Ulkeler

Ermenistan Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Erivan, Ermenistan
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Ermenistan Ülke Rehberi
Ermenistan Ülke Rehberi
 
Ermenistan Ülke Rehberi
 
Ermenistan Ülke Rehberi
 
Ermenistan Ülke Rehberi

Ermenistan ya da resmî adıyla Ermenistan Cumhuriyeti Güney Kafkasya`da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.

Daha önce Sovyetler Birliği`ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991`de bağımsızlığını ilân etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunur. 1 Ocak 2011 itibariyle nüfusu 3.262.600 kişidir. Başkenti ve en büyük şehri Erivan`dır; Gümrü, Vanadzor, Eçmiadzin ve Hrazdan da ülkenin diğer önemli şehirlerindendir.

Ermenistan Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Dünya Ticaret Örgütü ve yaklaşık otuz diğer örgütün üyesidir.

Tarih

Çağdaş Ermenistan’ın Doğuşu

Tarihi Ermenistan`ın bir kısmı olan bugünkü Ermenistan, Kaçar Hanedanı`na bağlı Revan Hanlığı`ndan ibaretti. 1827`de Paskeviç yönetimindeki Rus ordusu tarafından fethedilmiş ve Kaçarlar 22 Şubat 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması ile 4. Maddesi gereğince Revan Hanlığı üzerindeki hak talebinden vazgeçmiştir 21 Mart 1828`de reorganize edilen idari birime Ermeni Oblastı adı verilmiştir. Oblastın o tarihte %18 dolayında olan Ermeni nüfusu, Rus yönetimi tarafından davet edilen İran Ermenilerinin göçü sonucunda 20. yüzyıl başında %48 düzeyini bulmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğundan mülteci olarak gelen Ermenilerle birlikte bu sayı %70`lere ulaşmıştır.

1850`da Erivan Guberniyası kurulmuştur ve Guberniya 27.830 kilometre karelik bir alana sahipti. 1897`de yapılan nüfus sayımına göre Erivan Guberniyası`nın nüfusu 829.556 kişi olup toplam nüfusun % 56`sı Ermeni, % 37,5`i Azeri, % 5,5`i Kürt ve % 0,6`sı Rus`u etnik gruplardan ibaretti. 

1917 Devrimi`nden sonra Rus Devleti’nin çöküşü üzerine kurulan Transkafkasya Federasyonu 26 Mayıs 1918`de üç cumhuriyete bölündü ve 28 Mayıs 1918`de Erivan`da Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi. İki buçuk yıl süren bağımsızlığı sırasında ekonomik, askeri ve siyasi krizlerle sarsılan cumhuriyet 1920 Kasım ayında Türk ve Sovyet ordularının eş zamanlı işgaline uğrayarak bağımsızlığını kaybetmiş ve 2 Aralık 1920`de Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adıyla Sovyetler Birliği`ne katılmıştır.

Ermenistan Cumhuriyeti

Sovyetler Birliği`nin son döneminde 7 Aralık 1988 tarihinde Leninakan ve Spitak şehirlerinde 6,9 magnitüd büyüklüğünde bir sarsıntı yer aldı. Bu deprem, şehirleri yıktı ve yaklaşık 25.000 kişinin hayatına mal oldu. Özellikle Sovyet ekonomisi için daha olumsuz bir tesadüf olamazdı: SSCB aynı zamanda Sovyet-Afgan Savaşı yer almakta idi ve iki sene önce Ukrayna SSC`nde yer alan Çernobil reaktör kazası, insanî ve ekolojik bir felaket olması dışında SSCB için çok büyük bir finansal sorun oldu. Sovyet yetkililer, depremin ekonomik etkilerinin altından kalkma problemi ile karşılaştılar.

Aynı senede Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde anlaşmazlık çıktı. Azerbaycan`a ait olan; fakat nüfus çoğunluğu Ermenilerden oluşan bir özerk bölge olan Dağlık Karabağ Özerk Oblastı`nda Ermeniler ayaklanarak ayrı bir cumhuriyet ilan ettiler. Ermenistan ile Azerbaycan savaşın eşiğine gelirken her iki cumhuriyette Azeri ve Ermeni azınlıklar şiddet olaylarına maruz kaldı. Çatışmalar sürerken Mayıs 1990`da Yeni Ermenistan Ordusu kurularak Sovyet ordusundan fiilen bağımsız bir ordu yapısı oluşturuldu.

Sovyetler Birliği`nin dağılması üzerine Ermenistan 23 Ağustos 1991`de bağımsızlığını ilan etti. Şiddetlenen Ermeni-Azeri savaşında Ermenistan, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki Laçın Koridoru`nu da işgal ederek Dağlık Karabağ`ı fiilen kendisine ilhak etti. Azerbaycan`ın Ermenistan`a uyguladığı ekonomik ambargo, ülkede büyük sıkıntılara yol açtı. 1993`te Türkiye de Ermenistan`a karşı ambargoya katıldı. Dağlık Karabağ savaşı 1994`te Rusya`nın dikte ettiği ateşkesle sona erdi.

Halen Ermenistan uluslararası topluluk tarafından Azerbaycan`a ait sayılan toprakların %20`ni işgal altında bulundurmaktadır. Türkiye bu durumu gerekçe göstererek Ermenistan Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurmaktan kaçınmış ve bu ülke ile sınırlarını trafiğe kapatmıştır.

Ermenistan siyasetinde Dağlık Karabağ kökenli siyasi örgüt ve kişilerin egemenliğine dikkat çeken bazı gözlemciler, Ermenistan`ın Dağlık Karabağ`ı değil, aksine Dağık Karabağ`ın Ermenistan`ı ilhak ettiğini ileri sürmüşlerdir.

Coğrafya

Ermenistan, Asya`nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Karadeniz ve Hazar Denizi’nin arasında bulunarak, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran ve batısında Türkiye ve Azerbaycan`ın Nahçıvan bölgesi ile sınır paylaşmaktadır.

Ermenistan`ın toplam alanı 29.743 km2`dir. Toprakları dağlık, yüksek rakımlı ve engebelidir; toprakların %90`ı 900 metreyi aşan yükseltilerden oluşur, ve tarıma uygun çok az toprak vardır. Ülkenin en yüksek dağı, 4.090 metre rakımı olan Alagöz Dağı`dır; en düşük rakımı ise 400 metre yükseklikte olan Debed Nehri`nde bulunmaktadır. 

Ülkenin iklimi karasaldır; yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk oluyor. Isı derecesi genellikle rakıma göre değişiyor. Ermenistan`ın dağları, Karadeniz ve Akdeniz`in iklimsel etkilerini engelliyor ve böylece mevsimsel çeşitlilik görülmektedir. Ermeni Platosu`nda kış ortası ortalama derecesi 0°C, yaz ortası ortalama derecesi 25 °C`i aşıyor. Ülkenin ortalama yağış oranı, Aras Vadisi`nde senede 250 milimetre, en yüksek rakımlarda ise 800 milimetre. 

Ermenistan bakır, demir, boksit, molibden, altın, kurşun ve çinkoca zengindir. Büyük ponza, mermer, tüf, perlit, kireç taşı, bazalt ve tuz yatakları da bulunmaktadır. 

Ermenistan, Arap ve Avrasya levhalarının yöneldiği bölgesinde bulunmaktadır, ve bundan dolayı tarihi boyunca birçok büyük deprem ülkede yer almıştır. Zaten Kafkas Dağları, yaklaşık 25 milyon sene önce bu levhaların arasında bir levha hareketi nedeniyle oluştu. Ülkede yer alan en son önemli sarsıntı, 25.000 kişinin ölümüne ve Spitak şehrin neredeyse tamamen yıkılmasına sebep olan 1988 Spitak Depremi’dir.

Demografi

Ocak 2008 itibarıyla Ermenistan`ın toplam nüfusu 3.230.100 kişi civarındadır ve nüfusun büyüme oranı yaklaşık %0,2`dir. Ekonominin son on yıldaki ortalama büyüme oranı %5,2`dir. 2010-2013 arasında ise %3 küçülmüştür. Ülkenin başkenti Erivan, 1.107.800 kişi nüfusu ile nüfus bakımından hem ülkenin en büyük şehri hem de en büyük marzıdır.  Ermenistan`ın nüfus yoğunluğu, km2 başına 109 kişi, ve Erivan, km2 başına 4.480 kişi ile yine de ülkenin en büyük nüfus yoğunluğuna sahip olan marzıdır. Ülkenin nüfus yoğunluğu, Moldova`dan sonra eski Sovyetler Birliği ülkelerinin arasında en büyük ikinci nüfus yoğunluğudur. Toplam nüfusunun %64,1`i kentlerde ve %35,9`u köylerde yaşamaktadır.Her 100 kadına 87,3 erkek bulunmaktadır; bu kadınların lehine olan dünyanın en yüksek yedinci cinsiyet oranıdır. Ermenistan`da eğitim, yasal olarak bir insan hakkıdır, ve temel eğitim şarttır. Devlet orta eğitim okullarında da eğitim ücretsizdir. Ermenistan`daki okuryazarlık oranı %99,4 (erkek oranı %99,7, kadın oranı %99,2).

Neredeyse bütün Ermenistan nüfusu Ermenilerden ibarettir, ancak en son nüfus sayımına göre Yezidi (40.620 kişi), Rus(14.660 kişi), Süryani (3.409 kişi), Ukrain (1.633 kişi), Kürt (1.519 kişi), Yunan (1.176 kişi) ve diğer toplumlar (4.640 geri kalan kişi) da var. Sovyetler Birliği`nin dağılmasından önce büyük bir Azeri toplumu da vardı ama toplumlar arası gerilimler, özellikle Karabağ Savaşı nedeniyle neredeyse hiç Azeri kalmamış. Ermenistan`da en çok konuşulan dil Ermenice; asıl ülkede konuşulan Ermenice türü Doğu Ermenicesi`dir.[51] Sovyet dönemi boyunca Ermenistan`daki okulların öğretim dilleri Ermenice ve Rusça idi, ve böylece neredeyse bütün kent nüfusu ve köy nüfusun tamamı Rusça konuşabiliyordu.Günümüzde ise ülkenin en çok konuşulan ikinci dil hâlâ daha Rusça`dır, ve İngilizce gibi Batı Avrupa dilleri pek bilinmiyor.Azınlıklar tarafından konuşulan diller Kürtçe, Süryanice,Pontus Rumcası ve Karabağ Savaşı`ndan önce Azerice.

301 yılında Ermenistan Hıristiyanlığı devletin dini olarak uygulayan dünyanın ilk ülkesi olmasıyla birlikte Hıristiyanlık, özellikle Ermeni Apostolik Kilisesi Ermenistan`daki en yaygın dinidir ancak zamanımızda anayasal olarak Ermenistan seküler bir ülkedir, böylece vicdan ve din özgürlüğü kanunen desteklenmektedir. Nüfusun geri kalanına ait en büyük dinler, diğer Hıristiyan tarikatları Yezidilik ve İslam`dır.

Spor

Basketbol, voleybol ve hokey gibi sporlar Ermenistan`da popülerdir, fakat Ermenistan`daki en popüler spor futboldur. Ermenistan Süper Ligi ve Ermenistan Millî Futbol Takımı`nı düzenleyen Ermenistan Futbol Federasyonu 1992`de kuruldu ve aynı seneden beri Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) üyesidir. Mamâfih, bu yana kadar Ermeni takımı ne FIFA Dünya Kupası ne de UEFA Kupası için kalifiye olabilmiştir, ve Nisan 2009`dan beri takımın ortalama FIFA dünya sıralaması 106`dır .

Bunun dışında satranç da çok popülerdir ve satranç dalında Ermenistan çok daha başarılıdır. Garri Kasparov, Levon Aronian, Tigran Petrosian, Rafael Vaganian ve Vladimir Akopiangibi birçok meşhur Ermeni asıllı satranç oyuncuları vardır. Ülkenin çok büyük ekonomik sorunlarına karşın 1996`da yapılan 32. Satranç Olimpiyatı Erivan`da sunuldu. 2006`da Ermenistan, Torino`daki 37. Satranç Olimpiyatı`nı kazandı ve iki yıl sonra Dresden`de tekrar kazandı.

Ermenistan Millî Olimpiyat Komitesi 1990 yılında kuruldu ve 1993`te Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanındı.1992`den önce Ermeniler, 1912 Yaz Olimpiyatları`nda Türkiye`yi temsil ederek ilk defa katıldılar. Ermenistan sonra Sovyetler Birliği`nin bir parçası olunca Sovyetler Birliği`ni temsil ederek katılırlardı ve Hrant Şahinyan,Helsinki`deki 1952 Yaz Olimpiyatları`nda altın madalya kazanan ilk Ermeni oldu. Ermenistan`ın Sovyetler Birliği`nden bağımsızlığını kazandıktan sonra 1992 Yaz Olimpiyatları`nda tek ülke olarak değil, 11 tane diğer eski SSCB cumhuriyeti ile Birleşik Takım üyesi olarak katıldı; bu takımda beş tane Ermeni atlet vardı ve bunların dört tanesi madalya kazandı (üç tanesi altın, bir tanesi gümüş). Ermenistan, ancak 1994 Kış Olimpiyatları`na bağımsız bir ülke olarak ilk defa katıldı, ve bu yana kadar Olimpiyat Oyunları`nda toplam 9 tane madalya kazanmıştır.
Her iki sene Pan-Ermeni Oyunları Erivan`da yer almaktadır. Pan-Ermeni Oyunları, amacı basketbol, voleybol ve yüzme gibi bir sürü sporda 68 şehirden Ermeni diasporası takımları ve Ermenistan`daki Ermenileri beraber getirmek olan bir spor turnuvasıdır.

Ermenistan Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Erivan Şehir Rehberi
Erivan Şehir Rehberi
Erivan MÖ 782 yılında, ülkenin batısında, Ağrı Dağı ovasının en doğusunda ve Hrazdan Nehri`nin geçitlerinin üstünde kurulmuştur. Savaş, talan, yangın ve depremlerle dolu 2500 yıl süren bir tarihe sahiptir. I. Dünya Savaşı`ndan sonra kısa ömürlü Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti`nin başkenti olmuş ve Ermeni tehcirini yaşayan birçok insan Erivan`a taşınmıştır.

Haritada Ermenistan

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları