Sehirler

Tekirdağ Şehir Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Tekirdağ, Türkiye
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Şehir Ara

Tekirdağ Şehir Rehberi
Tekirdağ Şehir Rehberi
 
Tekirdağ Şehir Rehberi
 
Tekirdağ Şehir Rehberi
 
Tekirdağ Şehir Rehberi

Tekirdağ ili (eski adı: Tekfürdağı), Türkiye Cumhuriyetinin Marmara Bölgesi`nin Trakya yakasında, doğuda İstanbul, güneyde Marmara Denizi ve Çanakkale, batıda Edirne, kuzeyde Kırklareli ve kuzeydoğuda Karadeniz ile çevrili il. İlin merkezi aynı adı taşıyan Tekirdağ şehridir. 

Akdeniz İkliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde yazlar sıcak, kışlar ılıktır. Ergene havzasını içine alan kıyı ardı şeridinde, daha ziyade kara iklimi hakimdir. Toprağa düşen yağış türü genellikle yağmur olup, kar yağışı azdır. İklimin mutedil oluşu ziraatın yapılmasını kolaylaştırır. Tekirdağ’da ortalama olarak en az yağış Ağustos, en fazla Aralık aylarında görülür. Şarköy-Kumbağ arasındaki kıyı şeridi Akdeniz iklimi karakterindedir. Bu özelliği, kuzeyinin kıyıya paralel uzanan dağlarla kaplı olmasından ve denizin ılıtıcı etkisinden ileri gelmektedir. 

İç kesimler kara ikliminin etkisi altındadır. Özellikle kışın kuzey Avrupa ikliminin etkileri görülür. Bu bakımdan kendisine ait özel bir iklim tipi yoktur. Yazlar genellikle Akdeniz’de olduğu gibi kurak ve sıcaktır. Sibirya antisiklonu Balkanlar üzerinden buralara geldiğinden kışın kuru ve dondurucu soğuklar olur. İç kesimler Marmara’nın yumuşatıcı etkisinden yoksundur. Tekirdağ İl merkezinde sahil şeridinde Temmuz ayında 25 derecelik bir sıcaklık, Çorlu ve dolaylarında 26-30 derece civarındadır. 

Tekirdağ, yazın ve kışın çok rüzgarlıdır. Hakim ve sürekli rüzgar poyraz, ikinci önemli rüzgar lodostur. Orta Avrupa’da yüksek basınç olduğu müddetçe poyraz, Trakya ve Tekirdağ’da şiddetli eser. Basınç azaldığında poyraz yalnız gündüzleri eser ve meltem karakterini kazanır. 

Lodos Trakya’ya Meriç vadisinden girdiği için Çorlu gibi iç kesimlerdeki ilçelerde çok eser. Tekirdağ ve sahil şeridinde sık fakat kısa sürelidir. Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki esintileri yağmur getirir.

Bitki örtüsü ve doğal hayat: Tekirdağ bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. En belirgin özelliği Marmara Denizi’ne bakan yamaçlara iklim tipine uygun olarak gelişme gösteren makiler ve fundalıklardır. Kısmen kara ikliminin etkisi altında bulunan iç kesimlerde kışın yapraklarını döken meşe türleri, gürgen, dişbudak, gümüşi ıhlamur, çınar ve karaağaç görülmektedir. Akarsu boylarının karakteristik ağacı söğüttür.
Hayvan Türleri ve Hayvancılık : Tekirdağ ilinde tarımsal gayri safi üretim değerinin % 25 i hayvancılıktan karşılanmaktadır. Meraya dayalı hayvancılıkta sayısal azalma görülürken, büyükbaş hayvan sayısında artış gözlenmektedir. Yabani hayvan türleri ise (Bakınız Av Turizmi) 

Tarihçe: Anadolu, yakın Doğu ve Avrupa arasındaki göç, istila,ticaret, kültür, alışveriş gibi her türlü ilişkinin Trakya üzerinden gerçekleşmesi, günümüzde olduğu gibi geçmişte de bölgemizin en önemli özelliği olmuştur.

Tekirdağ’da Eski Taş devrinin üst tabakalarına ait yerleşmelerine, Saray ilçesindeki Güneş kaya ve Güngörmez vadilerinde bulunan mağaralarda rastlanmıştır. (İ.Ö.40000-10000)Şarköy, ilçesinde ilk toprağa yerleşme dönemine ait (Neolitik) taş balta üretim merkezleri bulunmuştur.(İ.Ö.8000-5000) Marmara Denizi boyunca bazı nehir ağızlarındaki yerleşmelerde, Kalkolitik Çağ (Top tepe İ.Ö. 4300) yerleşmeleri ile yine sahil boyunca Troya’nın 1. ve II. Tabakasına ait çağdaş yerleşmelerin yer aldığı, Tekirdağ Müze Müdürlüğünce tespit edilmiştir. (İlk Tunç Çağı I-II 3000-2400)İ.Ö. 1400-1000 yılları arasında bir göç dalgası ile Trakya’ya gelen, Trakya’da Proto-Trak olarak tanımlanan, toplumsal örgütlenme bakımından çok daha geri düzeyde topluluklar bulunmaktaydı.

Traklar göçebe topluluklar halinde yaşarken İ.Ö. 8-6 Yüzyılda Ege adalarından gelen Samos’lu kolonistler Marmara Denizi kıyılarında koloni şehirleri kurmuşlardır. Bunların en önemlileri bugünkü Tekirdağ sınırları içinde bulunan Perinthos (Marmara Ereğlisi) ve Bisanthe (Barbaros) dır, Trakya bölgesi İ.Ö.546-430 yılları arasında doğudan gelen Pers istilasına uğramış ve Pers egemenliği altında kalmıştır.

İ.Ö. 352 yılında Makedonya Kralı II. Philip Trakya üzerine düzenlediği seferde, İpsala’dan M.Ereğlisi yakınlarına kadar olan sahil bölgelerini işgal etti. Perinthos (M.Ereğlisi) büyük bir direniş gösterdi. II.Philip’ten sonra yerine geçen ve Hindistan’a kadar sefer yapan Büyük İskender Perinthos (M.Ereğlisi)’ni ele geçirdi. Ölümünden sonra bu bölge Lysımochos’un hakimiyetine girdi. Bölge; İ.Ö. 30 yılında Roma İmparatorluğu hakimiyetine girene kadar Makedon ve Odris kralları arasında sürekli el değiştirmiştir. 

Tekirdağ Geç Roma döneminde İ.S.3. Yüzyılda Rhaedestus ismi ile tarih sahnesine çıkmış olup, Bizans döneminde Rodosto ismi ile anılmıştır. Osmanlılar 14. Yüzyılda Tekirdağ’ı Bizans Tekfurlarından aldıktan sonra, Rodosto adı Rodosçuk’a dönüşmüştür. 18. Yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen “Tekfurdağı” adıyla anılmaya başlanmış, Cumhuriyetten sonra 1927 yılında İl olarak Tekirdağ adını almıştır.

Nüfus Yoğunluğu 

KM²`ye 122 kişi düşer. Yıllık Ortalama Sıcaklık: 13,8 °C. Yıllık Ortalama Yağış: 583 mm. 2008 TÜİK nüfus sayımına göre Türkiye`nin nufusu yüzde olarak en hızlı artan 2nci ildir. 

Coğrafya

Tekirdağ, ilin batısında yer alan en yüksek tepesini 945 m. rakımlı Ganos Dağı (Işıklar Dağı)`nın oluşturduğu Tekir Dağları hariç genelde düzlüktür. Kuzeyde ilin en önemli akarsuyu olan Ergene nehri bulunur. Ergene yarattığı alüvyonlu ovaların verimliliğiyle il nüfusunun büyük bir kısmını çevresindeki yerleşimlere toplamıştır. Tekirdağ`ın bitki örtüsü Marmara Denizi kıyısında makilik, dağlık alanlarda ormanlık, diğer yerlerde ise step özelliği gösterir.

Tekirdağ`ın iklimi, Akdeniz iklimi ve kara ikliminin bir karışımıdır. Sahil yöresinde Marmara Denizi`nin etkisiyle nemli bir bölgedir.

TÜİK nufus sayımına göre Tekirdağ İlinin İlçeleri merkez (şehir) ve toplam nufusları
TUIK 2010 verilerine göre ilimizde merkez ilceyle beraber 9 ilce, 24 belde ve 257 köy vardır.

Tarihçe

Tekirdağ`da insan yerleşimi ile ilgili en eski kalıntılara Karansıllı köyü dolaylarındaki Yatak, Kuştepe ve Malkara yakınlarındaki Balıtepe adlı buluntu yerlerinde rastlanmıştır. Bunlar Alt Paleolitik Çağ`a ait aletlerin bulunduğu açıkhava buluntu yerleridir. Tipolojik olarak bir milyon yıl ile 250 bin yıl önceleri arasına tarihlenebilirler. Tekirdağ`ın hemen doğusunda bulunan Menekşe Çatağı ise Kalkolitik Çağ`dan Helenistik Dönem`e kadar yerleşilmiş bir buluntu yeridir.

Tekirdağ`ın tarihi Trakya`daki diğer illere paralellik gösterir; ilk olarak Traklar tarafından iskan edilen bölge, Makedon, Pers, Roma ve Bizans egemenliğinin ardından 1357`de I. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1703 yılında Avusturya İmparatorluğu`na karşı bağımsızlık mücadelesi veren asi Macar prensi Rakoczi`ye de ev sahipliği yapmış olan Tekirdağ, Osmanlı döneminin sonlarında Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi idi. 93 Harbi`nde (1878) Rus, Balkan Harbi`nde (1912) Bulgar ve I. Dünya Savaşı`ndan sonra (1920-1922) Yunan işgali yaşayan il, Kurtuluş Savaşı ile gelen zaferin ardından 13 Kasım 1922 tarihinde kalıcı olarak Türk topraklarına katıldı.

İsminin kökeni

Tekirdağ, Bizans döneminde Βισανθη (Bisanthe) ve sonraları Ρωδοστο (Rodosto) adıyla anılmıştır. Kenti ele geçiren Türkler, şehre önceleri Rodosçuk, 18. y.y.`dan itibaren de Tekfur Dağı demeye başlamışlardır. Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı tagovar, anlamı ise taç taşıyandır. Cumhuriyetin ilanından sonra tekfur sözcüğü atılarak yerine sesçe benzeşen tekir getirilmiştir.

Ekonomi

Tekirdağ ilinin toprakları çok verimlidir. 1inci sınıf tarım arazisidir. Uçsuz bucaksız düz verimli ovaları yeşil ovaları vardır. Türkiye`nin yağlık ayçiçek ve buğday üretiminin büyük bölümünü karşılar. Tekirdağ ilinin batısında Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde tarım ve hayvancılığın ekonomi degeri cok yüksektir. Tekirdağ ilinin doğusu, Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri bölgesinde sanayi, endüstri ve tarım ekonomisi çok yüksektir. Özellikle Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri burada bulunan yüzlerce ve yapılmakta olan onlarca (2008 yılında: 1.100 adet fabrika) fabrika nedeniyle çok göç almakta nüfusu çok hızlı artmaktadır. Türkiye`nin en hızlı sanayileşen 1inci ilidir.

Tekirdağ`ın fahri hemşerileri

- Mustafa Kemal Atatürk
- Macaristan bağımsızlık kahramanı Ferenc Rakoczi

Tekirdağ` da Gezilecek Yerler

Tekirdağ Müzesi: 
Müze kent merkezinde bulunmaktadır. Heraion (Karaevlialtı), Byzante (Barbaros),Apri (Kermeyan), Perinthos (Marmara Ereğlisi) ile Tekirdağ’ın diğer ilçelerininde sınırları içinde bulunan ören yerlerinde bulunmuş olan, steller, heykeller, adak stelleri ve heykelcikler oluşmuş taş eserler ile Naip Tümülüsü odası buluntuları sergilenmektedir.

Namık Kemal Evi: 
1840′ta doğan Şair Namık Kemal anısına, doğmuş olduğu evin yakınına, eski Tekirdağ evlerinden esinlenerek, 1993′te bir ev inşa ettirilmiştir. Burada Namık Kemal’in eserleri ile etnografik eşyalar sergilenmektedir.

Rakoczi Müzesi: 
II.Ferenç Rakoczi’nin, 1720 ile 1735 yılları arasında yaşamış olduğu evi, Macar hükümeti 1932 yılında, Macar Prensi II.Ferenç Rakoczi’nin oturmuş olduğu evin aslına uygun olarak tekrar tadilattan geçirilmiş ve müze haline getirilmiştir. Prens’in o dönemde kullanmış olduğu eşyaları ve dönemin eserlerini sergilemektedirler.

Eski Camii: 
Eski camii Ertuğrul mahallesinde bulunmaktadır. 1830 yılında, Zahire nazırı Tekirdağ’lı Ahmet ağa tarafından yaptırılmıştır. Cami önünde bulunan şadırvan sekizgen şeklindedir. Perde motifleri işlenmiştir. Altıgen olan mihrap nişi ise istiridye motiflidir.

Rüstem Paşa Camii: 
1553 yılında yapılmış olan cami, Kanuni Sultan Süleymanın damadı Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Ertuğrul mahallesindedir. Cami’nin avlusunda bulunan mermer şadırvan, kurşun kaplama olup beşken şeklinde yapılmış bir çatı ile kaplıdır.

Uçmakdere: 
Tekirdağ’dan yola çıkıp Şarköy’e doğru gitmekte olan anayoldan ayrılıp, Kumbağ ile Barbaros istikametinden geçerek gidilir. Mürefte, Hoşköy ve Yeniköy bu yol üzerindedir. Mürefte yakınlarındaki vadilerden birinde bulunan Uçmakdere, adeta kaya duvarlarla örülmüş gibidir. Doğanın ne kadar güzel ve görkemli olduğunu görmek için, antik patikalarda yürüyüş yapmanız yeterlidir. Türkiye’nin en kaliteli üzümlerinden biride, Ganos Fayı’ndaki ilginç şekilleri olan vadilerde ve kıyıda oluşmuş güzel köyde yetişir.

Uçmakdere, arkasında Ganos Dağı, önünde Marmara denizi olan, tertemiz havası ve tertemiz denizi olan, ender güzellikteki bölgelerimizden biridir. Vadi içine kurulmuş olan Uçmakdere’de, fazla ev yoktur. Gelen misafirlerine taze deniz ürünleri ve zengin bitki çeşitleri ile nefis ziyafetler sunuyor.

Uçmakdere’de, 10 tane Trakya Çınarı olarak bilinen anıt ağaç vardır. Buda Uçmakdere’de doğaya saygı gösterildiğinin bir kanıtıdır. Uçmakdere yakınında bulunan Hoşköy ile Yeniköy’de yöredeki güzel yerlerdendir.

Tarihi Hora Feneri: 
1861 yılında, Abdülmecit tarafından yaptırılmış olan bina, Şarköy’ün Hoşköy beldesinde bulunur. Tarihi fener yapıldığı bu tarihten bu yana aynı aile tarafından idare edilmektedir.

Hoşköy: 
Hoşköyde ”Şarap Sahili” olarak bilinen yer, Şarköy’den başlayıp Mürefte, kalamış, hoşköy, eriklice, gaziköy ile uçmakdere’ye kadar uzanan sahil bandıdır. Eskiden burada bir bizans metropolü ve birçok manastır bulunmaktaydı.

Mürefte: 
Tekirdağ Malkara’dan yola çıkıldığında, 48. kilometresinde Karıştıran’dan güneye yönüne ayrılan yoldan Şarköy ondan sonra sırasıyla Eriklice, Mürefte ve Hoşköy gelmektedir.

Mürefte, şarabıyla ünlenmiş bir kasabadır, sahilde bulunur. Mürefte kasabasının çevresinde beşi büyük otuz kadar şarap tesisleri bulunur.

Kastro: 
Tekirdağ’ın kuzeyinde kalan Saray ilçesindeki, 2.5 kilometre uzunluğundaki kumsalı gelenlerin dikkatini çeker. Yaz aylarında çadırınızı kurup konaklıyabileceğiniz bu koy, Bahçeköy deresi’nin karadenize döküldüğü yerdedir. Dere kıyısındaki lokantalarda nefis lezzetler sunulmaktadır.

Tekirdağ Kastroya Nasıl Gidilir?

İstanbul’dan Edirne yönüne giderken Çerkezköy’ü geçtikten sonra Saray İlçesi’nden Kıyıköy yoluna sapın. Bahçeköy’ü geçtikten sonra rampayı çıkarken sağda ‘‘Çamlı Koy (Kastro) Ormaniçi Dinlenme Yeri’’ yazan tabelayı görebilirsiniz. Yolun gerisi 8km, ama biraz bakımsız bir yol. Arabanız yok ise, Saray’dan minibüsle gelebilirsiniz ama minibüsler sabah ve akşam var sadece. Taksiyle gelmek isterseniz, Saray-Kastro arası 27 km kadardır.

Tekirdağ Şehir Rehberi ile Alakalı Yazılar

Bitlis Şehir Rehberi
Bitlis Şehir Rehberi
Bitlis yöresinde Doğu Toroslar’ın teşkil ettiği geniş kavis,hem yüksek olduğu hem de geniş sıra dağlar meydana getirdiği için geçilmesi imkansız bir set halini almıştır. İşte Bitlis bu dağ settinin nispeten daralmış olduğu bir vadinin üzerinde kurularak bir taraftan Van Gölü Havzası, diğer taraftan Güney Doğu Anadolu bölgesi ile olan irtibatı sağlayarak stratejik önemini tarihin her devrinde göstermiştir.
Niğde Şehir Rehberi
Niğde Şehir Rehberi
Kapadokya Bölgesinde yeralan Niğde, antik kentleri, tarihi ve kültürel eserleri, Aladağ Milli Parkı ile önemli bir turizim merkezidir. M.Ö. 3000 - 2000 yıllarını kapsayan Eski Tunç Devri`nde Niğde çevresinde önemli yerleşim birimlerinin olduğu yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda anlaşılmıştır. Eski Hitit Dönemi olarak adlandırılan bu dönemden sonra Niğde, Frig, Pers, Büyük İskender, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır.

Haritada Tekirdağ

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları