Ulkeler

Estonya Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Tallinn, Estonya
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Estonya Ülke Rehberi
Estonya Ülke Rehberi
 
Estonya Ülke Rehberi
 
Estonya Ülke Rehberi
 
Estonya Ülke Rehberi

Estonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa`da bulunan bir Baltık devletidir. Batısında ve kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda Rusya Federasyonu ve güneyinde ise Letonya Cumhuriyeti ile sınırları vardır. Başkenti Tallinn`dir.

Tarihi

Bölgenin yerleşik halkı olan Estler, Baltık kıyısına M.Ö. 3000 yıllarında gelip yerleştiler. Ticaretle uğraşarak geçimlerini temin ettiler. M.S. 9. asırda Vikingler Estonya topraklarını yağmaladılar. Estler 11. asrın ortalarından 13. asrın ortalarına kadar Danimarka ve İsveç topraklarına sık sık akınlar düzenlediler. 1219-1222 seneleri arasında Danimarka Kralı İkinci Baldemar, Estonya’nın kuzey topraklarını ele geçirdi. Estonya topraklarının geri kalan kısmı 1290 senesinde Germenlerin eline geçti. 1343’te Kuzey Estonya Danimarka’nın hakimiyetinden kurtuldu ise de kısa süre sonra Livonya şövalyelerinin eline geçti. Daha sonra kurulan Livonya Federasyonuna dahil oldu. Rusya ile olan savaşlar neticesinde konfederasyon dağıldı. Estonya İsveç’in hakimiyeti altına girdi.

Büyük Kuzey savaşları neticesinde Çar Birinci Petro, Estonya’yı ele geçirdi (1700-1721). Bu tarihten itibaren Rusya’nın hakimiyeti altında kaldı. Rusya’daki 1905 devrimi Estonya’da büyük yankılar uyandırdı. Devrim askeri ordu tarafından bastırıldı ve devrimcilerin büyük kısmı Sibirya’ya sürgün edildi.

Rusya’da Çarlık döneminin 1917 Şubatında yıkılması üzerine Estonya kısa bir süre bağımsızlığını kazandı. Rusya hükümeti 12 Nisanda Estonya illerinin birleşmesine izin verdi. Aynı senenin Haziran ayında Estonya millî Konseyi için seçimler yapıldı. Ekim Devriminden sonra Estonya Milli Konseyi Rusya’dan ayrılma kararı almasına rağmen Bolşevikler Estonya’da bir Sovyet hükumeti kurdular. Barış antlaşması imzalamadan Rusya Birinci Dünya Savaşından çekilince, Almanlar Estonya’ya girdi. Komünistler Estonya’yı terk edince 24 Şubat 1918’de Estonya Milli Konseyi bağımsızlığını ilan etmesine rağmen, ertesi gün başkent Tallinn Almanlar tarafından işgal edildi. 11 Kasım 1918’de Almanya silahları bırakınca Estonya geçici hükumeti yeniden yönetimi ele aldı.

Baltık ülkelerini tekrar ele geçirmek için Rusya 1918 Kasımında harekete geçerek Estonya topraklarının dörtte üçünü işgal etti. Müttefiklerden yardım alan Finlandiya’dan gönüllü asker sağlayan Estonyalılar Bolşevik ordularını durdurdular. Ocak 1919’da karşı saldırıyla Kızıl Ordu’yu Estonya topraklarından çıkardılar. Rusya 2 Şubat 1920’de Baltık Devletlerinin bağımsızlığını tanıdı. Estonya 1921’de Milletler Cemiyetine üye oldu.
 
Estonya’da çok sayıda parti bulunması istikrarlı hükümetlerin kurulmasına mani oldu ve iç karışıklık 1939’a kadar devam etti. Alman ordularının 14 Haziran 1940’ta Paris’i işgal etmeleri üzerine Stalin, Baltık devletlerinden, topraklarında daha fazla Sovyet askeri üslenmesini istedi. Aynı senenin Temmuz ayında yapılan seçimlere sadece Sovyetler Birliğinin desteklediği adaylar katıldı. Seçimler sonrası kurulan Estonya hükümeti ve parlamentosu Sovyetler Birliğine katılma kararı aldı. SSCB Yüksek Sovyet’i, bu isteği onayladı ve Sovyetler Birliğinin cumhuriyetleri arasına girdi. İkinci Dünya Harbi sırasında Almanya’nın işgaline uğrayan Estonya’da 200.000’e yakın insan öldü. Savaşın ardından bölgeye hakim olan Sovyet hükümeti çok sayıda Estonyalıyı sürgün etti. Sosyalist rejim yeniden kurulunca, Estonya da 1951’e kadar gerilla harbi devam etti. 1951’den sonra iç karışıklıklara kesin olarak son verildi ve Sovyetler Birliği tamamen Estonya’da hakimiyeti ele geçirdi.

Estonya 1991’e kadar Rusya’ya bağlı bir cumhuriyet olarak kaldı. Rusya’da başlayan reform hareketleri neticesinde 1991 senesinde Estonya bağımsızlığını ilan etti. Rusya Federasyonu dahil Avrupa devletleri Estonya Cumhuriyetini tanıdı. Ülke, 29 Mart 2004`te NATO`ya, 1 Mayıs 2004 tarihinde ise Avrupa Birliği`ne katılmıştır.

Coğrafya

Yüzölçümü 45.100 km2 olan Estonya topraklarında geçmişteki buzulların tesiri yaygın olarak görülür. Güney kesimleri buzul tepelerle kaplıdır. Ülke topraklarının kuzeyinde ise buzullardan arta kalan tortulardan meydana gelmiş dar ve uzun yükseltiler yer alır Geniş kumluklar buzul sınırını tespit eder. Ortalama yükseklik 50 m civarındadır. Ülkenin en yüksek noktası güneydoğuda bulunan Munamägi Tepesidir (318 m).

Ülke topraklarını sulayan akarsuların büyük kısmı kuzeye doğru akarak Finlandiya Körfezine dökülür. Göller ülke topraklarının % 5ini kaplar. En büyük gölü Peipus Gölüdür. İklimi ılımandır. Atlas Okyanusunun kuzeyinde esen siklonlar kışın sıcak, yazın serin hava kütleleri taşır. Ortalama sıcaklık yazın 17°C, kışın -5°C’dir. Yıllık yağış miktarı ortalama 610-710 mm arasında değişir. Madenler: En önemli maden kaynağı petroldür. Petrol devlet tarafından çıkarılır ve işletilir. Önemli miktarda bulunan turba rezervlerinin yanında yüksek kaliteli fosforit, kireçtaşı, dolomit, marn ve kil yatakları da vardır.

Bitki örtüsü ve hayvanlar: Çam, köknar, huş ve titrek kavaktan meydana gelen ormanlar ülke topraklarının üçte birini kaplar. Ayrıca bataklık ve çayırlar önemli bir yer tutar.

Yabani hayvan bakımından ülke toprakları çok zengindir. Ormanlarda geyik, karaca, kızıl geyik, yabandomuzu, ayı, vaşak, tilki, porsuk, tavşan, mink ve kunduza rastlanır.

Din

Estonya`da dini inanç özgürlüğü anayasa ile güvence altına alınmıştır. Dentsu Communication Institute şirketinin yaptığı araştırmaya göre Estonya dünya üzerinde oran olarak en yüksek dinsiz nüfusa sahiptir. Halkın %75.7 sinin herhangi bir dini inancı yoktur. Eurobarometer`in 2005 yılında yaptığı araştırmaya göre de Estonların sadece %16`sı tanrının varlığına inanmaktadır. Bu oranla birlikte Avrupa Birliği içinde de en yüksek dinsizlik oranına sahip ülke konumundadır.

Estonya`da en yaygın din diğer İskandinav Ülkeleri`nde olduğu gibi Hıristiyanlık dininin Lütercilik mezhebidir.

Ülkede yaşayan Rus azınlıklar genel olarak Hristiyanlıkın Doğu Ortodoksluk mezhebindendir.

Ülkede Yahudi cemaati ile az sayıda da olsa Tatar ve Azeri kökenli azınlıklardan kaynaklanan Müslüman bir nüfus da mevcuttur.

Eston geleneklerinde, halen, eski Dininden kalma etkiler vardır. Bugün, Estonya`da bulunan dini inançları yüzde ve sayı yönünden belirtecek olursak:

• % 13,6 Estonya Evancelikal Lüterci Kilisesi

• % 12,8 Ortodoks Kilisesi

• yaklaşık 6.000 Baptist

• yaklaşık 5.700 Roman-Katolik

• yaklaşık 1.900 Yahudi

• yaklaşık 1.300 Müslüman

Ülkede az sayıda Protestan ve Pagan da mevcuttur.

Ülkedeki müslümanların topluca ibadet edebildiği tek camii havaalanının yakınında bulunan Turath Islamic cultural center içerisindeki mescittir (Adresi: Keevise nr.9 Tallinn).

Dil

Estonya`nın resmi dili olan Estonca, Ural Altay Dil Ailesi`nin Ural koluna bağlı Fin-Ugor dilleri grubuna bağlıdır. Bu yüzden Finlandiya Körfezi’nin diğer tarafında konuşulan Fince’ye çok yakın bir bağa sahiptir. Avrupa’da Hint Avrupa Dil Ailesi`ne bağlı olmayan birkaç dilden biridir. Bazı kelimelerin ödünç alınmasından dolayı birbirleriyle örtüşüyor olmasına rağmen Estonca ve Fince dilleri köken bakımından, coğrafi olarak en yakın komşularıyla akraba değildir. İsveççe, Litvanca ve Rusça dillerinin hepsi Hint Avrupa Dil Ailesi`ne bağlıdır.

Rusça, halen kırk ve yetmiş yaşları arasındaki Estonyalı’lar arasında en fazla konuşulan ikinci dildir. Çünkü Rusça, Sovyet Estonyası’nın 1944’ten 1991’e kadar resmi olmayan diliydi. Sovyet döneminde Rusça zorunlu olarak öğretilmekteydi. 1998’de SSCB’den gelen (Genellikle Rusya) birinci ve ikinci kuşak göçmen sanayi işçileri Estonca konuşmuyordu. Ancak, 2010 yılına gelindiğinde etnik olarak Estonyalı olmayanların arasında Estonca konuşanların oranı %64,1’e kadar yükseldi.

Estonyalıların en fazla öğrendikleri diller arasında İngilizce, Rusça, Fince, Almanca ve İsveççe bulunuyor.

Demografi ve Etnik Yapı

Estonya`nın yaklaşık %70`i etnik Estonlar, nüfusun kalanı ise genelikle eski SSCB`den ülkeye göç etmiş azınlıklardan oluşur. Başkent Tallinn`nin de içinde bulunduğu Harjumaa bölgesi ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biridir.

Ülkenin resmi dili Fince`yle akraba bir dil olan Estonca`dır. Rusça ülke içinde ağırlıklı olarak konuşulan dillerden biridir. Etnik Ruslar ülkenin kuzeydoğusundaki Ida-Viru bölgesinde yoğunlaşmaktadır.

2012 yılında yapılan sayıma göre Estonya`nın etnik yapısı:

• %68,7 Eston

• %24,8 Rus

• %2,0 Ukraynalı

• %1,1 Beyaz Rus

• %0,8 Fin

• %1,6 Diğer

Estonlar Fin-Ugor halkları içerisinde yer alan bir Ural kökenli halktır. Baltık bölgesine Finliler gibi Urallar`dan göçmüşlerdir. Finlilere çok yakın bir halktır.

Ekonomi

Mayıs 2004’de AB üyesi olmasıyla birlikte, 2004-2007 yıllarında ortalama % 8 ekonomik büyüme kaydeden Estonya, bölgesinde ve AB içinde en hızlı gelişen ekonomilerden biri olmuştur. Ancak, küresel krizin sonuçları Estonya`yı da etkilemiş, GSYİH, 2008 yılında %3,6 düşüş göstermiştir. Takip eden yıllarda ekonomide tedricen iyileşme sağlanmış ve 2011 yılında %7,9, 2012 yılında ise % 3,2 büyüme görülmüştür. 

Estonya, makroekonomik istikrar ile iç ve dış dengelerin sağlanması, sıkı maliye ve bütçe politikasına devam edilmesi ve gerekli kriterlerin karşılanması suretiyle 2011 yılı başından itibaren Avro kullanan ülkelere dahil olmuştur. Estonya, Avrupa para birliğine dahil 17. ülke ve ilk Baltık ülkesidir. Ayrıca, Estonya’nın Aralık 2010 itibariyle OECD üyesi olması ekonomik planda kayda değer bir gelişme olmuştur.

Siyasi Görünüm

Estonya’nın siyasi rejimi parlamenter demokrasidir. Parlamentoda 101 sandalye bulunmaktadır. Genel seçimler her dört yılda bir Mart ayında yapılmaktadır. Son genel seçimler 6 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Seçimlere dokuz siyasi parti katılmış, % 5 oranındaki barajı aşan dört parti Parlamento’da temsil hakkını elde etmiştir. Mayıs 2009 tarihinden bu yana ülkeyi yöneten liberal sağ eğilimli Reform Partisi (RP) ile muhafazakâr eğilimli Pro Patria ve Res Publica Birliği Partisi`nin (IRL) oluşturduğu iki partili koalisyon hükümeti iktidarını sürdürmüş ve Reform Partisi Genel Başkanı Andrus Ansip ikinci kez Başbakanlık görevini üstlenmiştir. 

Cumhurbaşkanı beş yıllık bir dönem için seçilmekte ve en çok iki dönem görevde kalabilmektedir. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk üç turu parlamentoda yapılmakta, bu turlar sonucunda adaylardan herhangi biri 2/3 oy çoğunluğunu sağlayamadığı takdirde, Parlamento ve yerel yönetim meclisleri üyelerinden oluşan bir Seçiciler Kurulu tarafından oy çokluğuyla seçilmektedir. 2006 Eylül ayında Parlamento’da yapılan seçimlerde çoğunluk sağlanamadığı için Cumhurbaşkanı seçilememiş ve seçimler Seçiciler Kuruluna kalmıştır. Seçiciler Kurulunda ise AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Toomas Hendrik Ilves Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Toomas Hendrik Ilves, 29 Ağustos 2011 tarihinde Parlamento’da yapılan seçimlerle ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.

Estonya Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Osetya Ülke Rehberi
Osetya Ülke Rehberi
Kafkas sıradağlarının kuzey ve güney yamaçlarına yayılmış dağlık bir bölge olan Osetya, kuzeyde Stavropol Kray (Rusya Federasyon), doğuda Çeçen ve İnguş Cumhuriyetleri, batıda Kabartay-Balkar Cunhuriyeti ve güneyde de Gürcistan`la komşudur. Tarihsel ve kültürel olarak hemen hemen bütünlük arz eden tek bir ülke olan Osetya, Büyük Kafkaslar`ın ikiye böldüğü iki parçadan oluşur: Kuzey Osetya ve Güney Osetya.
Türkmenistan Ülke Rehberi
Türkmenistan Ülke Rehberi
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan`la çevrilidir. Türkmenistan kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarken, kışları ise -25 dereceye kadar düşmektedir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan eden Türkmenler, günümüzdeki 7 Türk Devleti’nden biridir ve TÜRKSOY’un üyesidir.

Haritada Estonya

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları