Ulkeler

Burundi Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Bujumbura, Burundi
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Burundi Ülke Rehberi
Burundi Ülke Rehberi
 
Burundi Ülke Rehberi
 
Burundi Ülke Rehberi
 
Burundi Ülke Rehberi

Burundi, Orta Afrika`da, Büyük Göller bölgesinde yer alan küçük bir ülkedir. Tanzanya, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır.

Nüfusunun %85`i Hutulardan, %14`ü Tutsilerden oluşur. Küçük bir kısmı Twa (Pigme) ve birkaç bin Avrupalı ve Güneydoğu Asyalıdır.

1993 yılında başlayan iç savaş 2005 yılına kadar sürmüştür. Ülkenin adı, komşu ülke Ruanda`da 1994`te dünyanın gözü önünde gerçekleşen etnik savaşlar yüzünden çok duyulmuştur ve bu savaşta 1 milyon kadar insan öldürülmüştür (Büyük çoğunluğu Tutsi, daha az bir kısmı Hutu). Katliamın nedenlerine ilişkin düşüncelerden biri, Hutuların Bantu kökenli, Tutsilerin ise Hami ırktan olduğunun iddia edilmesi ve bu farklılığın bir etnik nefret sebebi yapılmasıdır.

Ülkede dinî inanç oranı: Hıristiyan %67 (Roma Katolikleri %62, Protestanlar %5), yerel inançlar %23, Müslüman %10`dur.

Tarihi

Burundi, sömürge yönetimlerinden önce, Yüzyıl’dan itibaren Afrika Kıtası`nın Göller Bölgesi`nde, kendi halinde krallıkla yönetilen, kendisine ait gelenek ve yönetim yapısı olan bir ülkedir. Sömürge yönetimlerinden önce çok sınırlı da olsa Nehri’ni takip ederek Tanzanya, Uganda üzerinden gelen Müslüman gezginlerle temasları olmuştur.

Burundi, Batı Afrika bölgesinde olduğunun tersine, ancak 1800`lü yıllarda sömürge ülkeleri ile karşılaşmıştır. Sömürge ülkelerinin geç gelmesinin nedeni ise bu bölgeye karayolu ile ulaşmanın imkansız ve verimsiz olmasıdır. Ancak 1870 yılında bir Alman gezgin Tanganyika Gölü`nü takip ederek ilk defa Burundi’ye ulaşmıştır. Burundi`de o zamanlar bir krallığın olduğunu ve kralın yanında Müslüman cemaati temsil eden bir temsilcinin bulunduğunu ifade etmektedir. Bundan sonra, Afrika`nın sömürgeleştirilmesinde geç kalan Almanlar 1890 yıllarında yine Tanganyika gölünü izleyerek Burundi`ye ulaşmışlardır. İlk başlarda Almanlara karşı direnen Burundi Kralı Mwami Mwezi Gisabo, 6 Haziran 1903 yılında Almanlarla anlaşma imzalayarak Almanya`nın bir anlamda sömürgesi olmayı kabul etmiştir.

1. Dünya Savaşı`nda Almanlar`ın yenik düşmesi üzerine 1919 yılında Versailles Konferansı`nda Milletler Cemiyeti kabulü ile Burundi Belçika`nın sömürgesi olmuştur. Zira o dönemde Burundi`nin doğusunda olan Zaire de Belçika`nın sömürgesi altında bulunmaktaydı. Belçika aynı dili konuşan ve aynı ırktan gelen Ruandave Burundi`yi Ruanda-Urundi adıyla tek bir yönetim altında birleştirmiştir.

 Belçika yönetimi, bu dönemde, Burundi`de yaşayan grupları Hutu, Tutsi ve Twa(pigme) olarak üç ayrı etnik yapıya ayırmıştır. Ancak Belçika`nın bu ayrımı, Burundi ve Rwanda da öteden beri var olan etnik gruplara verilen kimlik kartlarında bunu belirtmekten başka bir şey değildir. Belçika yönetimi hutu ve tutsi ayrımının yapılmasında tarihsel ve kültürel arka plana baktıkları gibi, tereddütte kalınan durumlarda yerli insanların fiziki özellikleri ve üretim faaliyetlerine bakarak da hutu ve tutsi ayrımı yapmışlardır. Örneğin, hayvancılıkla uğraşan ve o zaman birkaç ineği olan yerli halk Tutsi, Tarım ve toprakla uğraşan yerli insanlar da Hutu olarak nitelendirilmişlerdir. Böyle bir ayrımla, daha eğitimli veya eğitilebilir olarak kabul ettikleri Tutsileri idari, eğitim ve dini kademelere getirirken, geniş kitle olan Hutuları ise yönetimden uzak tutmuş ve kendi kaderleri ile başbaşa bırakmıştır.

 İlk başlarda kimlik kartları ile resmi olarak hutu ve tutsi olarak ayrılan toplumda, hutular böyle bir ayrımın yapılmasına karşı çıkmışlardır. Sonraki yıllarda (1950li yıllar), Belçika yönetimi, toplumun hutu ve tutsi olarak ayrılmasının doğru olmadığını, hutulara haksızlık yapıldığını ileri sürerek ve etnik bir çatışmaya meydan vermemek amacıyla, nüfus cüzdanlarındaki hutu ve tutsi ibarelerini kaldırmaya çalışmıştır. Ancak, çoğunlukta olan ve senelerce Tutsiler tarafından horlanıp ezildiğini iddia eden Hutular, kendi kimliklerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek bu girişimi engellemiştir.

Diğer yandan, Burundi`de, kralların hutu veya Tutsi grubuna ait olup olmadığı tartışılmaktadır. Burundi literatüründe, eski kralların Hutu orijinli olduğu ancak çevresindeki ordu ve hizmetçilerin Tutsi olduğu, yine kralın eşlerinin Tutsi etnik grubundan olduğu ileri sürülmektedir.

Afrika`nın diğer bölgelerinde olduğu gibi Burundi de 1960 yılında Belçika`dan ayrılarak meşruti bir krallık olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 1964 yılında ise krallıktan cumhuriyet rejimine geçmiştir. Bağımsızlığından hemen sonra 2000 yılına kadar Hutu ve Tutsiler arasında amansız ve kanlı çatışmalar ve katliamlar yaşanmıştır. Esasında, bu çatışmaların en önemli nedeni, Belçika yönetiminin azınlıkta olan Tutsileri yönetime getirmeleri ve çoğunlukta olan ve tarihi süreç içerisinde Tutsilerle birlikte yönetimi paylaşmış olan Hutuları yönetim, eğitim ve din alanlarından tamamen dışlaması olmuştur.

 Daha sonraki yıllarda bağımsızlık yanlısı olan Tutsiler`e karşı bu sefer de çoğunlukta olan Hutuları destekleyen Belçika ülkedeki etnik çatışmanın daha da artmasına neden olduğu söylenilmektedir.

Hem Hutular, hem de Tutsiler Kirundi denilen ortak bir dili kullanmaktadır. Ayrıca, fiziksel olarak kimin Hutu kimin Tutsi olduğunu tespit etmek güçtür. Bununla birlikte, daha eğitimli oldukları iddia edilen Tutsilerin nüfusun ancak %15`ini oluşturmalarına rağmen geçmişte ülke yönetiminde ve askeri yapı içerisinde daha fazla söz sahibi olmalarından kaynaklanmıştır. krallık yönetiminde Cumhuriyete geçişte nüfusun çoğunluğu Hutu olması nedeniyle seçilen Hutu kökenli Cumhurbaşkanı etkin ve zengin olan Tutsi ler tarafından kabullenilememiş ve süikastle öldürülmüştür. Ondan sonra gelen cumhurbaşkanı da (Tutsi kökeninden) Hutular tarafından öldürülünce iki kabile arasındaki gerilim artmış ve iki taraftan da toplu kıyımlar meydana gelmiştir. 2000 yılında Tanzanya`da Afrika Birliğinin girişimiyle taraflar (Hutu-Tutsi)bir araya getirilerek anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmaya göre, iktidar Hutu ve Tutsiler arasında oransal olarak paylaştırılmıştır. Hükümet üyelerinin en az %40 ının Hutu kökenli olması (Genel nüfus içerisinde %14), Cumhurbaşkanının Hutu kökenli olması durumunda 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısının Tutsi kökenli olması gibi dengeleyici şartlar getirilmiştir.

Coğrafya

Burundi, Nil ve Kongo nehirlerinin birleştiği yerde kurulmuştur. Sonsuz gibi görülen dağ silsileleri onu karakterize eder. Ülkenin pürüzlü topoğrafyası modern taşımacılığı ve yerleşim bölgelerini olumsuz yönde etkiler. Burundi arazisinin büyük bir bölümü 1500 metrenin üzerindedir. Sadece Kuzizi Vadisi ve Tonganyika Gölünün doğu sahilleri dar alüvyonlu bir vadide 900 metrenin üzerinde yer alırlar. Bu bölgenin doğusu ve arazi birdenbire Kongo ve Nil sularının birleştiği kesitin kuzey doğusu boyunca 2100-2700 metre yükselir. Daha sonra Viktorya Gölüne doğru yükseklik düşer. Ancak hiçbir zaman 1000 metrenin altına inmez.

Orta Afrika`da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti`nin doğusunda yer almaktadır. Demokratik 233 km, Rvanda 290 km, Tanzanya 451 km boyunca kara sınırı bulunmaktadır. Ülkede Ekvator iklimi etkili olmaktadır. Tepelik ve dağlık araziye sahiptir, doğuya gidildikçe dağların yerini yaylalara bıraktığı görülmektedir. En yüksek noktası: Heha Dağı 2,670 
m`dir. Nikel, uranyum, nadir oksitler, bataklık kömürü, kobalt, bakır, platin, vanadyum gibi doğal kaynaklar bulunmaktadır. Ülkede etkili olan iki büyük coğrafi olay seller ve kuraklıktır.

Ekvator’un yakınında yer alan Burundi’nin biri yağışlı biri de kurak olmak üzere iki tür mevsimi vardır. Yıllık yağışı 7900-14.900 mm arasında değişir. Uzun süren kuraklıklar mahsulün ziyanına sebep olmaktadır. Sıcaklık Tonganyika Gölü kenarında ortalama 23 °C Kongo-Nil’in ayırma noktasında ortalama 17 °C’dir. 

Burundi’nin başlıca bitki örtüsü savan otlaklarıdır. Ülkenin çoğu ormanlarla kaplıdır. Ancak yıllardır bu orman bozulmaktadır. Bu durum karşısında yeniden ormanların geliştirilmesi için programlar yapılmaktadır. Vahşi hayvanlardan filler, timsahlar, leoparlar vb. bulunur. Bazı hayvanların nesli tükenmekte, ancak yeniden yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 

Nüfus ve Sosyal Hayat

Burundi, Afrika’nın nüfus yoğunluğu en kalabalık olan ülkelerinden biridir. Halkın çoğu kırsal bölgelerde ve şehir merkezinden uzak çiftliklerde yaşar. Bujumburu en büyük şehir olup başşehridir. Kırundu lisanını konuşurlar. Dil yönünden birlik arz etmesine rağmen halkın çoğu fiziki tip, kültür değerleri ve sosyal ekonomik bakımından farklılık arz ederler.

Batwa bölgesi en eski yerleşim alanlarından biriydi. Şu anda ise nüfusun ancak % 1’ini ihtiva etmektedir. Buhutu bölgesi ise nüfusun % 86’sını barındırır. Tutsi bölgesi ve Watutsi veya Batutsi olarak da bilinir ve nüfusun % 12’sini ihtiva eder. Afrika’nın başlıca göç edilen merkezlerinden biridir. Yerli halkın yanında Rwanda’dan buraya göç edip yerleşen 80.000 Tutsili vardır. Büyük sayıda göçmen Kongo’dan gelerek Bujumburu’ya yerleşmiştir. 

Misyonerlerin iddialarına göre halkın onda dokuzu Roma Katolik mezhebindendir. Ancak Hıristiyanlığı milli gelenekleri ile bağdaştırarak tek tanrılı bir inanca sahiptirler. Okulların çoğu, Bujumburu Üniversitesi de dahil Hıristiyanların kontrolü altındadır. Halkın % 40’ı ilk tahsil yapabilmekte, çok az kısmı ortaokula gidebilmektedir. İlkokullarda Fransızca ikinci dil olarak okutulmaktadır. Ortaokullar ise Fransızca eğitimi yapmaktadır. 

Ekonomi

Burundi daha ziyade bir tarım ülkesidir. Bütün arazinin % 41’i ekilebilir arazidir. Çiftliklerin çoğu hububat ihtiyacını karşılayabilmektedir. Başlıca gıda maddeleri muz, baklagiller, darı, süpürge darısı, yerfıstığı, tatlı patates ve kabak türü bitkilerdir. Başlıca para getiren ürün kahvedir ve Arap kahvesinden farklıdır. 

Yetiştirilen sığırlar tarımda kullanılır. Milli gelirin çok az bir kısmını teşkil eder. Burundi’nin başlıca ihraç ürünleri kahve, tütün, kalay, cevher, pamuk, pirekapan ve deridir. Başlıca ithalatı yakıt, araç, tekstil ürünleri, makina ve gıda ürünleridir. Ticaretini Belçika ve ABD ile yapar. 

Madenler: Burundi’de kalay, az miktarda altın çıkarılır. Çıkarılan diğer madenler yerli tüketim ile sınırlıdır. Sanayi merkezleri başşehir Bujumburu’da toplanmıştır. Dokumacılık ve mutfak eşya yapımı ileridir. Petrol istihsali önemsizdir. Ayrıca kara ile çevrili, zayıf imalat sektörü ve fakir kaynakları olan bir ülkedir. Nüfusun büyük bölümü tarımla uğraşır. Ekonomik iyileşmenin dayanağı dış kazancın %80`ini oluşturan kahvedir. Ekim 1993`ten beri, belki 250.000 kişinin ölümü ve 800.000`inin yurdundan edilmesiyle sonuçlanan etnik kökenli büyük şiddetten dolayı ulus büyük acılar çekmiştir. Yiyecek, ilaç ve elektrik stokları yetersiz kalmıştır.

Burundi Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Osetya Ülke Rehberi
Osetya Ülke Rehberi
Kafkas sıradağlarının kuzey ve güney yamaçlarına yayılmış dağlık bir bölge olan Osetya, kuzeyde Stavropol Kray (Rusya Federasyon), doğuda Çeçen ve İnguş Cumhuriyetleri, batıda Kabartay-Balkar Cunhuriyeti ve güneyde de Gürcistan`la komşudur. Tarihsel ve kültürel olarak hemen hemen bütünlük arz eden tek bir ülke olan Osetya, Büyük Kafkaslar`ın ikiye böldüğü iki parçadan oluşur: Kuzey Osetya ve Güney Osetya.
Türkmenistan Ülke Rehberi
Türkmenistan Ülke Rehberi
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan`la çevrilidir. Türkmenistan kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarken, kışları ise -25 dereceye kadar düşmektedir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını ilan eden Türkmenler, günümüzdeki 7 Türk Devleti’nden biridir ve TÜRKSOY’un üyesidir.

Haritada Burundi

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları