Ulkeler

Amerika Birleşik Devletleri Ülke Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Washington, Amerika Birleşik Devletleri
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Ülke Ara

Amerika Birleşik Devletleri Ülke Rehberi
Amerika Birleşik Devletleri Ülke Rehberi
 
Amerika Birleşik Devletleri Ülke Rehberi
 
Amerika Birleşik Devletleri Ülke Rehberi
 
Amerika Birleşik Devletleri Ülke Rehberi

Amerika Birleşik Devletleri, elli tane eyalet ve bir tane federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir. Ülkenin çoğu (48 tane eyaleti olan Kıta ABD`si ve ülkenin federal bölgesi olan Washington, DC), Kuzey Amerika`nın ortasında, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu`nun arasında bulunmaktadır. Bu ülkenin vatandaşlarına Amerikalı veya Amerikan denir. 

Kuzeyinde Kanada, güneyinde ise Meksika ile sınırı bulunur. Alaska eyaleti, kıtanın kuzeybatısında bulunarak doğusunda Kanada ve batısında Bering Boğazı`nın öbür tarafında bulunan Rusya`nın arasında bulunmaktadır. Hawaii eyaleti, Büyük Okyanus`un ortasında bulunan bir takımadadır. Ayrıca Karayipler ve Büyük Okyanus`ta bulunan birçok denizaşırı toprağı vardır. Resmî kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776`dır. 

Doğuda Atlas Okyanusu`ndan, batıda Büyük Okyanus`a kadar 4.500 km genişliğindedir. Alaska ve Hawaii`yi de içine alan Amerika Birleşik Devletleri`nin 9 milyon kilometrekareden fazla yüzölçümü vardır. Hawaii ise, Büyük Okyanus`ta olup, kıta üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri`nden 3.200 kilometre uzaklıktadır. Alaska 50 eyaletin içinde yüzölçümü en büyük olanıdır. Ülkenin güney tarafında bulunan Teksas bu bakımdan ikinci sırada gelmektedir.

Tarihi
Amerika Kıtası`nın 1492`de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. Avrupalılar, Amerika`daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular. 18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13`e yükseldi ve bu Onüç Koloni, Amerika Birleşik Devletleri`nin temelini oluşturdu.
Amerika Kıtası, insanlar için yeni olanaklar ve yeni bir hayat sağladı. Daha sonra, bu koloni sistemi sömürgecilik politikasına dönüştü. İngiliz kolonileri, Birleşik Krallık`a endüstri konusunda hizmet ediyordu. İngilizler kolonilerden vergi alıyordu. Koloniler zaman içinde İngiliz devletinden farklı bir kimlik geliştirmeye başladı. Nüfus hızla büyüyor, tarıma dayalı ekonomi gelişiyor, iş adamları ticari ataklarda bulunuyordu. Dinsel yapıda da farklılık vardı. Avrupa`dan gelenler tutucu bir protestanlık geliştirmişti.

Yönetimleri de İngilizlerden farklıydı. Kolonilerin her birinde (Pensilvanya dışında), iki yasama meclisi bulunuyordu. Kolonileri temsil eden alt meclisin üyeleri mal sahipleri tarafından seçiliyor, Krallığı temsil eden üst meclis üyeleri ise İngiliz Kralı tarafından tayin ediliyordu. Kolonilerde yaşayanlar aynı zamanda mahkemeler kurmuştu ve İngiliz hukuk sistemini uyguluyordu.

1756-1763 yılları arasında İngiltere`nin Avusturya, Fransa ve Rusya ittifakıyla yaptığı savaşlar (Yedi Yıl Savaşları), İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngiltere malî yükünü gidermek amacıyla yeni vergiler koyması, Amerika`daki kolonilerin tepkisiyle karşılaştı. Koloniler yüksek vergiler ödeyip, karşılığında hiç bir şey alamamaktan rahatsızlardı. Çay ihracatına gelen yüksek ek vergiyle koloniler, 18. yüzyıl ortalarından beri hazır oldukları bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdiler. Savaşın başlarında George Washington, Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan ve özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi`ni yayınladı (4 Temmuz 1776). Sonradan 4 Temmuz günü ABD bağımsızlık günü olarak kabul edilmiştir.

Altı yıl süren savaş sonunda, George Washington komutasındaki koloni güçleri tarafından yenilgiye uğratılan İngiltere geri çekilmiş ve 1783 yılında Paris antlaşmasıyla 13 koloninin bağımsızlığını kabul etmiştir Bağımsızlıklarını ilan eden koloniler, içişlerinde serbest eyaletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri`ni kurdular (1787). 1789`da Anayasanın tamamlanıp onaylanmasıyla yeni bir ulus ve Amerikan üst kimliği doğdu. 

Amerika Birleşik Devletleri, ülkeyi anayasayla yöneten bir Başkanın seçimle iş başına geldiği ilk modern demokratik cumhuriyettir. Bu manada Fransız Devrimi`nin de öncüsü olmuştur. Bu sistem 18. yüzyıl dünyasında eşitlik, insan halkları, adil yargılama ve kuvvetler ayrılığı gibi kavramların gündeme gelmesini sağlamıştır.

ABD doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak 1861-1865 yılları arasında çıkan Amerikan İç Savaşı ülkeyi parçalanma tehdidi altına soktu. Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan I. Dünya Savaşı`nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. II. Dünya Savaşı`nda da Almanya, İtalya ve Japonya`ya karşı büyük bir başarı kazanan ABD artık bir süper güç haline gelmişti.

Bu iki dünya savaşından sonra dünya ülkeleri iki kutuba ayrıldılar. Soğuk Savaş adıyla anılan bu dönemde ABD NATO örgütü çatısı altında Batı Bloğunun liderliğini üstlenirken, Sovyetler Birliği Doğu Bloğu`nun (Varşova Paktı) lideri durumundaydı. Soğuk Savaş yılları boyunca ABD başta Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı olmak üzere birçok savaşlara katıldı. 1989 yılında Berlin Duvarı`nın yıkılışının ardından Soğuk Savaş sona erdi. 1990 yılında Irak`ın Kuveyt`i işgal etmesi üzerine çıkan I. Körfez Savaşı`nda ABD Irak ordusunu yendi. ABD 1995 ve 1999 yıllarında NATO ülkelerinin yardımıyla Bosna Savaşı`na ve Kosova Savaşı`na müdahale etti. 2001 yılında New York ve Washington, DC gibi büyük ABD kentleri terör örgütü El Kaide tarafından 11 Eylül 2001 Saldırıları`na sahne oldu. Bu saldırılara yanıt olarak ABD 2001 yılında Afganistan Savaşı ve 2003 yılında da Irak Savaşı`nı başlattı. Bu savaşların amacı El Kaide`nin lideri Usame Bin Ladin`in öldürülmesiydi. Savaşlar karşılığını verdi ve 2 Mayıs 2011`de kendi evinde yakalanarak öldürüldü.

İklim
Amerika Birleşik Devletleri`nin iklimi sürekli değişkenlik gösterir. Doğu ve batı kıyılarındaki sıradağlar, okyanusların iç kısımların iklimine tesir etmesini önlediklerinden, bu kıyı şeritleri hariç bütün ülkede karasal iklim hakimdir Ülkenin kuzeyinde ise Kanada`dakine benzer çam ormanları görülebilir.

Orta kısımlar çok yüksek olduğundan, mevsimler arasında pek fazla sıcaklık farkı yoktur. Yaz mevsiminde orta bölgelere alçak basınç hakim olmasına rağmen, okyanustan gelen nemli hava Apalaş Dağları tarafından engellenmediği için orta bölgeler yaz mevsiminde bol bol yağış alırlar. Batı taraflarında ise yağış daha azdır.

Atlas Okyanusu`na kıyısı olan şeridin güney kısmı nispeten yağışlı ve ılıman olmasına rağmen, kuzeyi daha serin olup kışları pek şiddetli geçer.

Meksika Körfezi`ne bakan güney kısım açık ve düz olduğundan bu kısımlarda tropikal iklim hakimdir. Burada yazlar sıcak, kışlar ise ılımandır. Her mevsimde bol yağış görülür. Alaska kıyı şeridi, denizden etkilenen bir iklime sahip olmasına rağmen, iç kısımlarında çok şiddetli soğuklar görülür.

Coğrafya
Amerika, kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar uzanan, orta kesiminde kıstakla birleşen üçgen biçiminde iki büyük kara parçasından oluşur. Kuzeyde yer alan kara parçasına Kuzey Amerika, güneyindeki ise Güney Amerika olarak adlandırılır. Orta Amerika denilen bölge ise Meksika’daki Tehuantepec kıstağı ile Panama kıstağı arasındaki kesimdir. Güney Amerika’nın tamamı ile Orta Amerika, Meksika ve Antiller; ortak tarihsel ve kültürel özellikleri bakımından Latin Amerika adı altında toplanmışken, Meksika’nın kuzeyinden itibaren olan kuzey Amerika topraklarında Anglo-Sakson (Anglo Amerika) adı verdikleri kültürleri hakimdir. Kıtanın konumuna bakıldığında kıta; kuzeyden Buz Denizi, Doğudan Atlas Okyanusu, batıdan Pasifik Okyanusu ve güneyden de Güney Buz Denizi ile çevrilidir. Kıta, 92 km. genişlikte olup 50 m. derinlikte olan Bering Boğazı’yla Asya topraklarından ayrılmıştır.  20.000 km. boyunca uzanan Amerika dünyanın en uzun kıtasını oluşturur. Buradan şu sonuç çıkar ki Amerika kuzey ve güney kutup noktalarına en fazla yaklaşan anakaradır. Kıtanın en doğu ucunu oluşturan 35⁰ batı boylamı ki burası Brezilya’nın doğusundaki Branco Burnu ile en batı ucunu oluşturan 166⁰ batı boylamında bulunan Alaska’nın batısındaki Galler Prensi Burnu’dur. Genişlik olarak yaklaşık 5000 km’yi aşmaktadır. Yüzölçümü bakımından Asya kıtasından sonra ikinci büyük anakara olan Amerika, yeryüzündeki kara parçasının % 27,8’ini kapsar. Yalnız Amerika Güney kıtası ve kuzey kıtası olmak üzere ikiye ayrıldığından ikici büyük kıta Afrika Kıta’sı olarak geçer. Dünya nüfusunun % 14`ü (yaklaşık olarak 900 milyon) Amerika`da yaşamaktadır.
 
Nüfus
ABD Sayım Bürosu, yaklaşık 11.2 milyon yasadışı göçmen de dahil ülkenin nüfusunu 317,593,000 olarak tahmin eder.1900`lerde yaklaşık 76 milyon olan ABD nüfusu 20. yüzyılda nerdeyse dört katına çıktı. Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olan ABD, büyük nüfus artışları beklenen ülkeler arasındaki tek büyük sanayileşmiş ülkedir.

1,000 de 13 olan doğum hızı, 35% olan dünya ortalamasının altındadır. Nüfus artışı hızı pozitif 0.9%, birçok gelişmiş ülkeye göre daha yüksektir.2012 mali yılı içinde, bir milyondan fazla göçmene  yasal ikamet hakkı verildi. Meksika1965 Göç Yasasından beri yeni ikamet edenlerin önde gelen kaynağıdır. Çin, Hindistan, ve Filipinler her sene gönderenler arasında ilk dörttedir. Dokuz milyon Amerikalı homoseksüel, biseksüel ya da transgender`dir, bu nüfusun en az yüzde dördüne eşittir.2010 yılında yapılan bir araştırmada erkeklerin yüzde yedisi ve kadınların yüzde sekizi kendini gey, lezbiyen ya da biseksüel olarak tanımladı.

Ekonomi 
ABD’den başlayarak küresel mahiyet kazanan mali ve ekonomik krizle baş edilmesi amacıyla ABD Yönetimi tarafından 2008 yılından itibaren uygulanan ekonomiyi canlandırma, teşvik, banka kurtarma, destekleme programları için milli gelirin % 73’üne tekabül eden yaklaşık 10 trilyon dolarlık harcama yapılmıştır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen söz konusu kriz 2009 ortası itibarıyla son bulmakla birlikte, krizin etkileri 2011 yılında da devam etmiştir. ABD ekonomisine ait temel göstergeler aşağıda sunulmuştur:

• Gayri Safi Milli Hasıla :14.526 trilyon dolar 
• Kişi Başına Milli Gelir : 46.860 dolar 
• Büyüme Hızı : %3
• Enflasyon Oranı : %3,5 
• İşsizlik Oranı : % 8.6 
• İhracat : 1.280 trilyon dolar 
• İthalat : 1.948 trilyon dolar 
• Ticaret açığı : -668 milyar dolar 
• Kamu Borcu/GSYİH : %62.9
• Dış Borç : 14.71 trilyon dolar 
• Cari Hesaplar Dengesi : -118 milyar dolar 

GSYİH`nın sektörlere göre dağılımı:
• Hizmet : %76,7 
• Sanayi : %22,2 
• Tarım : %1,2

Yönetim Biçimi
Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten meydana gelen bir federal birliktir. Ulusal hükûmetin merkezi, District of Columbia`dır. Anayasa, ulusal hükûmetin bünyesinin ana hatlarını tespit eder. Yetkileri ile faaliyetlerini belirtir. Kendine has anayasa ve yetkilere sahip olan her eyalet de öteki işlerden sorumludur. Her eyalet; yönetim bakımından şehir, kasaba, nahiye ve köylere ayrılmıştır. Her eyaletin seçimle gelmiş kendi valileri vardır.

Eyaletleri
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Kaliforniya, Kolorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Kuzey Karolina, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvanya, Rhode, Island, Güney Karolina, Güney Dakota, Tennessee, Teksas, Utah, Vermont, Virjinya, Washington, Batı Virjinya, Wisconsin, Wyoming, Amerikan Samoası, Guam Porto, Riko, Kuzey Mariana Adaları, ABD Virgin Adaları
 
Diller
Amerika Birleşik Devletleri`nin federal düzeyde resmî dili yoktur. Ancak ülkede en çok kullanılan dil, İngilizce’dir (Amerikan İngilizcesi). 2010 yılında 5 yaşın üzerinde olan, yaklaşık olarak 230 milyon kişi diğer bir deyişle nüfusun %80`i evlerinde sadece İngilizce konuşmaktadır, bunu %12 ile İspanyolca takip etmektedir. En az 28 eyalette bazı Amerikalılar İngilizcenin resmi dil olmasını savunmaktadırlar. 

Hawaii`de eyalet anayasasına göre Hawaii’ce ve İngilizce ortak resmi dillerdir. İspanyolca`nın kullanımı ise Meksika ve Küba`dan gelen göçmenler nedeniyle son yıllarda belli kollarda arttı. Louisiana eyaletinde ise Fransızca kullanılır; çünkü Fransız sömürgeleri burada kurulmuştur.

Din
Din olarak ise, ABD`de toplam; %73 Hristiyan ( %48 Protestan, %22 Katolik, %2 Mormon, %1 Ortodoks) %19.6 Ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan, %1.7 Musevi,%5. 6 diğer inançlar, %0.7 Budist, %0.6Müslüman, %0.4 Hindu %0.3 Üniteryen Üniversalist %0.1 Pagan, Vikan ve Druid yaşamaktadır. 

Şinto, Kaodaizm, Sihizm, Jainizm, Taoizm, Bahailik, Ekankar, Amerikan yerli dini ve Kemetizm gibi diğer pek çok din de Amerika`da temsil edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Ülke Rehberi ile Alakalı Yazılar

Washington Şehir Rehberi
Washington Şehir Rehberi
Amerika Birleşik Devletleri`nin başkenti Washington DC, dahil olduğu eyalete ayrıcalıklı bir rol kazandırmaması için hiçbir eyalete dahil olmadığı gibi kendi içinde de bir eyalet değildir. Kent bu yönüyle dünyada emsali olmayan bir şehir konumundadır. Beyaz Saray, Birleşik Devletler Federal Hükümeti`nin üç şubesi, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Amerikan Eyaletler Organizasyonu, diğer ulusal ve uluslararası kuruluşular Washington DC sınırları içerisinde yer almaktadır.
San Francisco Şehir Rehberi
San Francisco Şehir Rehberi
San Francisco, Amerika`nın en büyük 13. şehri, California eyaletinin 4. büyük şehridir. San Francisco California eyaletini güney kıyısındadır ve üç tarafı denizlerle çevrilidir. Alcatraz, Treasure, Farallon adaları ve şehre bitişik olan Yerba Buena adası şehrin parçalarıdır. Şehir çeşitli kültürleri içerisinde barındırırken şaşırtıcı bir şekilde kendi öz kültürüne bağlı kalmayı başarabilmiştir.

Haritada Amerika Birleşik Devletleri

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları