Ulkeler

Fransa Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Paris, Fransa
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Fransa Ülke Rehberi
Fransa Ülke Rehberi
 
Fransa Ülke Rehberi
 
Fransa Ülke Rehberi
 
Fransa Ülke Rehberi

Fransa, anakara toprakları Batı Avrupa`da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde denizaşırı toprakları olan bir ülkedir. 

Kıta Fransası, güneyde Akdeniz`den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi`ne, doğuda Ren Nehri`nden batıda Atlas Okyanusu`na kadar yayılan topraklarda yer alır. Fransızlar, ülkelerini topraklarının biçiminden ötürü Altıgen olarak adlandırırlar.

Fransa, yönetimde yarı-başkanlık sisteminin uygulandığı üniter bir devlettir. Ülkenin başlıca ilke ve ülküleri İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi`nde açıklanmıştır.

Fransa`nın Avrupa kıtasındaki komşuları Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Monako ve Andorra`dır. Akdeniz`deİtalya`ya ait Sardinya Adası’ndan sadece 12 km uzaktaki Korsika adası da Fransa`ya aittir. Sahip olduğu denizaşırı illerde de, Fransız Guyanası aracılığıyla Brezilya ve Surinam`a, Saint Martin Adası aracılığıyla da Hollanda Antilleri`ne sınırı vardır. Fransa, Manş Denizi`nde deniz yüzeyinin altından geçen Manş Tüneli`yle Birleşik Krallık`a bağlanmaktadır.

Fransa, 17. yüzyılın ikinci yarısından bu yana dünya genelinde uluslararası ilişkiler alanında önde gelen ülkelerden olmuştur. 18. ve 19. yüzyıllar arasında, Fransa dönemin en büyük sömürge imparatorluklarından birini kurmuştur. Bu dönemlerde Fransa`nın sınırları batı Afrika`dan, güneydoğu Asya`ya kadar uzanmış, etki ettiği bölgelerdeki toplumların kültür ve siyasetlerinde belirgin izler bırakmıştır.

Dünya sıralamasında 6. sırada bulunan nominal gayrisafi yurtiçi hasılası ve 8. sırada yer alan satın alma gücü paritesi ile ileri bir ekonomiye sahiptir ve gelişmiş ülkeler sınıfında yer almaktadır.

İş gezileri için gelenler dâhil, ülkede yirmi dört saatten az kalanlar hariç tutulmak üzere, yıllık olarak ağırladığı yaklaşık 82 milyon turistle Fransa, dünyada en çok ziyaret edilen ülkedir.

Fransa, Avrupa Birliği adlı siyasi ve ekonomik örgütlenmenin kurucu üyelerinden biridir ve birlik üyesi ülkeler içinde yüzölçümü en büyük olanıdır. Ülke, bunun yanında Birleşmiş Milletler`in de kurucu üyelerinden, Frankofon`un, G8 Zirveleri`nin, Latin Birliği`nin ve NATO`nun da katılımcılarındandır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi`nin beş daimi üyesinden biridir. 360 etkin savaş başlığı ve 59nükleer santraliyle önemli bir nükleer güçtür.

Etimoloji

"Fransa" adı, Frankların yurdu anlamına gelen Francia sözcüğüne dayanır. Ancak frank sözcüğünün kökeniyle ilgili pek çok farklı iddia vardır. Bunlardan biri, bu sözcüğün kökeninin ön Germen dillerinde cirit, kargı, mızrak gibi anlamlara gelen frankona dayandığı yönündedir.

Bir başka köken varsayımı da frank teriminin eski Cermen dillerinde özgür anlamına gelen frei sözcüğünden geldiğidir. Frank sözcüğü çağdaş Fransızcada franc biçiminde hâlâ yaşamaktadır ve 2000 yılında Euro Fransa`nın resmî para birimi olana dek Fransa`da kullanılan parayı adlandırmak için de kullanılmıştır. Çağdaş Almancada Fransa bugün bileFrankreich (Türkçe: Frank İmparatorluğu) olarak adlandırılır. Ancak bunu Charlemagne yani Şarlman`ın Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu`ndan ayırt edebilmek için eski olan krallığa Frankenreich (Türkce: Frankların İmparatorluğu) denir.

Frank sözcüğü Roma İmparatorluğu`nun çöküşünden Orta Çağa kadar daha az yaygın biçimde kullanılagelmiş ancak Hugh Capet`in Fransa Kralı olarak taç giymesinin ardından yaygın biçimde, gelecekte Fransa olarak anılacak Fransa Krallığı`nı anlatmak için kullanılmaya başlanmıştır.

Tarihi

Günümüz Fransa`sının sınırları hemen hemen eskiden Kelt Galyalıları tarafından yurt edinilen Antik Galya`nın sınırlarıyla aynıdır. Galya, İ.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından ele geçirilince Galya halkları yavaş yavaş Roma kültürünü ve Roma dilini benimsediler. Daha sonra zamanla bu dil kendi içinde değişerek çağdaş Fransızcanın temellerini oluşurdu. Fransa topraklarında Hıristiyanlık ilk olarak İ.S. 2. ve 3. yüzyıllardagörüldü ve sonraki iki yüzyıl içinde öylesine hızlı yayılma olanağı buldu ki, Aziz Jerome yazılarında Galya`nın "sapkınlıktan kurtulmuş" olan tek bölge olduğunu yazdı.
MS 4. yüzyılda, Galya`nın Ren Nehri kıyısındaki doğu sınırları Germen boyları tarafından yönetiliyordu. Bu topluluklar içinde en etkili olanı, Fransa`ya antik Francie adını da veren Franklardı. Günümüzde kullanılan Fransa adıysa Paris dolaylarında bulunan Capet krallarının yönettiği derebeyliğin bulunduğu bölgenin adından gelir. Roma İmparatorluğu`nun düşüşünden sonra, Avrupa topraklarında yayılan Germen boyları içinde Franklar, Aryanizm`e değil de, Katolikliğe giren ilk topluluklardı. Bu nedenle Fransa`ya “Kilisenin en büyük kızı” sıfatı verilmiş, Franklar da buna dayanarak kendilerini “Fransa`nın en iyi Hristiyanları” olarak adlandırmışlardır.

Ayrı bir ülke olarak Fransa tarihinin başlamasıysa 843 tarihli Verdun Antlaşması uyarınca Karolenj İmparatorluğu`nun Doğu Frank Krallığı, Batı Frank Krallığı ve Orta Frank Krallığı olarak üçe ayrılmasıyla başladı. Batı Frank Krallığı hemen hemen bugünkü Fransa topraklarını kaplıyordu ve nitekim çağdaş Fransa`nın temelleri bu krallık üzerine kuruldu.
Karolenj Hanedanı Fransa`yı 987 yılında Fransa Dükü ve Paris Kontu Hugh Capet`nin, Fransa kralı olarak taç giymesine kadar yönetti. Onun soyundan gelenler ile Valois ve Bourbon hanedanları da aşamalı bir dizi savaşla ülkede birliği sağladılar. Krallık yönetimi 17. yüzyılda ve kral XIV. Louis`nin döneminde doruğa ulaştı. Bu süreçte Fransa, Avrupa kıtasının en kalabalık ülkesi hâline geldi ve Avrupa kültürü, politikaları ve ekonomisi üzerinde en etkili güçlerden biri oldu. Fransızca dönemin diplomasi dili oldu ve uzun süre bu niteliği koruyarak kaldı. Aydınlanma çağı da büyük ölçüde Fransız entelektüel çevrelerinde gerçekleşti. Fransız bilim insanları 18. yüzyılda büyük bilimsel buluşların altına imzalarını attılar. Ayrıca Fransa bu dönemlerde Afrika, Amerika ve Asya kıtaların da birçok denizaşırı toprak edindi.

Krallıktan Cumhuriyete

Fransa`da krallık sistemi 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi`ne dek hüküm sürdü. Fransız Devrimi sırasında dönemin Fransa kralı XVI. Louis ve eşi Marie Antoinette ile onlara yakınlığı olduğu düşünülen yüzlerce Fransız vatandaşı öldürüldü. Kısa süreli bir dizi yönetim denemesinden sonra Napolyon Bonapart 1799`da cumhuriyetin kontrolünü ele aldı ve kendini önce Birinci Konsül, daha sonra, günümüzde Birinci İmparatorluk (1804–1814) adıyla anılan devletin imparatoru ilan etti. Napolyon Savaşları olarak bilinen bir dizi savaşın ardından, Bonaparte ailesinin yardımıyla Napolyon kıta Avrupasının büyük bölümünü ele geçirdi. Yeni elde edilen bu topraklara daha sonra Bonaparte ailesinin üyeleri Fransa`ya bağlı kral olarak atandı.

1815 yılında yapılan Waterloo Savaşı`nda Napolyon`un son yenilgisinden sonra Fransa`da krallık yönetimine geri dönüldü. Ancak bu kez kralın yetkilerine anayasal kısıtlamalar getirildi. 1830 yılında çıkan bir sivil ayaklama olan Temmuz Devrimi`yle Bourbon Hanedanı tümüyle kaldırılarak anayasal krallığa dayanan Temmuz Monarşisi getirildi. Bu yönetim biçimi 1848 yılına dek sürdü. Bu arada kurulan İkinci Cumhuriyet oldukça kısa süreli oldu ve 1852 yılında III. Napolyon İkinci İmparatorluğu kurunca yıkıldı. 1870 yılında başlayan Fransa-Prusya Savaşı`nda yenilen III. Napolyon bunun üzerine tahttan indirildi ve bu yönetim rejimi de Üçüncü Cumhuriyet`in kurulmasıyla fesholundu.

Fransa 17. yüzyıldan başlayarak 1960`lara dek bir sömürge devleti kimliğiyle var oldu. 19. ve 20. yüzyıllarda dünyanın dört bir yanında edindiği sömürge toprakları Fransa`yı İngiltere`den sonra ikinci büyük sömürge imparatorluğu haline getirdi. 1919 ve 1939 yılları arasında gücünün doruklarındayken Fransız Sömürge İmparatorluğu`nun yüz ölçümü 12.347.000 kilometrekareye erişti. Fransa`nın Avrupa`daki toprakları da işin içine katılınca 12.898.000 kilometrekareye ulaşan Fransız egemenlik sahası dünya topraklarının %8.6`sını kaplar durumdaydı.

I. Dünya Savaşı`ndan da, II. Dünya Savaşı`ndan da galip taraf olarak çıkmasına karşın Fransa büyük bir insan kaybına ve maddi zarara uğramış, Avrupa`daki toprakları her iki savaşta da yer yer ya da tümüyle Alman güçlerince işgal edilmiştir. 1930`lu yıllara Halk Cephesi Hükümeti`nin yaptığı toplumsal yenilikler Fransa`ya damgasını vurmuştur. II. Dünya Savaşının sonrasında Dördüncü Cumhuriyet kurulmuş ve Fransa`nın dünya siyasi ve ekonomik politikalarında etkili bir güç olarak kalabilmesi için ülkenin mevcut durumunun korunmasına çalışılmıştır. Fransa o zamana dek elinde bulundurduğu sömürge topraklarını korumaya çalışmışsa da daha sonra bu konuda sorunlar yaşamıştır. 1946`da Çinhindi`nin yönetimini yeniden ele geçirmek için yapılan harekât Birinci Çinhindi Savaşı`nın çıkmasına neden olmuş ve 1954 yılında Dien Bien Phu Çarpışması`nda Fransız güçleri bölgesel güçlere karşı yenilerek bölgeden çekilmişlerdir. Bundan yalnızca birkaç ay sonra, Fransa Cezayir halkının başlattığı bağımsızlık savaşında yine, hatta daha sert bir direnişle karşı karşıya kalmıştır.

O dönemde Pied-noir adı verilen milyonlarca Avrupa kökenli sakini olan Cezayir`in kontrolünü bırakıp bırakmamak konusunda Fransa`da büyük tartışmalar yaşanmış ve ülke bir iç savaşın eşiğine gelmiştir. 1958 yılında istikrarsız ve zayıf durumda bulunan cumhuriyetin yerine, yeni bir anayasa oluşturulması öngörülerek cumhurbaşkanının yetkilerini artıran ve günümüzde de hâlâ süren Beşinci Cumhuriyet`in kurulması kararına varılmıştır. Kurulan bu son cumhuriyetin başkanlığına Charles de Gaulle gelmiş ve Gaulle Cezayir`deki savaşı bitirecek önlemleri alırken ülkeyi de birlik içinde tutmayı başarmıştır. Cezayir Bağımsızlık Savaşı, Cezayir`in başkenti Cezayir`de yapılan barış görüşmeleriyle 1962`de çözümlenmiş ve bu olay Cezayir`in bağımsız bir ülke olmasıyla son bulmuştur.

Son yarım yüzyıl içinde Fransa`nın Almanya`ya karşı yürüttüğü barışçıl tutum ve iş birliği ilişkileri Avrupa Birliği`nin ekonomik bütünleşmesinde esas teşkil etmiştir. Bu olumlu havanın en önemli sonucu ocak 1999`da avronun birlik üyesi ülkeler arasında ortak para birimi olarak kabul edilmesi olmuştur. Avrupa Birliği`nin önde gelen güçlerinden olan Fransa`da seçmenler Avrupa Birliği Anayasası oluşturmak için hazırlanan antlaşmayı halkoylamasında reddetmişse de, bu anayasa taslağının kapsadığı hükümleri bir antlaşma içinde uygulamaya sokmayı öngören Lizbon Antlaşması, Şubat 2008`de Fransız Parlamentosu`nda kabul edilmiştir.

Coğrafya

Metropolitan Fransa olarak adlandırılan, ülkenin Avrupa sınırları içinde bulunan bölümü, kıtanın batı bölümünde yer almaktadır. Ancak Fransa; Kuzey Amerika, Karayipler, Güney Amerika, Hint Okyanusu, Büyük Okyanus ve Antarktika`ya yayılan geniş bir coğrafyada çok sayıda il ve özel bölgeye de sahiptir. Bunlardan doğrudan Fransa`ya ait olanlar denizaşırı iller; kendi içlerinde bağımsız, savunma konusunda Fransa ile anlaşmalı olan ortak ülkeler ise collectivités d`outre-mer kısaca COM (Türkçe: Denizaşırı Topluluklar) olarak adlandırılır.
Fransa`nın Avrupa kıtasındaki toprakları 547.030 kilometrekarelik bir alan kaplar. Bu alanla Fransa, Avrupa Birliği içinde İspanya`dan biraz farkla toprak bakımından en büyük ülke sıfatını taşır. Fransa toprakları, batıda ve kuzeyde kıyı ovalarından, güneydoğuda Alp dağ zincirine, iç Fransa`da Massif Central olarak anılan yüksek bölgelere ve güneybatıda Pirenelere kadar uzanan değişik bölgelerde, farklı yer şekillerine sahiptir. Alplerde yer alan ve Batı Avrupa`yla Avrupa Birliği`nin en yüksek noktası olan 4807 metre yüksekliğindeki Mont Blanc, Fransa ile İtalya sınırında yer almaktadır. Kıta Fransası ayrıca Loire Nehri, Garonne Nehri, Seine Nehri ve Rhône Nehri gibi büyük ve karmaşık bir akarsu ağıyla örülmüştür. En alçak noktası deniz yüzeyinin iki metre altında bulunan Camargue deltası içinde yer almaktadır. Yüzölçümü 8.680 kilometrekare olan Korsika adası ise Akdeniz kıyısındaki Nice kentine 128 deniz mili uzaklıktadır.

Denizaşırı iller ve ortak topraklar da işin içine katıldığında Fransa`nın toplam yüzölçümü 674.843 kilometrekaredir. (Antarktika, Adélie Bölgesi hariç) Bu hâliyle Fransa yeryüzünün %0.45`ini kaplar. 11 milyon kilometrekareyle Fransa, Amerika Birleşik Devletleri`nin ardından dünyanın en büyük ikinci münhasır ekonomik bölgesine de sahiptir.

Kıta Fransası, Avrupa anakarasının batısında, 41 ile 51 kuzey paralelleri arasında yer alır. Kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde ılıman iklim egemendir ve denizelliğin etkisi iç bölgelerin de iklimlerini biçimlendirmektedir. Güneydoğuda ise Akdeniz iklimi egemendir. Batı kesimler okyanusal iklim etkisi altındadır ve yüksek miktarda yağış alır. Bu bölgelerde kışlar ılık ve yazlar serin geçer. İç kesimlerde sıcak, fırtınalı yazlar ve soğuk ama kurak kışlar görülür. Alplerde ve ülkenin diğer yüksek kesimlerinde Alp iklimi yaşanır. Bu soğuk bölgelerde yılın belirli dönemlerinde sıcaklıklar sıfırın altında seyreder ve yağan kar altı ay yerde kalır.

Ekonomi

Fransa’da 2012 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan iki aşamalı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile Sosyalist Parti adayı Hollande, beş yıl süreyle Cumhurbaşkanı olarak görevlendirilmiştir. Seçim sonuçları, Fransa’da ekonomik politikaların değiştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

2012 yılının ilk altı aylık dönemine bakıldığında, Fransa, ekonomik göstergeler açısından 2008 krizi öncesi dinamizmini henüz yakalayamamıştır. Satın alma gücü 2007’den beri sabit kalmakta ya da düşme eğilimi göstermektedir. İşsizlik oranı %10 seviyesindedir. Bu durum, Avrupa genelinde hakim olan kriz ortamı ve genel tasarruf politikaları ile açıklansa da Fransa açısından yapısal problemler de ekonominin içinde bulunduğu durgunlukta önemli rol oynamaktadır. Kamu ve bütçe açıkları öncelikli konular arasında yer almaktadır. 

Fransa’nın dış ticaret açığı son beş yıllık dönemde giderek artmıştır. 2011 yılında, dış ticaret açığı rekor seviyeye ulaşarak, askeri malzemeler hariç tutulmak üzere 87,1 Milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. 

AB ile ilişkiler boyutuyla bakıldığında, yeni hükümetin yaklaşımı, ekonomik dinamizmin tekrar kazanılması için Avrupa projesinin desteklenmesi gerektiği yönündedir. Nitekim, Hollande, görevi devraldıktan sonra ilk görüşmesini Almanya Başbakanı Merkel ile yapmıştır. Bu paralelde, 28-29 Haziran 2012 tarihinde, Avrupa Konseyi Toplantısında alınan kararlar Fransa açısından önem arzeden üç konuyu destekler mahiyette olmuştur. 

• Büyümenin öncelikli konu olarak belirlenmesi ve mali işlemlerin vergilendirilmesi, Büyüme konusundaki uzlaşı -pacte de croissance- Hollande’ın seçim programında yer almaktadır. 

• Yıl sonundan önce, Avro bölgesindeki bankaların izlenmesini sağlayacak şekilde gerekli mekanizmanın (Avrupa İstikrar Mekanizması) oluşturulması, 

• Yıl sonuna kadar hazırlanacak bir yol haritası ile Avro Bölgesinde maliye, bütçe konuları ve ekonomik olarak entegrasyonun kuvvetlendirilmesi. 

Hollande hükümetinin Avrupa zirvesi sonrasında aldığı ilk önlemler, adalet, istihdam ve dar gelirli ailelerin alım gücü ile ilgilidir. Buna göre, 20 yaşından önce çalışmaya başlayan bireylerin 60 yaşında emekli olabilmelerine imkan sağlanmıştır. (Emeklilik yaşı, Sarkozy Hükümeti tarafından 62 olarak belirlenmişti.) 2012 yılından geçerli olmak üzere, ailelere, çocuklarının okul masraflarının karşılanması için verilen ödenekler %25 oranında arttırılmıştır. Asgari ücrete 1 Temmuz 2012’den geçerli olmak üzere % 1,4’lük enflasyon oranına ilave olarak %0,6 oranında zam yapılmıştır. Bir önceki hükümet tarafından yürürlüğe konulan, KDV oranının %19,6’dan %21,2’ye yükseltilmesine dair karar, alım gücünün yükseltilmesi amacıyla iptal edilmiştir. Kitaplardan alınan KDV oranı %5,5 olarak belirlenmiştir. Fazla mesai ücretlerinin vergilendirilmemesi şeklinde sağlanan avantaj uygulamadan kaldırılmıştır. Veraset intikal vergileri yükseltilmiştir. 

IMF’nin 2011 verilerine göre Fransa nominal GSYİH’yla dünyanın beşinci, Avrupa’nın (Almanya’nın ardından) ikinci büyük ekonomisidir. Fransa ekonomisi 2011 yılında %1,7 büyüme rakamı ile dünyada 147. ülke olmuştur. Ülkenin 2012 yılı ekonomik büyümesi ise % 1,8 olarak öngörülmektedir (Gelişmiş ekonomilerde söz konusu dönem için öngörülen ortalama büyüme rakamı %2,6). 

2011 yılında 560 milyar dolarlık ihracatla dünyanın en büyük 5. ihracatçısı (Dünya toplam ihracatından aldığı pay %3,3) olup, 2011 yılında bir önceki yıla göre ihracatta %14 oranında artış göstermiştir. 2011 yılında 692 milyar dolarlık ithalatla dünyanın en büyük 5. ithalatçısı (Dünya toplam ihracatından aldığı pay %3,9) olan Fransa, 2011 yılında bir önceki yıla göre ithalatta %17 oranında artış kaydetmiştir. 

Fransa’nın en önemli ticari ortağı Almanya’dır. 2011 yılında Almanya’nın Fransa’nın ihracatından aldığı pay %16, ithalatından aldığı pay ise %19 olmuştur. Fransa’nın AB dışından en çok ithalat yaptığı ülkeler ise sırasıyla Çin ve ABD (Fransa’nın ithalatında Çin 6. sırada olup toplam ithalattan aldığı pay %5, ABD ise %4’lük pay ile 8. sıradadır.) 

Ernst & Young’ın 2010 yılı "Globalization Index" yayınına göre dünyanın en açık 18. ekonomisi olan Fransa, 183 ülkenin iş ortamlarının iş yapma kolaylığı açısından değerlendirmeye tabi tutulduğu Doing Business 2010 raporunda 29. sırada yer almıştır (Türkiye ise 71. sırada). 

Fransa’da 2011 yılında %9,7 olan işsizliğin, 2012 yılında %9,9 seviyesinde olması beklenmektedir. 

Fransa, AB üyesi ülkeler arasında en büyük tahıl üreticisi ve Batı Avrupa ülkeleri arasında tarım ve gıda sektörünün en fazla ağırlığa sahip olduğu ülke konumundadır (Dolayısıyla AB’nin tarım politikalarına büyük ölçüde yön veren ülke). 

Otomotiv sanayii, Fransa’da yarattığı katma değer ile milli gelirin %10’nu oluşturmakta ve ülkedeki her on çalışandan birine istihdam sağlamaktadır. En büyük firmalar Renault, PSA Peugeot ve Citroen olup Renault`nun yüzde 15 hissesi devlete aittir. 

Dünya’nın en büyük elektrik ihracatçısı olan Fransa, ABD ve İngiltere’nin ardından dünyanın en fazla yabancı yatırım çeken ülkesidir. Nitekim yatırımlar 2011 yılında GSYİH’nın yaklaşık %20,1’ini oluşturmuştur. 

13 Ağustos 2012 tarihinde Millet Meclisi ve Senato’da bütçe açığını azaltıcı bir takım önlemler paketi onaylanmıştır. Hükümet bir sonraki aşama olarak 2012 yılı için Maastricht kriterlerine yaklaşmak üzere kamu açıklarının % 4,8 seviyesine çekilmesini planlamakta ve 2013 için % 3,8 hedefini belirlemektedir. 

Fransa’nın dış ticaretindeki ilk üç ülke Almanya, İtalya ve Belçika olup, Fransa’ya en fazla doğrudan yatırım yapan ülke Almanya’dır.

Hukuk

Fransa, çoğunluğu yazılı hükümlerden oluşan bir yazılı (mevzu) hukuk sistemi kullanır. Hukukun üstünlüğü olgusunun temel ilkeleri, I. Napoléontarafından oluşturulan 1804 tarihli Fransız Medenî Kanunu`nda bulunur. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi hükümlerince yasalar yalnızca topluma dokuncası bulunan eylemleri yasaklayabilir. Fransız hukukuna göre yasaklara yalnızca gereksinim duyulması hâlinde başvurulur.

Fransız hukuku; özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere iki temel doktrinsel ayrımda incelenir. Özel hukuk, özellikle medenî hukuk ve ticaret hukukunu kapsar. Kamu hukuku ise idare hukuku,ceza hukuku ve anayasa hukuku konularıyla ilgilenir.

Fransa, dinî hukuk kurallarının devlet yönetiminde referans alınmamasını gerektiren laik bir devlet yapılanmasına sahiptir. Bu bağlamda Fransız yasaları hazırlanırken herhangi bir dinî inanç ya da değere göre hareket edilmez. Fransa`da tanrıya ya da dinlere sövmenin ve 1791`de de cinsel eylemleri kısıtlayan yasaların kaldırılmasıyla Fransa hukukunda dinle ilintili herhangi bir yasa kalmamıştır. Ancak genel ahlâk kurallarına aykırı eylemler ve kamu düzenini bozacak eylemler zaman zaman yaptırımlara tâbi tutulmaktadır.

Fransa`da makabline şamil yasalar yasaktır ve hazırlanan yasaların yürürlüğe girmesi için Fransa Resmî Gazetesi`nde yayınlanmış olması gerekmektedir.

Yönetim

Fransa Cumhuriyeti, yarı başkanlık sistemiyle yönetilen, köklü bir demokrasi geçmişine sahip üniter bir devlettir. Beşinci Fransa Cumhuriyeti olan günümüz Fransasının anayasası 28 Eylül 1958 yılında yürütülen bir halkoylaması sonucu onaylanmıştır. Bu anayasa parlamentoya oranla devlet başkanının yetkilerini arttıran yasalar içerir. Fransa`da devlet yönetiminin iki kanadı vardır: Fransa Cumhurbaşkanı ve Hükümet. Ülkenin cumhurbaşkanı ülke çapında 18 yaşını doldurmuş ve oy kullanma hakkı olan tüm seçmenler tarafından beş yıllık dönem için (eskiden yedi yıl) seçilir. Hükümet ise cumhurbaşkanı tarafından atanan bir başbakan tarafından yönetilir.

Fransız Parlamentosu iki meclisli bir yasama organıdır: Fransa Ulusal Meclisi ve Senato (Sénat). Ulusal meclisteki milletvekilleri geldikleri yerel seçim bölgesini temsil ederler ulusal seçimlerde 5 yıllık süre için seçilirler. Seçilen 577 milletvekili Bourbon Sarayı`nda toplanır. Ulusal meclisin bakanlar kurulunu düşürme yetkisi vardır. Bu nedenle partiler arası koltuk dağılımı hükümetin kararına doğrudan etki eder. 343 senatör ise tüm Fransa çapında halk tarafından seçilmiş olan belediye meclisi üyelerinden, il yerel meclis üyelerinden, Bölge (Région) yerel meclis üyelerinden oluşan seçmenler tarafından dokuz yıllık bir süre için seçilir. Senato seçimleri her 3 yılda bir yapılır ve her seçimde senatonun üçte biri yenilenir. 2010`dan itibaren senatörler 6 yıllık bir süre için seçilecektir ve yine her üç yılda bir yapılan seçimlerde yarısı yenilenecektir. Senato Lüksemburg Sarayı`nda (Palais du Luxembourg) toplanır. Senato`nun yasama gücü sınırlıdır: Senato ile ulusal meclis arasında anlaşmazlık olması durumunda son söz Ulusal Meclis`e aittir. Meclisin gündemini belirlemede hükûmetin büyük etkisi vardır. Ulusal meclis ve senato birlikte, Versailles şatosunda toplanıp Fransa Parlamentosu`nu oluştururlar. Yalnızca anayasa değişikliğiyle ilgili olarak ve uluslararası bazı anlaşmaları onaylamak amacıyla toplanırlar.

Fransa politikaları iki ana politik görüş çevresinde şekillenir: sol görüşlü politikacılar Fransa Sosyalist Partisi etrafında, sağ görüşlü politikacılar Halk Hareketi Birliği partisi etrafında örgütlenmişledir. Meclisin yürütme kanadında Halk Hareketi`ne mensup vekiller çoğunluktadır.

Dış İlişkiler

Fransa, Birleşmiş Milletler`in kurucu üyelerindendir ve elinde bulundurduğu koşulsuz veto hakkıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi`nin de daimi üyelerinden biri konumundadır. Dünya Ticaret Örgütü, Pasifik Topluluğu ve Hint Okyanusu Komisyonu`nun da üyesidir. Karayip Ülkeleri Birliği`nin işbirlikçi üyesi ve tümüyle ya da kısmen Fransızca konuşan ülkelerin oluşturduğu Uluslararası Frankofoni Örgütü`nün başta gelen katılımcılarındandır.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü`nün (OECD), UNESCO`nun, Interpol`ün, Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu`nun genel merkezlerine ev sahipliği yapar. Fransa 1953 yılında Birleşmiş Milletler`den ülkeyi uluslararası düzeyde simgeleyecek bir arma seçmesi için bir talep almış bunun üzerine günümüzde de Fransız pasaportlarının üstünde kullanılmakta olan simge kabul edilmiştir.

Fransa`nın dış ilişkileri büyük ölçüde kurucu üyesi olduğu Avrupa Birliği politikalarınca şekillenmektedir. Avrupa`da her zaman etkili bir güç olan Fransa, 1960`larda Birleşik Krallık`ın Avrupa Birliği`ne girmemesi için politika gütmüş, 1990`larda ise yeniden birleşen Almanya`yla yakın ilişkiler geliştirme yoluna gitmiştir. NATO üyesi de olan Fransa, cumhurbaşkanı Charles de Gaulle döneminde alınan kararla NATO`nun askerî kanadından çıkmıştır. NATO`nun askeri kanadına Nicolas Sarkozy döneminde yeniden katılmıştır. Yine 1990`larda Fransız Polinezyası`nda yaptığı yeraltı nükleer denemelerden ötürü uluslararası alanda büyük eleştirilere maruz kalmıştır. Ülke, 2003 yılında Irak`ın Amerika Birleşik Devletleri`nce işgal edilmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Geçmiş dönemde Afrika`da bulunan sömürgeleri üzerinde günümüzde de çok büyük etkisi bulunmaktadır ve Fildişi Sahilleri ile Çad`a barış gücü askerleri de göndermiştir.

Nüfus

Tahminî 65.1 milyonluk nüfusuyla Fransa, dünyada en yüksek nüfusa sahip on dokuzuncu ülke ve Avrupa Birliği içinde Almanya`dan sonra ikinci kalabalık ülkedir. Ülkenin en büyük kentleri, Paris, Marsilya, Lyon, Lille, Toulouse, Nice ve Nantes`dır.

2004 yılında Fransa`nın yıllık nüfus artış hızı %0.68 olarak belirlenmiş ve doğum ve kadın başına düşen çocuk sayısı oranları 2005 yılında da artmayı sürdürmüştür. 2006 yılında, toplam ölümlere karşın 300 bin yeni doğum olmuştur. 2002 yılında kadın başına düşen çocuk sayısı 1.88 iken, 2008 yılında bu sayı 2.02`ye yükselmiştir. 

2004 yılında, toplamda 140.033 kişi dış ülkelerden Fransa`ya göç etmiştir. Bunlardan 90.250`si Afrika ülkelerinden, 13.710`u ise Avrupa ülkelerinden gelmiştir. Daha sonraki yıl, 2005`te, dışarıdan alınan göç 135.890`a gerileyerek ufak bir azalma göstermiştir.
 
Fransa, etnik açıdan geniş çeşitlilik gösteren bir ülkedir. Ülkede yaklaşık 6 milyon Mağripli ve tahminî 2.5 milyon kadar da siyahî yaşamaktadır. Günümüzde, Fransa nüfusunun yaklaşık olarak %40`ının tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan göç dalgalarıyla ülkeye gelenlerden oluştuğu düşünülmektedir.) INSEE`nin yaptığı anketlere göre Fransa`da 4.9 milyon yabancı ülkelerde doğmuş göçmen vardır ve bunların 2 milyonu Fransız vatandaşlığı hakkı almışlardır. Fransa ayrıca Batı Avrupa`da en çok sığınma hakkı veren ülkedir. 2005 yılında Fransa`ya yaklaşık 50 bin sığınma isteminde bulunulmuştur. Fransa`nın üyesi olduğu Avrupa Birliği`nin serbest dolaşım özgürlüğü, diğer üye ülkeler arasında olduğu gibi Fransa`yı da kapsamaktadır ancak Fransa birlik üyesi Doğu Avrupa ülkelerden gelecek göçü frenlemek için birtakım girişimlerde bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün resmî verilere göre 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla çifte uyruklu vatandaş sayısı dahil olmak üzere 423.471, Fransa`nın 2006 sayımlarına göre ülkede 400.000civarında Türk vatandaşı yaşamaktadır.

Fransa`da uzun yıllardan beri tartışılagelen bir konu da ülke içinde kırsal bölgelerden büyük kentlere yönelik göçtür. 1960-1999 yılları arasındaki süreçte kırsal kesim illerinden on beşi nüfus kaybı yaşamıştır. Bunun en çarpıcı örneği nüfusunun %24`ünü iç göçle yitiren Creuse ili olmuştur.

1992 yılında alınan kararla, Fransa Cumhuriyeti anayasasının 2. maddesi uyarınca, FransızcaFransa`nın tek resmî dilidir. Bu durumda Fransa Batı Avrupa`da yalnızca bir resmî dili olan tek ülkedir. (Mikrodevletler hariç) Ancak toplam sayıları 77`yi bulan pek çok yöresel dil, lehçe ve azınlık dili Kıta Fransası`nda ve denizaşırı illerde konuşulmaktadır. Yakın zamana dek Fransız hükümeti ve ulusal eğitim sistemi bu dillerin öğrenimine olanak vermemekteydi ancak günümüzde bu diller kimi okullarda çeşitli düzeylerde öğretilmektedir. Portekizce, İtalyanca, Mağrip Arapçası ve Berber dilleri en çok konuşulan azınlık dillerindendir.

Din

Fransa, inanç özgürlüğünün anayasal olarak güvence altına alındığı laik bir ülkedir. Ocak 2007`de yürütülen bir anket çalışmasının sonuçlarına göre Fransızların %51`i kendilerini Hıristiyanlığın Katolik mezhebi ile ilişkilendirmiş, %31`iagnostik ya da ateist olduğunu belirtmiş, %10 başka dinlere inandığını dile getirmiş, %4`ü İslam inancına mensup olduğunu, %3`üProtestan mezhebinden geldiğini, %1`i Yahudi, %1`i de Budist olduğunu söylemiştir. 
Avrupa ülkelerinde istatistiksel araştırmalar Avrobarometre adlı kuruluşun yürüttüğü daha güncel bir çalışmaya göre, Fransız halkının %34`ü bir tanrının varlığına inandığını,%27`si bir tür yaşam gücü ya da kutsal varlığa inandığını, %33`ü ise herhangi bir tanrının varlığına inanmadığını ortaya koymuştur. 

Fransa`da yaşayan Müslümanların sayısı konusundaki varsayımlar oldukça değişkendir. 1999 yılında yapılan nüfus sayımı verilerine göre Fransa`da yaşayan ve Müslüman olması olası kişilerin sayısı 3.7 milyon olarak hesaplanmıştır. (O dönemki nüfusun %6.3`ü) Ancak 2003 yılında Fransa İçişleri Bakanlığı`nın yayınladığı ülkedeki tahminî Müslüman sayısı 5-6 milyon olarak açıklanmıştır. Müslüman nüfusu çoğunlukla Arap, Magrib, Siyahî kökenliler ve Türkler oluşturmaktadır. (Nüfusun %8 ilâ 10`u) Fransa`da yaşayan Yahudilerin toplam sayısı ise 600 bindir ve Avrupa`daki en büyük Yahudi diasporasıdır.

Fransa`daki laiklik olgusu 1905 yılından bu yana Fransız hükümetinin herhangi bir dini tanımasına engel olmaktadır. Bunun yerine Fransız hükümeti yalnızca dinî kurum, dernek ve örgütlenmeleri tanır ve mevcut yasalar uyarınca bu oluşumların politikaya müdahale etmesine engel olur.

Scientology, Tanrı`nın Çocuğu, Moon tarikatı ve Güneş Tapınağı gibi dinî akımlar Fransa`da tarikat olarak görülür ve diğer dinler ile aynı eşit statüye sahip değillerdir. Tarikatlar ise Fransa`da hoş karşılanmayan oluşumlardır.

Kamu Sağlığı

Fransa verilen sağlık hizmetleri, 1997 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından birinci sırada gösterilmiştir. Sağlık hizmetleri, AIDS, kanser ve kistik fibrozis gibi kronik hastalıkları olan yurttaşlar için genelde ücretsizdir. Fransa`da ortalama beklenen yaşam süresi 79.73`tür.
2007 yılı itibarıyla Fransa`da yaşayan kişilerin 140 bininde HIV/AİDS virüsü bulunmaktadır. Bu da toplum nüfusun %0.4`üne denk gelmektedir. 

Tüm diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi Fransa da Avrupa Birliği`nin çevre konusunda hazırladığı yönergeler uyarınca hassas bölgelere yapılan kanalizasyon salınımı belli bir düzeye kadar azaltmak durumundadır. Ancak 2006 yılında Fransa ulaşması gereken noktanın yalnızca %40`ını gerçekleştirebilmiş ve Avrupa Birliği içinde bu kriterlere en az uyan ülkelerden biri olmuştur. 

Fransa`da ötenazi yasaktır, ancak kanser hastası Chantal Sébire`in 21 Mart 2008 tarihinde ölümünün ardından otopsi bulgularındaki kuşkular, ülkede ötanazi tartışmalarını yeniden alevlendirmiştir.

Kültür

Fransa kültürü, ülkenin bulunduğu coğrafi konum, komşu uluslarla geliştirilen yoğun ilişkiler ve tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan göç dalgalarıyla şekillenmiştir. Özellikle başkent Paris, ülkenin kültür ve sanat merkezi olma görevini üstlenmiş ve gerek Avrupa`nın gerekse dünyanın en önde gelen kültür merkezlerinden biri olmuştur. Fransız sanatçılar, edebiyatçılar, modacılar günümüzde pek çok alanda önemli yapıtlar vermektedirler. Fransa`nın dışarıdan aldığı yoğun göç ve göçmenlerin ülkelerinden taşıdığı kültür ile Fransa`da günlük yaşamda önemli değişiklikler göze çarpmaktadır. Mutfak ve edebiyat alanlarında öne çıkan bu değişikliklerle Fransa her geçen gün daha çeşitli gelenekler doğmaktadır.

Mimari

Teknik olarak Fransız mimarisi olarak adlandırılabilecek özgün bir mimari türü bulunmasa da tam olarak doğru değildir. Gotik mimari ilk ortaya çıktığında bu şekilde adlandırılmış ancak Gotik teriminin ortaya atılmasıyla bu kullanım daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Genel olarak Fransa`da mimari eserler Roma döneminden başlar ve Romanesk (10. yüzyıl), Gotik (Orta Çağ), Barok (18. yüzyıl), Neoklasik (19. yüzyıl) ve çağdaş mimari olarak farklı kategorilerde incelenir.

Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, Chartres Katedrali, Sacré-Cœur Bazilikası, Zafer Takı, Panthéon gibi binalar Fransa`nın en tanınmış mimari yapıtlarıdır.

Edebiyat

Fransız edebiyatı, dünyanın en zengin ve en etkileyici edebiyatlarından biridir. Fransız yazarlar başta epik şiir, lirik şiir, drama ve kurgu olmak üzere yazın türlerinin tümüne katkıda bulunmuşlardır.

Fransız edebiyatı birçok ülkedeki yazarların çalışmalarını derinden etkilemiştir. 1600´larda, Klasisizm denilen Fransız kültürel hareketi tüm Avrupa edebiyatından önemli etki bırakmıştır. 1700´lerin Fransız yazarları Avrupa edebiyatını kontrol altına almışlardı. 1800´ler boyunca, Gerçekçilik (Realizm) ve Sembolizm, birçok dilde yazan yazarların çalışmalarını şekillendirmesine yardımcı olmuştur. 1900´lerde ise, Gerçeküstücülük (Sürrealizm) ve Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Fransa sınırlarının dışına çıkarak diğer yazarlar, sanatçılar ve düşünürlerin çalışmalarını geniş ölçüde etkilemiştir.

Fransız yazarların birçoğu, biçim, dil, tarz ve geleneğe önem vermiştir ve diğer dillerin yazarlarından daha fazla kurallar ve modellere bağlı kalmıştır. Genelde, Akılcılık (rasyonalizm) Fransız yazınını elinde tutmuştur. Akılcılık, insan eylemlerinde nedenselliği temel alır. Akılcılık; temiz, kendi kendini kontrol edebilen ve sanatsal ustalığa ulaşmış bir yazın yaratmıştır.

Her ne kadar akılcılık Fransız edebiyatında hayatî bir rol oynadıysa da güçlü bir deneysel nitelik zamanla Fransız yazınında öne çıkmıştır. Örneğin 1800´lerin başındaki Romantizm hareketi gibi dönemlerde, bu deneysellik duygu dolu ve bazen de tutkulu bir sanat yaratabilmiştir.

Eğitim

Fransız eğitim sistemi üç ana okul çağına ayrılmıştır: ilköğretim ortaöğretim ve yükseköğrenim İlk ve orta derecede öğrenim büyük ölçüde parasızdır ancak ülkede özel okullar da bulunmaktadır. Özellikle ülkenin dört bir yanına yayılmış durumda olan Katolik okulları bu özel okulların başını çekmektedir.

Cumhuriyetçi geleneğin etkisi sonucu eğitim sistemi Fransız Devrimi ile ilan edilen dört temel ilke üzerine kuruludur:

• Özgürlük, bazı koşullarda (sözleşmeler) özel kuruluşlara faaliyet olanağı tanır.

• Kamu kuruluşlarında eğitim ücretsizdir.

• Laik eğitim sistemi kamu eğitiminin yansızlığını güvence altına alır.

• 6-16 yaş arası kız ve erkek çocuklarının eğitimi zorunludur.

Eğitim örgütü, hiyerarşik ve merkezi bir yapıdadır. Eğitim kurumlarının örgütlenişi, ders saatleri, sistem ve programları Fransa Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir. Fransa`da okuryazarlık oranı %99`dur. Kıta Fransası`nda bu oran %100`e yakın seyretmektedir. 6.7 milyonu ilköğretimde ve 4.8 milyonu ortaöğretimde olmak üzere Fransa`da toplam 15 milyon öğrenci bulunmaktadır. Fransa`da her yıl eğitime genel bütçeden 64.6 milyon avro ayrılmaktadır.

Spor

Fransa`da spor ilgi odağındadır. Özellikle futbol, ülkede en çok tercih edilen spor dalıdır. FIFA yüzyılın oyuncuları listesinde, Fransa, ülke olarak Brezilya`nın hemen ardında, ikinci sırada yer almaktadır.

Ülke bu sporun dışında hemen hemen her türlü sporda gelişmiştir. Örneğin ragbi, özellikle Paris ve Fransa`nın güneyinde futbolunkine yakın bir popülerliğe sahiptir. Millî ragbi takımı her Ragbi Dünya Kupası`na katılmış ve Altı Ulus Şampiyonası`na katılmaktadır. Fransa millî takımı on altı kez Altı Ulus Şampiyonası`nı kazanmış ve Ragbi Dünya Kupası`nda bir kez finale ulaşmıştır. Ekim 2007`de 2007 Ragbi Dünya Kupası Paris`te sunulmuştur.

Fransa`da düzenlenen ve dünyanın en önemli bisiklet yarışlarından biri olan Tour de France (Fransa Bisiklet Turu) da ülkenin en çok izlenen spor olaylarından biridir.

Mutfak 

Fransız mutfağının kökeni Orta Çağlara uzanır. Fransa mutfağı Fransız Devrimi sonrasında Kolonileşme döneminde dünya sahnesindeki kazandığı gücüyle orantılı olarak gelişmiştir. Napolyon Bonapart döneminde ün kazanmış Marie-Antoine Carême (1784-1833) gibi aşçılar  yüksek aşçılık sanatı denilen özenli bir yemek tarzını geliştirerek Fransız mutfağına büyük katkılarda bulunmuşlardır. Fransız mutfağı Fransa`nın bölgelerine göre büyük farklılıklar gösterir. Kırmızı etten, deniz ürünlerine ve süt ürünlerine kadar çok değişik türlerde besin Fransız mutfağını biçimlendirir. Fransız mutfağının öne çıkan öğeleri şarap ve peynirdir. Fransa her yıl dünyaca ünlü şaraplarını ihraç ederek ekonomisine katkıda bulunduğu gibi tescillenmiş 1000`i aşkın peynir türüyle de dünyanın en önde gelen peynir üreticilerindendir. Fransa`da bağcılık ve şaraplarıyla ön plana çıkan bölgeler Alsace, Bordeaux, Burgonya, Champagne, Korsika,Jura, Languedoc-Roussillon, Loire, Provence, Rhône ve Savoy`dur. Fransa`nın en ünlü peynirleriyse Brie, Camembert ve Rokfor`dur. Fransız mutfağının dünyaya mâlolmuş ya da dünyaca tanınan diğer yemekleri arasında kruvasan, salyangoz yemeği, baget ekmeği, kaz ciğeri ve crème brûlée (krem brule) sayılabilir.

Fransa Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Paris Şehir Rehberi
Paris Şehir Rehberi
Eğer Paris`e geldiyseniz ve kenti keşfetmeye hazırsanız, alternatiflerinizden birisi sarayın hikayesini ve 15. Luis`in dönemini öğreneceğiniz Versailles`e bir gezinti yapmaktır. Harcayacağınız paraya ve sahip olduğunuz zamana göre Kraliyet Apartmanlarını keşfedebilir, Chateau de Versailles Parkı`nda yürüyebilir, Petit`e bakabilir, Grand Tranion`u görebilir, Kraliçe Hamlet, bahçe ve kaleleri keşfedebilirsiniz.
Marsilya Şehir Rehberi
Marsilya Şehir Rehberi
Marsilya yaklaşık 2600 yıl kadar önce Foçalı Grekler tarafından kurulmuş. Bu nedenle ülkenin en eski yerleşimi olmanın yanı sıra, farklı kültürlerin, etnik köklerin harman olduğu bir yer. Kent, bir ucu Avrupa’nın güneyine, diğeri Kuzey Afrika’ya açılan bir kapı işlevi görerek tarih boyu hep devinim içinde olmuş. Bugün de liman en yaşama dönük yerlerden biri. Balıkçı tekneleri ve günün taze ürünlerini satan insanlar limanın değişmez görüntüsünde yer alıyor.

Haritada Fransa

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları