Ulkeler

Cook Adaları Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Avarua, Cook Adaları
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Cook Adaları Ülke Rehberi
Cook Adaları Ülke Rehberi
 
Cook Adaları Ülke Rehberi
 
Cook Adaları Ülke Rehberi
 
Cook Adaları Ülke Rehberi

Cook Adaları, Güney Okyanus’ta 15 küçük adadan oluşan bir ülkedir. Yeni Zelanda`ya bağlı takımadalar. Başkenti Raratonga atolündeki Avarua`dır. Amerikan Samoası`nın güneyinde, Tonga`nın doğusunda, Yeni Zelanda`nın kuzeydoğusunda, Pitcairn`in (Birleşik Krallık`a ait bir ada) kuzeybatısında, Kermadec`in (Yeni Zelanda`ya bağlı takım adalar) kuzeyinde görülür. Cook adaları adını ünlü ingiliz denizci James Cook`tan almaktadır. Kuzey ve güney grubu adaları olarak 2 bölüme ayrılır.

Ekonomi

Diğer birçok Güney Pasifik Ada devletlerinde olduğu gibi Cook Adaları’nın ekonomik kalkınma potansiyeli, dış pazarlara uzaklığı nedeniyle sınırlı düzeyde kalmaktadır. Ülke ekonomisinin önündeki diğer önemli sorunlar arasında tabi kaynaklarının yetersizliği, sık sık görülen doğal afetler ve yetersiz alt yapı sıralanabilir. Ülkedeki iş gücünün yaklaşık %25’i tarım sektöründe çalışmaktadır.

Cook Adaları ekonomik açıdan Pasifik Ada ülkeleri arasında en iyi performansa sahip ülkeler arasında yer almakla birlikte, son yıllarda kamu borçlarının sürdürülebilirliği konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 1980 ve 1990’lı yıllarda kamu kesimindeki aşırı harcamalara bağlı olarak ülkenin dış borç yükü artmıştır. Bilahare uygulanan, özelleştirme programları, turizm teşviki ve kemer sıkma politikalarının yanı sıra borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin ardından ekonomik kalkınmanın önü açılmıştır. Halen Cook Adaları’nın net borç toplamı GSMH’nın %19,3’ü seviyesindedir.

Ekonominin büyük ölçüde turizm ve deniz kaynaklarına dayanması, ülkenin küresel mali kriz ve doğal afetler gibi dış etkilere karşı dayanma gücünü oldukça sınırlı kılmaktadır. Diğer bölge ekonomileriyle karşılaştırıldığında kişi başına düşen gelir seviyesi yüksektir. Turizm sektörü ülke GSMH’nın %60’ını üretmektedir.

Cook Adaları ekonomisi, 2008 ve 2009 yıllarındaki daralmanın ardından, turizm gelirleri ile ihracatta ve alt yapı yatırımlarında görülen artışa bağlı olarak 2010 yılında %0,5 oranında büyümüştür. Nitekim, 2010 yılında ülkeye gelen turist sayısında %2,7’lik, ülkenin toplam ihracatının yaklaşık yarısını teşkil eden balık ürünleri dış satımında ise yaklaşık %16’lık artış kaydedilmiştir. Buna karşın yine aynı dönemde, ülkenin toplam ihracatının dörtte birini teşkil eden inci ihracatında %10 düşüş görülmüştür. 2009/2010 döneminde Cook Adaları’nı 99 bin turist ziyaret etmiştir.

En önemli ihraç ürünleri kurutulmuş hindistan cevizi içi ve narenciye ile siyah incidir. Ülke sanayisi, meyve işlenmesi, tekstil imalatı ve el sanatlarıyla sınırlıdır. Cook Adaları’nın ticaret açığı, yurt dışında bulunan vatandaşlarının gönderdikleri gelirler ile başta Yeni Zelanda olmak üzere yurt dışı kaynaklı yardımlarla kapatılmaktadır.

2011 yılında Cook Adaları ekonomisinin bağışçı ülkelerin yardımlarıyla gerçekleştirilen alt yapı projelerinin hız kazanmasıyla %2 büyümesi, emtia fiyatlarında görülen artışa bağlı olarak ülkedeki enflasyon oranının ise %4 seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Nüfus azalması ülkenin önemli sorunları arasındadır. 2008 yılında 14.200 olan ülkede ikamet eden kişi sayısı 2010 yılı başında 12.000’e düşmüştür. Ülke nüfusunun %65’i merkezi konumdaki Rarotanga adasında yaşamaktadır. Cook Adalılar Yeni Zelanda vatandaşlıkları sayesinde Yeni Zelanda ve Avustralya’ya kolaylıkla yerleşebilmektedirler. İş gücünde görülen azalma özelikle turizm sektörü için bir sorun teşkil etmektedir.

Siyasi Görünüm

Yeni Zelanda ve Cook Adaları arasında tarihe dayanan özel ilişkiler bulunmaktadır. Cook Adalarının statüsü, Yeni Zelanda ile "özgür birliktelik" (free association) ve öz yönetimi (self governing) haiz olarak nitelendirilmektedir. Egemen ve tam bağımsız bir devlet olmayan, ancak, yasama, yürütme ve yargı yetkileri bulunan Cook Adaları, Yeni Zelanda sınırları içinde ayrı bir hukuki kişiliktir. Devlet Başkanı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth olup, üç yıl süreyle atadığı kişi (Queen`s Representative) tarafından temsil edilmektedir.

Cook Adaları halkı Yeni Zelanda vatandaşlığına sahiptir. Buna karşın, Yeni Zelanda vatandaşlarının Cook Adalarında yaşayıp çalışabilmeleri için diğer üçüncü ülke vatandaşları gibi bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Anayasasında Cook Adaları vatandaşlığı tanımı yapılmamıştır. Cook Adaları vatandaşları Yeni Zelanda pasaportuyla seyahat etmektedirler.

Cook Adaları ve Yeni Zelanda Başbakanları tarafından 11 Haziran 2001 tarihinde imzalanan "İki Ülke Arasındaki İlişkilerin İlkelerine Dair Yüzüncü Yıl Bildirgesi’yle; iki ülkenin özgür birliktelik (free assosiation) içerisinde oldukları; Cook Adaları ve Yeni Zelanda`nın eşit ve içişlerinde bağımsız oldukları; Cook Adaları halkının Yeni Zelanda vatandaşı olduğu; Cook Adaları’na giriş ve ikamet konusunda Yeni Zelanda vatandaşlarına öncelik tanınacağı Cook Adalarına ilişkin konularda, Devlet Başkanı olan İngiltere Kraliçesi`nin Cook Adaları Bakanları tarafından bilgilendirileceği; Cook Adalarının dış ilişkilerinde, bağımsız ve egemen ülkeler gibi hareket edeceği, uluslararası hukuktan doğan hak ve yükümlülüklerinin Cook Adaları`nın sorumluluğunda olduğu; iki ülkenin kendi dış politikalarını uygulama haklarına halel getirmeden, önemli dış politika konularında işbirliği içinde olacakları; Cook Adaları Hükümetinin, diğer ülkeler, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla anlaşmalar imzalayabileceği, uluslararası antlaşmalara taraf olabileceği; Yeni Zelanda ve Cook Adaları arasındaki resmi münasebetlerin Diplomatik İlişkilere Dair 1961 tarihli Viyana Konvansiyonu ve Konsolosluk İlişkilerine Dair 1968 tarihli Viyana Konvansiyonu kapsamında yürütüleceği; her iki ülkenin, uluslararası çıkarları doğrultusunda, üçüncü ülkelerle diplomatik ilişki kurma haklarının bulunduğu; Yeni Zelanda Hükümetinin Anayasal yükümlülükleri çerçevesinde Cook Adaları`nın savunmasına yardım edeceği belirtilmektedir.

Cook Adaları tek meclisli Parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir. Parlamentoda 24 milletvekili görev yapmaktadır. 1966 yılında oluşturulan 15 üyeli Şefler Meclisi “House of Ariki” (chiefs) geleneksel ve toprak konularında Hükümete tavsiyelerde bulunabilmektedir. Bu Mecliste, Rarotanga adasından 6, diğer adalardan ise 9 temsilci bulunmaktadır.
2010 yılı Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından Cook Adaları Partisi Parlamentodaki 16 sandalyenin 24’ünü kazanmış ve anılan Parti Başkanı Henry Puna tarafından kurulan Hükümet 20 Kasım 2010 tarihinde göreve başlamıştır.

Cook Adaları Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Osetya Ülke Rehberi
Osetya Ülke Rehberi
Kafkas sıradağlarının kuzey ve güney yamaçlarına yayılmış dağlık bir bölge olan Osetya, kuzeyde Stavropol Kray (Rusya Federasyon), doğuda Çeçen ve İnguş Cumhuriyetleri, batıda Kabartay-Balkar Cunhuriyeti ve güneyde de Gürcistan`la komşudur. Tarihsel ve kültürel olarak hemen hemen bütünlük arz eden tek bir ülke olan Osetya, Büyük Kafkaslar`ın ikiye böldüğü iki parçadan oluşur: Kuzey Osetya ve Güney Osetya.
Türkmenistan Ülke Rehberi
Türkmenistan Ülke Rehberi
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan`la çevrilidir. Türkmenistan kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarken, kışları ise -25 dereceye kadar düşmektedir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan eden Türkmenler, günümüzdeki 7 Türk Devleti’nden biridir ve TÜRKSOY’un üyesidir.

Haritada Cook Adaları

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları