanılması ve ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesi öngörülmektedir.

Bugüne kadar arzu edilen seviyede yabancı yatırımcıyı çekmekte zorlanan Kamerun, ekonomik kalkınma için tarımda verimliliği artırmayı, ticareti geliştirmeyi, yeni istihdam alanları yaratmayı, özel sektöre finansman sağlamayı, eğitim ve sağlık alanlarında daha fazla harcamada bulunmak suretiyle insan kaynaklarını geliştirmeyi içeren orta vadeli bir stratejik belge oluşturmuştur.

2035 yılında bölgenin önde gelen ülkesi olmayı hedefleyen Kamerun’da bu amaçla çok sayıda altyapı projesinin gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Önemli projeler arasında karayolları, barajlar, hidroelektrik santraller, elektrik santralleri, içme suyu şebekesi ve konut projelerinin yapımının yanı sıra, kamu binalarının inşa edilmesi yer almaktadır. Madencilik sektörünün geliştirilmesi üzerinde çalışmalar yapılmakta, değişik ülkelerden firmalarla görüşmeler sürdürülmektedir.

Siyasi Görünümü

1960 ve 1961 yıllarında Fransa ve İngiltere’den kazanılan bağımsızlık sonucunda kurulan Federal Cumhuriyet, 1972 yılında hazırlanan Anayasa ile üniter devlete dönüştürülmüştür.

Ülkede çok partili seçimler 1992 yılında düzenlenmiş olup, 1972 Anayasası 1996 ve 2008 yıllarında tadil edilmiştir.

Halk tarafından doğrudan seçilen Devlet Başkanının görev süresi yedi yıldır. Cumhurbaşkanı Paul Biya, 6 Kasım 1982’den bu yana Devlet Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimleri Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir. Millet Meclisinin180 üyesi bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Biya tarafından atanan Başbakan ve Bakanlardan oluşan Kabinenin 51 üyesi bulunmaktadır.

Orta Afrika bölgesinde yer alan Kamerun Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (CEMAC) üyesidir.

28 yıldır Cumhurbaşkanı Paul Biya tarafından yönetilen ülke istikrarlı bir görünüm çizmektedir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Kamerun’un nüfusu 12.662.000’dir. Halkın büyük kısmını Bantular meydana getirir.Kamerun’da 24 değişik dili konuşan 200 civarında kabile vardır. 

Halkın büyük kısmı ülkenin doğu kesiminde ve kırlık bölgelerde yaşar. Başlıca kabileleri arasında Kirdi, Fuble ve Bamilikeler bulunur. Yaounde ve Douala önemli şehirlerinden ikisidir. 

Din: Halkın % 40’ı Afrika kabilesinin ananevi dini olan Animizm’e bağlıdır. Halkın % 35’lik kesimi Hıristiyandır. Müslümanlar toplam nüfusun beşte birini teşkil etmelerine rağmen, İslamiyet hızla yaygınlaşarak dinamik bir görünüm arz etmektedir. 

Eğitim

Ülkede okullar devlet, misyonerler ve bazı özel kişiler tarafından kurulmuştur. Devlet okulları ücretsizdir. Devlet diğer okullara devam edenler için de para yardımı yapmaktadır. Okuma-yazma oranı düşük olmasına rağmen, yeni neslin çoğunluğu okula gitmektedir. İlk ve orta öğretim yapılan yüzlerce okulun yanında yüksek okullar ve başşehirde bir üniversite vardır.

Kamerun Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Osetya Ülke Rehberi
Osetya Ülke Rehberi
Kafkas sıradağlarının kuzey ve güney yamaçlarına yayılmış dağlık bir bölge olan Osetya, kuzeyde Stavropol Kray (Rusya Federasyon), doğuda Çeçen ve İnguş Cumhuriyetleri, batıda Kabartay-Balkar Cunhuriyeti ve güneyde de Gürcistan`la komşudur. Tarihsel ve kültürel olarak hemen hemen bütünlük arz eden tek bir ülke olan Osetya, Büyük Kafkaslar`ın ikiye böldüğü iki parçadan oluşur: Kuzey Osetya ve Güney Osetya.
Türkmenistan Ülke Rehberi
Türkmenistan Ülke Rehberi
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan`la çevrilidir. Türkmenistan kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarken, kışları ise -25 dereceye kadar düşmektedir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan eden Türkmenler, günümüzdeki 7 Türk Devleti’nden biridir ve TÜRKSOY’un üyesidir.

Haritada Kamerun

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları