Ulkeler

Azerbaycan Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Bakü, Azerbaycan
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Azerbaycan Ülke Rehberi
Azerbaycan Ülke Rehberi
 
Azerbaycan Ülke Rehberi
 
Azerbaycan Ülke Rehberi
 
Azerbaycan Ülke Rehberi

Azerbaycan veya resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa`nın kesişim noktası olan Kafkasya`da yer alan ülkedir. Güney Kafkasya`nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan`ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti`nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir, Türkiye ile de kısa bir sınırı bulunmaktadır.

Azerbaycan, zengin kültürel mirasa sahiptir. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında opera, tiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran ilk ülke olma özelliğini taşır Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 yılında kurulmuştur, ancak iki yıl sonra 1920, 26 Nisan`da Kızıl Ordu sınırı geçerek Azerbaycan`a girmiş 28 Nisan 1920`de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuş ve ardından Sovyetler Birliği topraklarına katılmıştır. Ülkenin tekrar bağımsızlığını kazanması 1991`de Sovyetler Birliği`nin dağılması ile gerçekleşmiştir. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesini ve bu bölgenin çevresindeki yedi rayonu işgal etti. Dağlık Karabağ`da ortaya çıkan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, fiilen savaşın sona ermesinden bu yana bağımsız olmasına rağmen, diplomatik anlamda hiçbir devlet tarafından tanınmamaktadır ve Azerbaycan`a bağlı bir de jure bölge olarak kabul edilmektedir. 

Azerbaycan, üniter bir anayasal cumhuriyettir. Türk Konseyi ve TÜRKSOY`un aktif üyesidir. 158 ülkeyle diplomatik ilişkisi ve 38 uluslararası kuruluşa üyeliği vardır. GUAM, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü`nün kurucu üyelerindendir. 1992`den bu yana Birleşmiş Milletler`e üyedir, 9 Mayıs 2006`da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulan İnsan Hakları Konseyi`nin üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca AGİT ve Avrupa Konseyi`ne de üyedir, Barış İçin Ortaklık projesinde NATO ile işbirliği yapmaktadır. 

Azerbaycan Anayasası`nda resmî din yoktur ve ülkedeki tüm ana siyasi güçler laik milliyetçidir ancak halkın çoğunluğu ve bazı muhalefet güçleri Şiilik inancına sahiptir. Diğer Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile karşılaştırıldığında Azerbaycan, sosyal ve ekonomik gelişme ile okuryazarlık oranında yüksek düzeylere ulaşmıştır. İşsizlik ve intihar oranları da düşüktür. Azerbaycan, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi`nde iki yıllık daimi olmayan üyeliğe başlamıştır. 

Tarihi

Azerbaycan coğrafyasında MÖ III bin yılının ikinci yarısında toplu yaşamın başladığı biliniyor. Urmiye Gölü çevresinde Sümerler ile komşu yaşayan Kutiler, Azerbaycan coğrafyasının ilk meskun toplumu olarak kabul ediliyor. Daha kuzeyde ise Turukkiler`in varlığı biliniyor. MÖ II bin yılı ile bin yılı arasındaki dönemde ise Azerbaycan coğrafyasında Kimmerler`in, İskitler`in, Massegetler`in ve Kaspiler`in varlığı görülmektedir. Azerbaycan coğrafyasında MÖ Bin yılı 9-7.ci yy. özellikle de Aras Nehrinin güneyi boyunca uzanan topraklarda Manna Devleti`nin hakimiyeti görülmektedir. Manna Devleti`nin merkezi Urmiye Gölünün güneyindeki antik İzitu`dur. Manna Devleti MÖ 8. yüzyılda ünlü hükümdarları İranzu ve Aza`nın yönetiminde en parlak dönemini yaşamıştır. Devletin sınırları Urmiye Gölünün güneyinden Izılözen çayına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Mezopotamya`da Asur, daha kuzeyde ise Urartular`ın hakimiyet dönemi yaşanmakta idi. MÖ 7. yüzyılda Aras Nehri`nin kuzey bölgelerine Türk boylarının İskitlerden sonra kitleler halinde gelip yerleştikleri biliniyor. Azerbaycan coğrafyasının büyük bölümünde hakim olan Manna Devleti uzun yıllar Urartu ve Asurlular ile yapılan savaşlar sonucu zayıflayarak dağılma sürecine girerken, Manna Devleti arazilerinde MÖ 6. yüzyıl sonlarında Midya Devleti`nin kurulduğu görülmektedir.
 
Azerbaycan Cumhuriyeti (Kuzey Azerbaycan)

Midyalılar bölgede ünlü hükümdarları Astiag zamanında en parlak dönemlerini yaşadılar. MÖ 5. yüzyıl başlarından itibaren Aras`ın güney bölgesinde Fars Ehemeniler`in hakimiyeti başlamıştır. Ehemeni hükümdarı II Kuruş bütün fars gruplarını birleştirerek Midyalılara karşı 553-550 yıllarında yürüttüğü savaşlar sonucu Midya topraklarında Ehemeni Devleti`nin hakimiyetini sağladı. Aynı zaman diliminde Aras`ın kuzey bölgelerinde İskitler`in yanı sıra Uzilerin kısa sürelerle Kaspilerin kuzeyden gelerek yerleştikleri ve bölgesel hakimiyetler sağladıkları bilinmektedir. Aras`ın kuzeyinde ayrıca küçük gruplar halinde yerleşen Kaddusiler ve Salezinler`in de bölgesel hakimiyetleri yaşanmıştır. Aras`ın kuzeyinde en uzun süreli ve en güçlü hakimiyeti sağlayan ise Alban Devleti`dir. MÖ 1000 yılında Aras`ın Kuzey ve güneyi ile birlikte büyük bir arazi Ehemeni Devleti`nin hakimiyetinde bulunmaktaydı. Ehemeniler’in egemenliğine Makedonyalı İskender son verdi. İskender`in doğuya yönelik akınları neticesinde Ehemeni Devleti ortadan kalkarken Aras`ın güneyindeki eski Manna ve Midya toprakları üzerinde Midya Atropatena ve Atropat Midiyası gibi tanımlamalarla da bilinen Atropaten Devleti kuruldu. Aras`ın kuzeyinde ise Ehemenilerin kısa süreli hakimiyetlerinden sonra Alban Devleti bölge genelinde egemenliği sağladı.

Milattan Sonraki Dönem

Azerbaycan‘da tarihin en eski dönemlerinden M.S. ilk yüzyıla kadar geçen süreçte kurulsa da zaman zaman varlıklarını, bir başka devletin egemenliğinde devam ettiren en güçlü devletler Manna, Midya, Ehemeni, Alban ve Atropaten olmuştur. Bunlar Sümerler, Asurlar, Urartular, Romalılar, Partlar ve diğer bölge devletleri ile uzun süren savaşlar yaptıkları bilinmektedir. En son bölgede hakim olan Atropaten Devleti`nin varlığı Romalılar ve Partlarla yapılan savaşlar sonucu son bulmuş ve bölgede M.S. 224 yılında Fars olan Sasaniler`in hakimiyeti başlamıştır. Sasanilerin hakimiyet yıllarında Azerbaycan coğrafyasında, Aras`ın kuzeyi ve güneyinde çeşitli devletler, hükümdarlıklar kurulmuş, ancak hiçbir bölgesel egemenlikten öteye geçememiştir. Sasaniler, ünlü hükümdarları Nuşirevan`ın uzun yıllar süren hükümdarlığı ile Azerbaycan coğrafyasında yaklaşık 5 yüzyıl süreyle hakim oldular. Sasanilerin hakimiyet döneminde özellikle 4. ve 5. yy. da Kafkasya’nın kuzeyinden Hun Türklerinin akın akın bölgeye gelip yerleştikleri bilinmektedir. Aksunlar 446 yılından itibaren, takip eden yıllarda ise Hazarlar, Bulgarlar, Ağaçeriler, Sabirler v.s. Türk boyları akın akın gelip Azerbaycan`a yerleştiler. Söz konusu Türk boyları bölgenin hakimiyetinin Sasaniler`de olmasına rağmen kendi bölgesel hükümranlıklarını da kurmuşlar, ancak Azerbaycan genelinde tam bir hakimiyet sağlayamamışlardır. Sasanilerin, Azerbaycan`daki hakimiyeti 5. yy. sonlarından itibaren Bizanslılar ile yapılan savaşlarda sarsılmışsa da yer yer 7. yy. ortalarına kadar devam etmiş, bu süreçte Azerbaycan`da en uzun süreli hakimiyeti Hazar Devleti sağlamıştır.

Araplar Dönemi

Azerbaycan tarihinde 7.yüzyıl ortalarından itibaren yeni bir unsur rol oynamaya başladı: Araplar. Azerbaycan 642 yılında Arapların işgaline uğramış ve Halife Osman döneminde Araplar Azerbaycan`a tamamen hakim olmuşlardır. Arapların Azerbaycan`da hakimiyeti sağlama süreçleri kanlı olmuştur. Hazarlar ile Araplar arasında yaşanan çatışmaların yanı sıra özellikle Bezz bölgesinde Babek önderliğindeki Hurremiler, Araplara karşı uzun yıllar mücadele etmişlerdir. Araplar gerek Emeviler gerek Abbasiler döneminde Azerbaycan`ı tamamen ele geçirmiş ve bölge valileri ile yönetmişlerdir. Azerbaycan`ın, Arapların hakimiyet yıllarında merkezi Merağa şehridir. Arap hakimiyeti ile birlikte Azerbaycan`da artık İslâmiyet`in kabul edilmeğe başladığı görülmektedir. Arapların, Azerbaycan`daki hakimiyeti Abbasiler hilafetinin zayıflama süreciyle birlikte sarsılır ve bölgesel hükümranlıklar kurulur. Onların en önemlileri 9.y.y sonları ile 10.y.y. başlarında kurulup varlıklarını devam ettiren Saciler, Şeddadiler, Salariler, Revvadiler gibi devletlerdir.

Coğrafya

38°–25° kuzey enlemleri ile 44°–50° doğu boylamları arasında bulunan Azerbaycan, Orta Asya, Ortadoğu ve Ön Asya’nın ortasında, Kafkas dağlarının güneydoğu yamaçlarında yer almaktadır. Yüzölçümü 86.660 km2, ülke sınırlarının toplam uzunluğu 3.660 km’dir. Kuzeyden Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, kuzeybatıdan Gürcistan, güneyden İran, güneybatıdan Ermenistan ve Türkiye, doğudan Hazar Denizi ile sınırlanmıştır. Türkiye ile doğrudan sınırı ancak Nahcivan Özerk Bölgesi ile olan 12 km’lik bölgedir. Azerbaycan, Nahcivan Özerk Bölgesi ile Dağlık Karabağ Özerk Yönetim Birimi’ni de içine almaktadır.

Topraklarının %50’si dağlık alanlardan oluşan ve denizden 657 metre yükseklikte bulunan Azerbaycan’da dağlık alanlar Büyük Kafkasya, Küçük Kafkasya ve Talış dağlarından meydana gelmektedir. En yüksek yeri olan Tufan Dağı 4.489 metredir. Hinal Dağı, Deli Dağı ve Kedidağı önemli dağlarıdır. Azerbaycan topraklarının %40’ı aşkın bölümü düzlüklerden oluşmaktadır. Yükselen dağ zirveleri, 2000 metreye kadar ulaşan yaylalar, ovalar ve bozkırların yanı sıra deniz yüzeyinden alçakta bulunan toprakları da vardır. Kur-Aras Ovası en büyük düzlüktür. En büyük gölü, 17,5 km2 ile Hacıkabul Gölü’dür. Sarısu, Candakar, Açınonur, Büyük Sur ve Göygöl ise diğer gölleridir. Ülkede Mingeçevir, Sarsank, Ceyranbatan ve Arapçay barajları bulunmaktadır. 

Ülkenin iklimini, Büyük Kafkas Dağları’nın kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri, Küçük Kafkas Dağları’nın güneyden gelen sıcak ve tropik hava akımları ile Hazar Denizi etkilemektedir. Azerbaycan iklimi, dünyadaki 11 iklim çeşidinden dokuzuna sahiptir. Ancak hakim olan, subtropikal iklim tipidir. İç kesimler yazları sıcak ve kurak, kış aylarında ise ılıman ve soğuktur. Yıllık ortalama sıcaklık 12 derece civarındadır. Ülkede görülen iklim çeşitliliği, tarım ürünlerinde de çeşitliliğe olanak sağlamaktadır.

Azerbaycan, yeraltı kaynakları bakımından da oldukça zengin bir ülkedir. Ülke arazisinin %70’i petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından yüksek potansiyele sahiptir. Doğalgaz yatakları, petrol yataklarıyla ayrı ya da bir arada bulunmaktadır. Petrole göre daha derinlerde bulunan doğalgaz yatakları, petrol yataklarından daha az bilinmektedir. Üretime başlanıldığı yıllardan itibaren petrol rezervlerinin 2/5’sinden biraz fazlası, doğalgaz rezervlerinin ise 1/5’i tüketilmiştir. %50’si karada, %50’si Hazar Denizi’nde bulunan 70’ten fazla işletilir durumda petrol ve doğalgaz yatağı, Azerbaycan için önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte, ülkeyi büyük güçlerin nüfuz mücadelesinin ortasında bırakmaktadır. Bağımsızlık sonrasında Rusya, Azerbaycan’ı etki alanında tutarak Azerbaycan petrolü üzerinde Batı’nın nüfuzunu engellemeye çalışmıştır. Ancak Azerbaycan, Aliyev döneminde olduğu gibi kısa dönemli kesintilere rağmen Batı’ya yakınlaşma politikasını sürdürmüştür. ABD, Azerbaycan ile imzaladığı “Yüzyılın Anlaşmasıyla” Hazar petrolleri üzerinde ilk anlaşmayı yapmış ve bölge petrolüne olan ilgisini ortaya koymuştur. Rusya’nın muhalefetine rağmen ABD’nin desteğiyle inşasına başlanan ve Hazar petrolünü Türkiye üzerinden Batı pazarlarına taşıyacak olan Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı da 25 Mayıs 2005 tarihinde ABD’nin de katıldığı bir törenle işletmeye açılmıştır. Böylece Azerbaycan’ın Türkiye’ye ve Batı’ya yaklaşma politikası somut bir proje ile sonuçlanmıştır. Azerbaycan’ın enerji kaynakları üzerindeki nüfuz mücadelesinde ABD ve Batı ülkeleri açık bir şekilde Rusya’nın önündedirler. Boru hattının Türkiye’deki ABD üssü İncirlik’e yakın Ceyhan’da sona ermesi de ABD nüfuzunu pekiştirmekte ve adeta durumun sembolik bir göstergesi olmaktadır. Ülke, petrol ve doğalgazın yanı sıra demir, alüminyum, boksit, çinko, bakır, arsenik, molibden, kobalt, kurşun, barıt, kireçtaşı, mermer gibi yeraltı kaynakları bakımından da zengindir.

Azerbaycan`da hayvan yaşamının zenginliği ve çeşitliliği ile ilgili ilk raporlar, doğu gezginlerinin seyahat notlarında bulunabilmektedir. Mimari anıtlar, antik kaya ve taşlar üzerindeki hayvan görüntüsü oymaları günümüzde kadar hayatta kalmıştır. Ülkedeki hayvanlar alemiyle ilgili ilk bilgiler ise 17. yüzyılda, doğa bilimcileri tarafından yapılan ziyaretler sırasında toplanmıştır.

Azerbaycan sınırları içinde yaşayan 106 çeşit memeli, 97 çeşit balık, 10 amfibik tür ve 52 çeşit sürüngen tespit edilmiştir. Ülkenin milli hayvanı olan Karabağ atı, bir dağ-bozkır yarış atıdır ve endemiktir; iyi huylu, hızlı ve zariftir. Günümüzde, türü tehlike altında olan hayvanlardandır.

Azerbaycan`da bitki örtüsü içinde 4.500`den fazla yüksek boylu bitkiler bulunur. Bitki örtüsü diğer Güney Kafkasya ülkelerinden farklıdır ve Kafkasya`da yetişen tüm türlerin yaklaşık yüzde 67`si Azerbaycan`da bulunabilir.

 Ekonomi

1991`de bağımsızlığını kazandıktan sonra, özellikle geçiş döneminin ilk yıllarında ekonomik alanda düşüşler olmuş ve para birimi olarak Manat`a bağlı kalmıştır. Ancak Azerbaycan, verimli tarım arazileri ve doğal gaz, petrol ve demir cevheri bakımından zengin kaynaklara sahip bulunmaktadır. Ham petrol üretimi 2006`da günlük 600,000 varile ulaşmıştır. Ayrıca, petrokimya, yiyecek, giyim gibi hafif sanayi de vardır.

Doğal gaz üretimi ise 1991`de 11 milyar m³ tür. Toplam doğal gaz rezervi 2 trilyon m³, petrol rezervlerin de 8 milyar varil olduğu savunulmaktadır. 18 Eylül 2002 tarihinde temeli atılan ve Temmuz 2006 tarihinde hizmete açılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC) Azerbaycan petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına taşımaktadır. BTC Hazar Denizinin Azerbaycan tarafında bulunan Azeri-Çırak-Güneşli petrol sahalarında bulunan petrolün en ekonomik şekilde batı pazarına ulaşmasını sağlamaktadır. BTC, Bakü’den başlayıp, Ceyhan’da son bulmaktadır. Bu boru hattı başta Azerbaycan petrolü olmak üzere bölgede üretilecek petroller Ceyhan’a taşınıp, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılmaktadır.

Azerbaycan`ın yüzde 7`si tarıma elverişli topraklara sahiptir. Bu tarım topraklarının büyük bölümü de Kura ve Aras nehirleri çevresindedir ve ülkede, tarım büyük ölçüde sulamaya dayanmaktadır. Yetiştirilen başlıca ürünler tahıl, meyve, pamuk, çay, tütün ve üzümdür. Ayrıca, dut ağacından yılda 5.000 ton ipek kozası elde edilmektedir.

Azerbaycan tarımında ve ekonomisinde hayvancılığın da önemli yeri bulunmaktadır. En son verilere göre Azerbaycan`da 1,5 milyon sığır, 5 milyon koyun, 30 milyon kümes hayvanı bulunmaktadır. Arıcılık gelişmiştir.

Turizm, Azerbaycan ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Ülke, 1980`lerde tanınmış bir turistik nokta oldu ancak 1990`larda Sovyetler Birliği`nin dağılması ve çıkan Karabağ Savaşı, Azerbaycan`ın turizm endüstrisindeki imajını sarstı.

Turizm sektörü, 2000`li yılların başına kadar toparlanma yoluna gidemedi ancak 2000`lerin başından itibaren ülkedeki turistik ziyaret ve konaklama sayısında yüksek bir artış yaşandı. Son yıllarda ise Azerbaycan, din, kaplıca ve sağlık turizmi alanında popüler bir yer haline geldi. 

Azerbaycan hükûmeti, seçkin turizm için öncelikli olarak Azerbaycan`ın geliştirilmesi gerektiğini belirledi. Ülkede turizm faaliyetleri, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Azerbaycan`ın önemli uluslararası trafik yollarının kavşağında bulunması, İpek Yolu ve Güney-Kuzey koridoru üzerinde yer alması ülke ekonomisi için ulaşım sektörünün stratejik önemini artırmaktadır. Ülkedeki ulaşım sektörü, yollar, demiryolları, hava ve deniz taşımacılığını içerir.

Azerbaycan hammadde taşımacılığında da önemli bir ekonomik merkezdir. Mayıs 2006`da faaliyete başlayan 1.774 kilometre uzunluğundaki Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC), Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye topraklarından geçmektedir. BTC, yılda 50 milyon ton kadar ham petrol taşımak için tasarlanmıştır ve Hazar Denizi`ndeki petrolü küresel pazara aktarmaktadır. Ayrıca 2006 yılı sonunda faaliyete başlayan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye topraklarından geçen Güney ise Şahdeniz doğal gazını Avrupa pazarına ek gaz olarak sunmaktadır.

Yapımı devam eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Türkiye`nin İstanbul Boğazı`ndaki Marmaray projesini de hayata geçirilmesiyle birlikte Avrupa demiryollarını Kazakistan ve Çin demiryolları bağlantıları ile Asya demiryollarına bağlayacaktır.

Nüfus

Ulus çoğunluğunu Türk halkı olan Azeriler oluşturuyor. Azerilerin son 50 yıl da arttığını göstermektedir ve diğer etnik grupların sayı ve oran olarak azaldığını göstermektedir.
Rusların sayısında son 30 yılda bir düşüş vardır. 1979 yılında 475,300 ve 1989 yılında 330.000 civarında olan Rus nüfusunun sayısı 1999 yılında 141.700 seviyelerine kadar gerilemiştir. Özellikle 20 Ocak 1990 Olayından sonra Rusların göçü yoğunlaşmıştır.
Ermeniler özellikle Dağlık Karabağ Savaşı yüzünden ya ayrılmıştır veya kaçmıştır. Daha Dağlık Karabağ yüzünden oluşan gerginlik ve savaştan önce de 1979 yılında 475,500 civarında olan Ermeni nüfusunun sayısı 1989 yılına gelindiğinde 390.500 seviyelerine kadar gerilemişti. Ermeni nüfusunun sayısı 1999 yılında 120.700 seviyelerine kadar gerilemiştir ve Ermeniler tarafından işgal edilmiş Dağlık Karabağ`da yaşayanları kapsar. Artık Azerbaycan`da Dağlık Karabağ dışında hemen hemen hiç Ermeni kalmamıştır.

Azerbaycan nüfusunun %54 e yakın kısmı kentlerde, %46 ya yakın kısmı da köylerde yaşamaktadır. Şehirleşme hızı son dönemlerde oldukça yavaş seyretmekte olup, kentlere fazla hızlı olmasa bile göç almakta, ancak kırsal kesimde nüfus artışı daha yüksek olduğu için denge sürmektedir.

Toplam nüfusun %60 a yakın kısmı 30 yaşın altındadır.

Din

Azerbaycan Cumhuriyeti laik bir devlettir. %95`sı Müslüman olan halkın %85`i Şii Müslümanlar, %15 Sünni Müslümanlardan oluşmaktadır %3-4`ü Hristiyan’dır (çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcü Ortodoks Kilisesi ve Malakan). Çok küçük bir bölümü ise Yahudi’dir. Fakat Azerbaycan`da dinsel bağlılık nominal olduğu için, pratikteki taraftar oranları çok daha düşüktür.

Azerbaycan`da nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan Azerbaycan Türkleri, Müslümandırlar. Ancak yaklaşık 70 yıllık komünist yönetim tarafından yapılan yoğun ateizm propagandası ile İran İslam Cumhuriyeti`nden kaynaklanan köktendinci İslami propagandaya karşı oluşan tepki sebebiyle, dinsel yönelişler, İslami bir nitelik kazanmaktan ziyade bir kültürel renk biçiminde bulunmaktadır. Ancak bu, radikal köktendinci hareketlerin Azerbaycan`da bulunmadığı anlamına gelmemektedir.

 Eğitim

Azerbaycan`da eğitimin tüm diğer Türk devlet ve topluluklarına göre çok ileri düzeyde olduğu görülür. 1991 istatistiksel verilere göre 4.775 okulda 1.503.000 öğrenci okumaktadır. Bugün okul sayısı 5.000`e, öğrenci sayısı 1.600.000`e ulaşmıştır. 
Azerbaycan`da 6.500 kültür tesisi, 4.605 kütüphane, 125 müze, 125 müzik okulu, 43 halk tiyatro salonu, 3.680 kültür evi bulunmaktadır. Okuma yazma oranı %99,5`tir. 
Bakü-Azerbaycan Devlet Üniversitesi ve bağlı enstitüleri bütün Uygulamalı Matematik ve Ekonomik Sibernetik, Kimya, Jeoloji, Biyoloji, Tarih, Filoloji, İlahiyat, Coğrafya, Gazetecilik, Hukuk, Mekanik veMatematik, Fizik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Felsefe, Kütüphane Çalışmaları, Uygulamalı Matematik Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Doğu Çalışmaları, kollarında eğitim-öğretim yapmaktadır. 

Özel ve devlet olmak üzere toplam 49 tane kanuni üniversite mevcuttur ve bu üniversiteler birçok Türk ve yabancı öğrenciye eğitim vermekte, eski doğu bloğu ülkeler arasında kaliteli eğitim veren ülkeler arasında sayılmaktadır.

Spor

Serbest güreş Azerbaycan`ın milli sporudur. Azerbaycan bu dalda toplam 14 madalya kazanmıştır. Günümüzde Azerbaycan`daki en yaygın sporlar satranç ve futboldur.
Azerbaycan Milli Futbol Takımı uluslararası arenada düşük bir performans sergilemektedir. Bunun başlıca nedenlerinden birisi Azerbaycan merkezli futbol kulüplerinde oynayan yabancı uyruklu futbolcular olarak görülmektedir. 2009 yılının şubat ayında açılan Azerbaycan Futbol Akademisi`nin gençlerin futbola olan ilgisinin artmasında büyük bir adım atılmasının sağlayacağı düşünülmektedir. Azerbaycan merkezli en başarılı futbol kulüpleri Neftçi Bakü, Bakü FK, İnter Bakü, Karabağ FK ve Hazar Lankaran ekipleridir. Neftçi Bakü 2012 yılında play-off maçlarında Güney Kıbrıs Rum Kesimi`nin APOEL ekibini eleyerek 2012-13 UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalarak Azerbaycan futbolunda bir ilki gerçekleştirmiştir. Ülke 2012 FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası`nın düzenlemiştir. Futsal da Azerbaycan`da popüler olan sporlardan birisidir. Azerbaycan Millî Futsal Takımı 2010 yılında Macaristan`da düzenlenen UEFA Futsal Şampiyonasında dördüncü olmuştur. Azerbaycan takımı Araz Nahcivan 2009–10 UEFA Futsal Kupasında bronz madalya almıştır.

Tavlanın Azerbaycan kültüründe önemli bir yeri bulunmaktadır. Tavla, Azeriler arasında çok popüler bir oyundur. Bu oyunun Azerbaycan`da birçok farklı oynanış stili vardır. Birliği döneminde olduğu gibi satranç Azerbaycan`da halen yaygındır. Teymur Recebov, Şehriyar Memmedyarov, Vladimir Makogonov, Vügar Haşimov, Zeyneb Mehmedyarova ve Garri Kasparov ülkede yetişen dünya çapında tanınmış satranç oyuncularıdır. Azerbaycan birçok uluslararası satranç turnuvasına ev sahipliği yapmış ve 2013 tarihli Avrupa Takım Satrancı Şampiyonası`nda ipi göğüslemiştir.

Dünya çapında üne sahip olan diğer Azeri atletler şunlardır: güreşte Namık Abdullayev, Tuğrul Askerov, Ruşen Bayramov, Şerif Şerifov, Mariya Standik, Ferid Mansurov, atletizmde Hayle İbrahimov, judodaElnur Memmedli, Mevlüd Miraliyev, karatede Rafael Ağayev, voleybolda Valeriya Korotenko, Natalya Mammadova, halterde Nizami Paşayev, Intigam Zairov, Serdar Hasanov ve K-1 dövüşçüsü Zabit Samedov.

Azerbaycan Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Bakü Şehir Rehberi
Bakü Şehir Rehberi
Bakü, eski ile modernin meydana getirdiği bir kenttir. Yüksek binalar, Baku’nün modern yüzünü yansıtırken, tarihi duvarlarla çevrili ve çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran kent merkezi, başkentin geçmişe dönük yüzünün en etkileyici resmidir. Sovyet, İslam ve Avrupa mimari tarzlarındaki yapılar, kent manzarasının önemli parçalarıdır.

Haritada Azerbaycan

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları