Ulkeler

Bahreyn Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Manama, Bahreyn
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Bahreyn Ülke Rehberi
Bahreyn Ülke Rehberi
 
Bahreyn Ülke Rehberi
 
Bahreyn Ülke Rehberi
 
Bahreyn Ülke Rehberi

Bahreyn, resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Asya`da, Basra Körfezi`nde yer alan bir ada ülkesidir. Bahreyn`in güneydoğusunda Katar, batısında Suudi Arabistan yer alır. "Bahreyn" Arapça bir kelime olup "iki denizin arasında" demektir. Kuzeybatıdan, 25 Kasım 1986 kullanıma açılan ve 25 km. uzunluğundaki Kral Fahd Geçidi ile deniz üzerinden karayolu ile Suudi Arabistan`a bağlanmıştır.

Tarihi

Bahreyn antik zamanlardan beri insanlar için bir yerleşim yeri olmuştur. Basra Körfezi`ndeki stratejik konumu, ülkeye Asur, Babil, Yunan, Pers ve son olarak da Müslümanlığı da beraberinde getiren Arap medeniyetlerinin etkisine sebep olmuştur.

1500`lerde Portekizlilerin eline geçen ada, yaklaşık 400 yıl boyunca I. Dünya Savaşı`na kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmış, 1971`de Birleşik Krallık hakimiyetinden çıkarak bağımsızlığına kavuşmuştur.

Coğrafya

Bahreyn 3 büyük adadan meydana gelir. En geniş adası Bahreyn Adasıdır, 48 km uzunluğunda ve 19,3 km genişliğindedir. Baş şehri Manama, bu ada üzerindedir. Diğer büyük adaları Muharrak ve Sitra`dır. Kıyıları nakliyat ve gemilerin yaklaşması için elverişlidir. Adalar genel olarak denizden çok yüksek değildir. En tepe noktası 137 m ile Bahreyn Adasındaki bir tepedir.

Ekonomi

Doğal kaynakları komşuları kadar zengin olmayan, petrol ve doğalgaz üretimi ise kısıtlı olan Bahreyn, sürdürülebilir uzun vadeli kalkınma amacıyla açıklık, ekonomiyi sektörel temelde çeşitlendirme politikaları izlemektedir. Ülkede dışa açık ve rekabeti esas alan ekonomik model uygulanmaktadır. Siyasi irade ve ekonomi yönetimi serbest ticaret, yatırım, teşvik ve döviz kuru politikalarıyla ülkeyi bölgenin en ileri ekonomilerinden biri haline getirmeye çalışmaktadır.

Bahreyn 2006 yılında Arap dünyasının en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. 2005 yılında %7,9 olan büyüme oranı, 2006 yılında %6,7 olarak, 2007 yılında ise %8,1 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında büyüme yavaşlayarak %6,8 seviyesine, 2009 yılında ise %3,7 seviyesine inmiştir. 2010 yılında büyüme oranı % 4,5 olarak kaydedilmiştir.

Bölgenin 1936’da ilk ham petrol ihraç eden ülkesi durumundaki Bahreyn’de kalkınma çabaları başlangıçta petrol gelirlerine dayanırken, doğal kaynakların kıtlığı sürdürülebilir kalkınma için petrol dışı sektörlere yönelimi zorunlu kılmıştır. 1970’lerden bu yana gerçekleştirilen yapısal reformlar ve izlenen serbest ekonomi politikaları sayesinde günümüzde Orta Doğu bölgesinin bankacılık ve mali işlemler merkezi haline gelmiştir.

Bahreyn’in ekonomisi halen büyük ölçüde petrole bağımlıdır. Ülkede çıkarılan ve SA’dan boru hattıyla alınan petrolün mevcut tesislerde rafine edilerek, ihraç edilmesinden elde edilen toplam gelir ülkenin ihracat gelirlerinin %60, devlet gelirlerinin %70, GSMH’sının ise %11’ini teşkil etmektedir. Bahreyn’in petrolden sonra en büyük ihracat kalemini oluşturan alüminyum üretimi ile finans ve inşaat sektörleri ülkedeki diğer önemli gelir getiren iktisadi faaliyetleri oluşturmaktadır. Bahreyn İslami bankacılık alanında dünya çapında bir merkez olarak, Malezya ile rekabet halindedir.

Petrokimya (BAPCO) ve alüminyum işleme (ALBA) tesisleri önemli sanayi kuruluşlarıdır. Bunların yanı sıra, ekonomide bankacılık, finans, eğitim ve turizm gibi hizmet sektörleri de öne çıkmaktadır. Bahreyn, bölgenin bankacılık (ve bu meyanda kıyı bankacılığı) ve mali işler başkenti olarak tanınmaktadır. Ülkede, banka, muhtelif mali hizmet ve sigortacılık firmalarından oluşan yaklaşık 400 finans kuruluşu faaliyet göstermektedir.

İletişim ve Ulaştırma faaliyetlerinin ülkede çok hızlı gelişmesi ile ülke yabancı yatırımcılar için bir çekim merkezi oldu. öyle ki Amerika Birleşik Devletleri ile 2004 yılında serbest ticaret anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma ile iki devlet arasındaki gümrük vergileri azalacaktır. 

İşsizlik, özellikle gençler arasında, petrol ve su kaynaklarının azalması ile birlikte devletin en büyük sorunlarındandır. 2008`de işsizlik oranı %4 olarak tespit edilmiş olmasına rağmen, kadın nüfusunun %85`i ülkede çalışmamaktadır. Söz konusu %4 olarak belirlenen işsizlik oranı içerisinde kadın nüfusunun işsizliği dahil edilmemişti. 2007`de ise Bahreyn Arap bölgesindeki ilk işsizlik sigortası hakkı veren ülke olmuştur. İşsizlik sigortası yanı sıra, çalışma koşullarında da çeşitli gelişmeler sağlanmaktadır.

Siyasi Görünümü

Bahreyn Krallığı 1783’ten buyana El-Halife ailesi tarafından yönetilmektedir. 1861’de İngiliz koruması altına girmiştir. 1971’de bağımsızlığını kazanmıştır. 1972’de Kurucu Meclis faaliyete geçmiştir. İlk Anayasa Haziran 1973’te ilan etmiştir. Aralık 1974’te düzenlenen genel seçimler sonrası Ulusal Meclis açılmıştır.

Hükümetin sendika ve grev hakkı vermemesi nedeniyle baş gösteren eylemler petrol sanayini tehdit edince Ekim 1974’te Devlet Güvenlik Kanunu çıkarılmış ve Hükümet olaylara sert müdahale etmiştir. Hükümetin tutumuna karşı çıkması üzerine Meclis, Ağustos 1975’te Emir tarafından lağvedilmiştir. Meclis’in anayasada tanınan sendikal hakların uygulanmasındaki ısrarı ve ülkede hüküm süren protestoları bastırmak amacıyla Hükümetin dayattığı Olağanüstü Hal Yasası’nı onaylamayı reddetmesi üzerine Meclis’i dağıtarak Anayasayı askıya alan Emir Şeyh İsa ülkeyi mutlakıyetle yönetmiştir. Aralık 1992’de muhalefet liderlerinin, Anayasanın uygulanması, Ulusal Meclisin yeniden açılması, Devlet Güvenlik Kanunu iptal edilerek, tutukluların serbest bırakılması ve sürgündekilerin dönüşüne izin verilmesi gibi taleplerde bulunmaları üzerine, Emir, 30 üyeli bir Danışma Meclisi atamıştır.

1961’den itibaren ülkeyi yöneten Emir Şeyh İsa’nın Mart 1999’da vefatı üzerine yerine geçen oğlu Şeyh Hamad, ülkenin içinde bulunduğu siyasi istikrarsızlığın çözümü amacıyla siyasi muhalefete yönelik baskıyı kaldırmış ve Ekim 2000’de yeni anayasa için ulusal müzakere sözü vermiştir. Şeyh Hamad’ın başlattığı ıslahat ve demokratikleşme hareketinin ana hatlarını belirleyen Ulusal Eylem Senedi, Şubat 2001’de, halkoylamasında kabul edilmiştir. Ulusal Senedin kabulünün ilk yıldönümüne rastlayan 14 Şubat 2002 tarihinde Emir Şeyh Hamad tarafından ilan edilen yeni anayasa ile yönetim biçimi yeniden kısıtlı bir meşruti monarşi haline gelmiş ve Emir de ‘Kral’ unvanını almıştır. 2002 Anayasası’nda Kral’ın dokunulmazlığı tescil edilmektedir. Yetkileri genişletilen Kral, yasama, yürütme ve yargının başı ve başkomutandır. Kral, başbakanın yanısıra bakanları da doğrudan atamaktadır. Temyiz Mahkemesi başkan ve üyeleri ile başsavcı da Kral tarafından atanmaktadır. 2002 Anayasasıyla ayrıca üyeleri Kral tarafından atanan Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.

Bahreyn Ulusal Meclisi, Emir Şeyh İsa’nın ölümünün ardından yönetimin başına geçen Kral Hamad’ın önderliğinde yönlendirilen ıslahat ve demokratikleşme süreci çerçevesinde Şubat 2002’de kabul edilen Anayasa ile kurulmuştur. Bahreyn Anayasası siyasi partilere izin vermemekle birlikte siyasi oluşumların cemiyet şeklinde örgütlenmelerine olanak tanımıştır. Siyasi cemiyetlerin faaliyetleri Ağustos 2005’te yürürlüğe giren Siyasi Cemiyetler Yasası ile düzenlenmiştir. Ekim 2002’deki ilk genel seçimlerde belirlenen Ulusal Meclis, aynı yıl 14 Aralık’ta göreve başlamıştır. Ulusal Meclis, Temsilciler Meclisi ve Şura Meclisi olmak üzere her biri 40’ar üyeli iki kanattan oluşmaktadır. Ulusal Meclis olarak ortak oturum halinde Şura Meclisi Başkanı oturuma başkanlık etmektedir.

Meclisin yasama yetkisi, hükümet tarafından sunulan yasaları kabul veya reddetmekle sınırlıdır. Meclis doğrudan yasa çıkaramamakta, sadece yasal düzenleme yapılmasını hükümete önerebilmektedir. Herhangi bir yasa tasarısı üzerinde Meclisin iki kanadı arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, tasarı ortak oturumda oylanmakta, yine eşitlik ortaya çıkması durumunda, ortak oturuma Ulusal Meclis Başkanı sıfatıyla başkanlık eden Şura Meclisi Başkanı’nın oyu ağırlıklı olmaktadır.

2002’de Krallığın ilanını müteakip yapılan genel seçimlerle belirlenen birinci dönem Temsilciler Meclisi Aralık 2002-Temmuz 2006 arasında, ikinci dönem Temsilciler Meclisi Temmuz 2006-Ekim 2010 arasında görev yapmıştır. 23 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerle belirlenen üçüncü dönem Temsilciler Meclisi Aralık 2010-2014 arasında görev yapacaktır.

Anayasa yasama yetkisini Kral tarafından atanmışların oluşturduğu Şura Meclisi ile seçilmişlerin oluşturduğu Temsilciler Meclisi arasında eşit paylaştırmakla Şiiler başta muhalefetin (Sünni-Şii karışık) tepkisine yol açmış, demokratik reformların ve siyasi değişimin istenen düzeyde gerçekleştirilmesini engellemiştir. Anayasanın Ulusal Meclis’in her iki kanadına eşit yasama yetkisi vermesini protesto eden muhalefet Ekim 2002 seçimlerine katılmamış, Anayasanın değiştirilmesine yönelik kampanya yürütmüştür. Ekim 2002’de yapılan genel seçimlere katılım oranı yüzde 53.2 olmuştur.

Kasım 2006’da yapılan, katılma oranının % 73’e ulaştığı ikinci genel seçimlerden en geniş desteğe sahip Şii muhalif El-Vifak Cemiyeti 17 sandalye kazanarak önde çıkmış ancak Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlayamamıştır. Seçimler sonrasında Aralık 2006’da anayasa gereği istifa eden Bakanlar Kurulu, bir kez daha ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1971’den bu yana Başbakanlık görevini sürdüren Kralın amcası Prens Halife başkanlığında kurulmuştur. 24 üyeli Bakanlar Kurulu’nda biri Başbakan yardımcısı olmak üzere 5 Şii bakan yer almıştır. 2010 Ekim ayında yapılan, toplam 5 sandalye kazanan iki Sünni Cemiyetin oy kaybına uğradığı, Hükümet taraftarı Sünni bağımsızların 17, Şii muhalif El-Vifak Cemiyeti’nin 18 sandalye kazandığı üçüncü genel seçimleri müteakip Başbakan Prens Halife, Kral tarafından yeniden Başbakanlığa atanmıştır. Kral tarafından onaylanan yeni Kabinede Şii Bakan sayısı (5) korunmuştur. 2011 Şubat’ında “Arap Baharı” kapsamında diğer ülkelerde meydana gelen toplumsal olayların tetiklemesiyle ülkede meydana gelen, daha fazla demokrasi ve reform talebiyle Şii-Sünni karışık muhalefetin desteklediği toplumsal olaylar karşısında Hükümet’in askeri müdahaleyi içeren (KİK Yarımada Kalkanı Güçleri de destek vermiştir) sert tutumu nedeniyle Şii muhalif El-Vifak Cemiyeti’nin milletvekilleri (18) istifa ederek, Temsilciler Meclisi’nden çekilmiştir. 2011 Eylül’deki ara seçimlere kadar muhalefet Meclis’te temsil edilemeyecektir.

Siyasi ve ekonomik reformlar bakımından attığı cesur adımlarla Bahreyn bugüne kadar bölgede öncü ve örnek gösterilmekteydi. Ülkede demokratikleşme, insan hakları ve özgürlükler bakımından önemli ilerlemeler kaydedilmiş, ancak Yönetim ile Şiiler başta muhalefet arasında sürekli gerginliklere yol açan ülkenin yönetim yapısına ilişkin iç siyasi sorunlar halen devam etmekteydi. Çoğunluğu oluşturan Şiiler atanmış değil, adil seçimler sonucunda Parlamento’ya karşı sorumlu olan seçilmiş bir Hükümet, başka bir ifadeyle “meşruti monarşi” istemektedirler. 

Bahreyn Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Gulf Air
Gulf Air
Gulf Air, Bahreyn ve Umman`ın ulusal havayolu şirketidir. Şirket 34 uçaklık bir filoya sahiptir; Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa ve Ortadoğu`da 47 tarifeli sefer yapmaktadır. Gulf Air`in hub`ları Bahreyn Uluslararası Havaalanı (BAH) ve Seeb Uluslararası Havaalanı (MCT)`dir. Gulf Air’in mürettebatı 70 farklı dili konuşan 80 farklı milliyetten gelmektedir. Şirketin logosu altın bir şahindir.

Haritada Bahreyn

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları