Sehirler

Çorlu Şehir Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Çorlu, Türkiye
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Şehir Ara

Çorlu Şehir Rehberi
Çorlu Şehir Rehberi
 
Çorlu Şehir Rehberi
 
Çorlu Şehir Rehberi
 
Çorlu Şehir Rehberi

Çorlu, Trakya`nın merkezi kesiminde, plato yüzeyinin üzerindeki düzlükte yer alır. çevreye oranla daha yüksekte olması, şehrin savunmasını kolaylaştırmakta, diğer taraftan gelebilecek tehlikeleri önceden görme avantajı sağlamaktadır. Ayrıca hemen kuzeyden geçen Çorlu Deresi, her mevsim şehrin su ihtiyacını karşılar. ilk çağ insanlarının aradığı bütün coğrafi özelliklere sahip alan bu sahanın, Trak göçleriyle birlikte yerleşmeye ve tarıma açıldığı şüphesizdir. Nitekim yakın çevrede Prehistorik döneme inen yerleşme merkezlerinin ortaya çıkarılması, bu görüşü doğrular. Bununla birlikte yeterince araştırma yapılmadığı için, Çorlu şehrinin kuruluş tarihi hakkında kesin bilgi veremiyoruz.

Çorlu`nun adı ile ilgili çok değişik ifadeler mevcuttur. Eski atlaslarda şehrin adı "Tzarylus", `Tzurulum", "Tzuruius", "Tzurule", `Tschuria", "Tziraitum" şeklinde geçmektedir. Bizans döneminde peyniri meşhur olduğu için, "Peynir Kasabası` anlamında "Tribiton" adı verilmekte, bazı eserlerde "Sirello" şeklinde kayıtlara da rastlanmaktadır. Halk arasında Çorlu adının çorak, işe yaramaz anlamındaki "çor" veya "çur"dan kaynaklandığı, şehrin Türkler tarafından alınışı sırasında zorluklarla karşılaşıldığından zor kelimesine benzetme yapılarak "çor"dan geldiği ifade edilmektedir. Roma zamanında Trakya`da "Cohors III. Lucensum" adını taşıyan bir askeri birliğin bulunduğu ve bu birliğin tamamen Trak savaşçılarından oluştuğu bilinmektedir. Romalılar savaşlarda Traklar dan yararlanıyor ve onlara "Cohors" kıtalarında görev veriyorlardı. Buradaki `Cohors` kelimesi, Çorlu şehrinin adına son derece benzemektedir. Marmara Ereğlisi `nin hemen doğusundaki Kamaradere `de ortaya çıkarılan tarihi belge, Çorlu hakkında en eski ve kesin bilgileri vermektedir. Kamaradere de ele geçen mezarın kitabesinde `burada iki defa Çorlu-Tzouios idarecisi olan Sisinis gömülüdür" şeklinde kayıt mevcuttur. Sisinis`in 814 yılında öldüğü göz önüne alınırsa, belgenin Bizans dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır. Sisinis, Çorlu kasabasında Curator Civitatis" ünvanı ile idarecilik yapmış, başarılı olduğu için iki defa bu görevi üstlenmiştir. Çorlu`nun adı ile yakından ilgisi olan "Curator" kelimesinin anlamı, gerek Latin gerekse Grek alfabesinde özen gösteren, dikkat eden şeklinde verilmektedir. Curator, belediye büyüklüğüne gelen yerleşmelerde özel işlerle görevli kişilerin, diğer deyişle belediye başkanlarının ünvanıydı. Bu ünvan, 2. yüzyılın sonunda Roma eyaletlerindeki şehirlerde belediye başkanları içinde kullanılmaktaydı.

Geniş sahaya yayılan Bizans imparatorluğunda, sınırları korumak için devamlı hudut muhafızları mevcuttu. Sınırdaki kuvvetler, Özellikle cesur ve savaşçı uluslardan seçiliyordu. Kamaradere`de mezarı bulunan Sisinisin yaşadığı yıllarda Trakya, Bulgar Kralı Kurum`un, ordularının tehditi altındaydı. Giderek artan Bulgar baskısına karşı, Bizansın ücretli askerlerle anlaşarak, bunları sınırdaki savunma noktalarına yerleştirmesi gayet doğaldır. Çorlu şehrinin adının da bu sırada. 9. yüzyılın başında şekillenmesi kuvvetle muhtemeldir.

Çor veya Çur terimi eski Türk boylarında yüksek bir rütbe veya ünvan olarak kullanılmaktaydı. Aynı şekilde sisinis kelimesininde Bizans ordusunda yardımcı olarak bulunan hunların veya Alanların kumandanlarına ünvan olarak verildiği bilinmektedir. Gerek sisinis, gerekse Çor Bizans kültürünün etkisi altında değişerek, Sisinis görevli memurun, çor ise görevin yapılsığı sınır kalesinin adı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Çor veya Çur`dan, Çorlu şehrinin adı çıkmıştır.
 
ÇORLU TARİHİ

Padişahlar otağı Çorlu, elverişli doğal yapısı, güçlü ulaşım bağlantıları ve stratejik önemi ile Tekirdağ`ın en gelişmiş ilçesidir. Kuzeyden Kırklareli, Saray ve Çerkezköy, doğudan İstanbul, batıdan Tekirdağ ve Muratlı, güneyden Marmara Ereğlisi ve Marmara Denizi ile çevrilidir. İl merkezine 37 km. uzaklıkta olan ilçenin yüzölçümü 949 km2`dir.

Bölgede tarih öncesi döneme ait buluntuların elde edilmiş olması, bölge tarihini ilk Tunç çağına kadar götürmektedir. Bilinen en eski adı Tzirallum olan Çorlu, MÖ. 1000 yıllarında Trako-Friglerin kurduğu koloni kentlerden biridir. Tarihin çeşitli dönemlerinde Frig-Yunan-İskit--Pers-Makedonya-Roma ve Bizans istilalarına uğramıştır. Zaman zaman Hun, Avar ve Peçenek akınlarına da maruz kalmıştır. Ayrıca İstanbul üzerine çeşitli seferler düzenleyen Arap ordularının istilasına da uğramıştır. Kısaca; Trakya`nın yaşadığı her istiladan etkilenmiştir.

Ortaçağda burada, Bizans`ı korumak için kullanılan Tzirallum kale kentinin bulunması İstanbul yolu üzerinde yer alan Çorlu`ya askeri bir önem kazandırmıştır.

Osmanlılar döneminde ise, Anadolu`dan Rumeli sınır boylarına uzanan anayol üzerinde konaklama yeri olmasından dolayı da önemli tarihi olaylara sahne olmuştur.

Çorlu 1357 tarihinde 1. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Süleyman Paşa ve Orhan Gazinin ölümleri üzenine tekrar Bizans egemenliğine geçen Çorlu, 1361 tarihinde kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 1. Murat`ın emriyle Trakya`daki öteki Bizans şehirlerine ibret olması maksadıyla burayı savunan Bizanslılar ağır şekilde cezalandırılarak kale duvarları yıkılmıştır. Böylece Tzirallum`un askeri önemi de ortadan kaldırılmıştır. Bu sert davranış hemen etkisini göstermiş ve Trakya`nın fethi kolayca tamamlanmıştır.

Çorlu, imparatorluk döneminde ilk defa II. Beyazıt ile oğlu Şehzade Selim (Yavuz) arasında geçen baba-oğul savaşında yer almıştır. Şehzade Selim ile II. Beyazıt Çorlu yakınlarındaki Uğraşdere`de karşılaşmış ve Şehzade Selim babasının kuvvetleri önünde yenilmiştir.

1512 de tahtını oğluna bırakan II. Beyazıt Dimetoka Sarayına giderken Çorlu konağında ölmüştür. Daha sonra Yavuz Sultan Selim`de İstanbul`dan Edirne`ye giderken 21 Eylül 1520 tarihinde aynı topraklarda ölmüştür. Bu suretle II. Beyazıt Dimetoka`ya, Yavuz da Edirne`ye varamamıştır.

Eylül 1676 da son Sadrazam köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Çorlu ile Karıştıran arasındaki Karabiber çiftliğinde vefat etmiştir.

Çorlu 18. yüzyılda Kırım`dan uzaklaştırılan Hanzadelerin ve Girayların sürgün yerlerinden biri olmuştur.

1830 yılında Rumeli Beylerbeyliği kaldırılıp Edirne vilayeti kurulunca, Çorlu bu vilayetin Tekirdağ sancağına bağlı bir kazası haline getirildi. 1870 de vilayetler örgütünün ıslahı sırasında durumunu olduğu gibi korudu. 1876 da geçici olarak Rusların eline düştü.

1912-1913 Balkan savaşlarının birinci devresinde Osmanlı Doğu Ordusu Kumandanlığı karargahı Çorlu`da idi. 5-6 Aralık 1912 savaşlarından sonra Bulgarların eline geçti. Balkan Savaşlarının ikinci devresinde Edirne`ye doğru ilerleyen Türk Ordusu tarafından 15.Temmuz.1913 de kurtarıldı.Kurtuluş savaşı yıllarında ise Çorlu, 25.Temmuz.1920 de Yunan işgaline uğradı. 1918 yılından beri faaliyet gösteren ve Trakya`nın kurtuluş savaşını yöneten Trakya ve Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti`nin kurduğu çeteler, büyük zafere kadar faaliyetlerine devam ettiler. 15.Ekim.1922 de Türk Jandarma Kuvvetleri tarafından kesin olarak kurtarıldı.

Çorlu halen, ikinci Dünya Harbinden beri savunma bakımından önemli bir garnizon olma özelliğini devam ettirmektedir. 

COĞRAFYA

Çorlu, Türkiye`nin kuzeybatı (Trakya) bölgesinde olup, 41 derece 07 dakika 30 saniye doğu boylamı ile 27 derece 45 dakika 00 saniye kuzey enlemi arasındadır.

Kırklareli, F-19 - c1, 1/25.000 ölçekli pafta üzerinde yer almaktadır. Çorlu`nun, denizden yüksekliği 150-180 m. arasındadır. Çorlu, Ergene havzasında ve Trakya`nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır. Doğudan; İstanbul`un Silivri ilçesi, Muratlı ilçesi ve Kırklareli`nin Lüleburgaz ilçeleri ile çevrilidir. Güney `de ise; Marmara Denizi ve Marmara EreğIisi ilçesine komşu olmaktadır. Çorlu, Tekirdağ ilinde kapladığı alan bakımından dördüncü sıradadır. Çorlu`nun yüzölçümü 991 km. `ye yakındır. İlçe rakımı 183 m.dir. Yıldız dağlarının uzantısı halinde sokulan sırtlar, Çorlu`nun en yüksek kesimini oluşturur. Çorlu arazisinin büyük bölümü Ergene havzası içinde yer alır. Burası Yıldız (Istranca) dağlarından taşınan ve akarsulardan sürüklenen tortuların depolandığı bir dolgu bölgesidir. Ayrıca bu bölge, Ergene havzası ile Marmara kıyıları arasındaki su bölümünün ayrım sınırıdır. Çorlunun yüzölçümü 951 km2ye yakındır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE TOPRAKLAR

İlçemizin toplam arazisi 950.000 ha.dır. Bu arazinin 702.290 dekarı işlenen arazi, 39.300 dekarı çayır mera arazisi, 8.000 dekarı orman arazisi, 749.590 dekar ziraat ve orman arazileri toplamı, 200.410 dekarı kültür dışı arazilerdir. Sulanabilir saha 43.250 dekar, sulanan saha 6.600 dekar`dır. Çorlu`da en fazla ince elemanlardan meydana gelen orman toprağı ile karışık kırmızı-kahverengi topraklar yaygındır.    Kalınlığı yer, yer 30-40 cm. `yi bulan bu topraklar son derece verimlidir. Eski tarihi belgelerde, ormanlarla kaplı olan Ergene havzası tarih boyunca gelen istilalar sırasında tahrip edilmiş, yakacak ve tarla olarak kullanılmak maksadıyla yok edilmiştir. Günümüzde görülen ağaç topluluklarının çoğu sonradan dikilmiştir.

İKLİM

Çorlu, iç kesimde yer alması nedeniyle Trakya`da en az yağış alan bölgedir. Yıllık yağış miktarı 545 mm. (Kg/m2) dir. Yağışların %20`si ilkbahar, %10`u Yaz, %30`u Sonbahar, %40`ı Kış mevsiminde düşmektedir.

Ortalama rüzgarın yönü kuzey-kuzeydoğu `dur ve rüzgarın hızı 3.6 m/sn. kadar yükselir. Bu rüzgarlar fazla yağış getirmezler. Nemli hava kütlelerini getiren ve yağışa neden olan rüzgarlar güney-güneybatı yönlü Lodos ve Kıble `dir. Kışın kendisini hissettiren Karayel ise soğuk hava dalgasını getirerek kar yağışına sebep olur.

Yıllık sıcaklık ortalaması 12.6 C. en yüksek sıcaklık ortalaması 18.2 C. en düşük sıcaklık ortalaması 8.1 C dir. Çorlu, Karadeniz ile Akdeniz arasında yer aldığı gün bu iklim bölgelerinin etkileri altında kalır. Kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri ile güneyden, Akdeniz ve Ege`den gelen nemlilik hava akımları bölge iklim yapısını belirler.

AKARSULAR

Ergene çayı Çorlu`nun 12 km. kuzeyinden geçer. Bu çay, Ergene nehrinin önemli bir koludur. Ergene Trakya`nın en büyük akarsuyu olan Meriç Nehri`nin kolu olmaktadır. ilçemizden geçen Ergene çayı, Muratlı yakınlarından Çorlu deresini alarak batıdan Meriç nehrine boşalır.

Çorlu deresi, Yıldız dağlarının (lstranca) doğu yamaçlarından beslenir. Bir çok mevsimlik dereyi kendine bağlar. Gerek Çorlu deresi gerek Ergene çayından tarım sahalarının sulanmasında ve sanayide büyük ölçüde yararlanılır. Diğer önemli dereler ise; Pınarbaşı deresi, Esece deresi ve Ahımehmet deresi `dir.

YERALTI ZENGİNLİKLERİ

Trakya`nın ikinci büyük yeraltı sularına sahip bir bölgededir. Bir çanak gibi üstü kum çakıl olan arazi, bir süzgeç gibi yağan kar ve yağmur sularını yeraltına geçirmektedir. Bu durum kirlilik açısından da tehlike arz etmektedir. Çöp atıklarının, sanayi atıklarının sızıntıları da bu yeraltı sularına karışmaktadır. Bu kirlenmenin acil olarak önlenmesi için gerekli tedbirlerin ele alınması, kaçınılmaz olarak önümüzde durmaktadır.

Yöredeki yeraltı suyu potansiyelinin 274 hm3/yıl`ı, Ergene Havzası`ndan kaynaklanmaktadır. Tekirdağ`ın kullandığı su miktarı toplam suyun %42`sini oluşturmaktadır. Bu miktarın %61`inin (51.72 hm3/ yıl) Çorlu ilçesine ait olduğu dikkat çekicidir. Ayrıca Çorlu ilçesinin içme, kullanma ve sanayi amaçlı çektiği su miktarının, sulama suyundan daha fazla olduğu görülmektedir.

Çorlu Belediyesi, şehir merkezinin 160.000 kişi olduğunu ve kişi başına 124m31/kişi-gün su miktarı olduğunu belirtmiştir.

Endüstrilerin günlük toplam su ihtiyacı 90.000m3/gün`ü bulmaktadır. Bu miktar kuyular yardımıyla ve yeraltı suyunun plansız bir şekilde kullanılmasıyla karşılanmaktadır.

Kum-çakıl açısından da bölgenin zengin yerinde bulunan Çorlu Karatepe taş ocakları bölgenin yegane beton, beton agregası ve asfalt mucuru üreten sahasıdır. Bütün beton santralleri, belediyeler, karayolları, köy hizmetleri, liman işletmeleri, hava meydanları işletmeleri ihtiyaçlarını Karatepe Taş Ocakları`ndan karşılamaktadır. Hatta İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mecidiyeköy üst geçidi, Haliç Köprüsü aşınma tabakalarını da burası sağlamıştır. Ayrıca, Yulaflı (Karacali) yöresinde TPOAŞ `in yaptığı sondajlarda yörede doğalgaz kaynakları görülmüştür.

MAHALLİ İDARELER 

Çorlu İlçesinin biri ilçe merkezi, beş belde (Ulaş, Velimese, Marmaracak, Misinli, Yenice) olmak üzere altı belediye teşkilatı vardır.

EĞİTİM – KÜLTÜR 

Çorlu ilçesinde ilk ortaokul 1939-1940, ilk lise ise 1959 yılında, Endüstri Meslek Lisesi ise 1969-1970 yılında, Çorlu Kız Meslek Lisesi ise 1945-1946 yılında açılan Akşam Kız Sanat Okulunu da bünyesine alarak 1959 yılında öğretime başlamıştır. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi ise 1973 yılında faaliyete geçerek Çorlu ilçesinin yaygın eğitim faaliyetlerine yönelik mesleki ve genel bilgi kursları, sosyal ve kültürel kurslar açmaktadır.

Çorlulu ev hanımlarının çabası ve birleşmeleri ile Çorlu Şucaattın İlkokulunun bahçesinde hizmet vermeye başlayan Halk Kütüphanesi bugün yeni binasında okuyuculara hizmet vermektedir.  Kütüphanede toplam 12.945 kitap bulunmaktadır.

Çorlu’da Belediye Sarayında 300 kişilik bir tiyatro salonu ayrıca Çorlu Belediyesi’nin yaptırmakta olduğu bir antik tiyatro inşaatı sürmektedir. Bunların yanında okul ve diğer kurumlara ait salonlar ile kültür-sanat ve sosyal faaliyetler yoğunluk kazanmaktadır.

Çorlu, Tekirdağ ilçeleri içinde okur yazar oranı % 98’lik oran ile ilk sıraları. Ayrıca yüksek okul ve fakülte bitirenlerin oranı %4,34’tür.

İlçede bugün 36 anasınıfı, 45 ilköğretim, 13 lise ve dengi okulun yanı sıra Trakya Üniversitesine bağlı Çorlu Mühendislik Fakültesi ile bir Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.Ayrıca Trakya’nın en fazla özel okuluna sahip olan yer yine Çorlu ilçesidir.

İlçede 5 genel lise, 1 Anadolu Lisesi (Mehmet Akif Anadolu Lisesi) , 1 Meslek Lisesi (M.Rüştü Uzel End. Meslek Lisesi ) 1 Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi, 1 Ticaret Lisesi ,1 İmam Hatip Lisesi, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 7 Özel Dershane, 7 Bilgisayar Kursu, 9 Sürücü Kursu 4 İngilizce, 1 adet Stilistlik kursu bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin barınacağı 4 öğrenci yurdu da bulunmaktadır.

Çorlu ilçesinde ilköğretimde 24.906, liselerde ise 7.390 öğrenci eğitim görmektedir. İlçede toplam 1157 öğretmen görev yapmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Çorlu, sosyal-ekonomik gelişmişlik düzeyinin yüksekliği Sağlık hizmetleri veren kurumlarının çokluğunu sağlamıştır. Çorlu’da başlıca sağlık kuruluşları : Devlet Hastanesi, Askeri Hastane, Verem Savaş Dispanseri, Sosyal Sigortalar Kurumu Dispanseri, Vatan Hastanesi (özel), Şifa Hastanesi (özel) ve 13 Sağlık Ocağı bulunmaktadır.

1965 yılında 50 yataklı Doğum Evi olarak faaliyete geçen Çorlu Devlet Hastanesi yapılan ek bina ile 200 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Diğer taraftan 250 yataklı Sigorta Hastanesi inşaatı sürmektedir.

EKONOMİK DURUM

Çorlu ilçesi, tarım alanlarının genişliği ve tarım çiftliklerinin çokluğu ile dikkati çekmektedir. İlçemizin toplam arazi 94.000 hektardır. Bu arazinin 655.205 dekarı (%68.97) işlenen tarım arazisi, 294.795 dekarı ( % 31.03 ) tarım dışı arazi 34.268  dekarıda çayır, mera arazisidir. Tarla arazisinde en yaygın ekilişe yapılan bitkisel ürünler buğday, ayçiçeği, arpa, karpuzdur. Buğday 40.500 hektar, Ayçiçeği 18.500 hektar, Arpa 4.500 hektar alanda ekilmekte olup; buğday üretimi 194.400 ton, Ayçiçeği üretimi 30.600 ton, Arpa üretimi 37.000 civarındadır. Ayrıca Karpuz üretimi yaygın bulunmaktadır. İlçede tarımda kullanılan 2660 traktör, 155 adet biçer döver bulunmaktadır. Traktör başına düşen arazi miktarı 264 dekardır.

Tarımsal üretimin önemli bir kolunu oluşturan hayvancılık, ise İlçemiz çiftçilerin ikinci önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. İlçemizde 3.623 adet dana-buzağı, 4.427 adet inek, 2 adet boğa olmak üzere toplam büyük baş hayvan mevcudu 8.052 adettir. Küçük baş hayvan mevcudu ise 14.100 adet koyun 500 adet keçi olmak üzere toplam 14.600 adettir. 

SANAYİ

Çorlu ilçesi, Tekirdağ ilindeki sanayileşmenin en hızlı geliştiği bir bölgedir. DPT verilerine göre ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmesi açısından Çorlu İlçesi, Türkiye’de 16’ncı sırada yer almaktadır.

İlçemizde iki adet küçük sanayi sitesi mevcut olan Çorlu’nun E-5 karayolu, İstanbul kısmında kurulan 486 iş yeri bulunan yeni sanayi sitesinde 6-7 bin civarında kişinin çalıştığı temel atma işleri devam eden ikinci etap 650 işyerinin daha hizmete girmesiyle toplam 15.000 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. Ayrıca  sitede idare binası, toplantı ve düğün salonu, Çıraklık Eğitim Okulu (16 derslik uygulama atölyesi) ,iki adet banka şubesi, acenta blokları ve camii gibi soyal tesisler mevcuttur.

Çorlu’da toplam 454 sanayi kuruluşu bulunmakta olup, tekstil, boyama fabrikalarının işgücü bakımından ezici bir çoğunlukla ilk sırayı almaktadır. D-100 Edirne yolu Çerkezköy özellikle TEM bağlantısının olduğu alanda ve Türkgücü köyü yolu civarında tekstil fabrikalarının yoğunlaştığı görülmektedir. Ikinci sırada toplam 3.567 çalışanı ile deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı fabrikaları gelmektedir. Ayrıca kürk-süet üretiminin Türkiye’deki merkezi Çorlu’dur.1038 çalışanı ve %3.44 iş gücü payı ile üçüncü sırayı alan ayçiçeği yağı ve margarin sanayi dalı halen mevcut olan büyük kapasiteli tesisler bölgede üretilen ayçiçeğinin tamamını işleyecek seviyededir. Aynı durum kağıt fabrikaları ,un fabrikaları ve elektronik fabrikalar içinde geçerlidir.

Velimeşe ile Karamehmet köyü arasında ikibin dönümlük bir arazi üzerine kurulu bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’nde 150 fabrika ve 25.000 kişiye istihdam sağlanacaktır. 

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI  

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası; Türkiyenin ilk odalarından biridir. Edirne Vilayeti Salnamelerinde Çorlu’da 1870’den itibaren Ziraat Odası olduğu yazılmaktadır. 1307 ( 1891 ) Edirne Vilayeti Salnamesinde Oda, Ticaret, Ziraat ve Sınaat odası olarak geçmektedir. Bu salnameye göre oda yöneticileri; Reis Şakir Bey, Azalar; Hasan Efendi, Garemet Efendi, Yanoko Efendi ve Arakel Efendi’den oluşuyordu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Oda, Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetini sürdürmüştür. Daha sonra faaliyetine ara verilen Oda, 1958’de yeniden kurulmuştur.

Kasım 1997’de 11 melek Grubu olan Odanın 3580 üyesi bulunmaktadır.

ÇORLU DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1996 tarihinde kurulmuş 132 hektardan oluşmaktadır. Deri Organize Sanayi Bölgesinde 150 parsel mevcuttur. Bu parseller üzerinde 107 fabrika faaliyet göstermektedir. Deri Organize Sanayi Bölgesinde 2 tane arıtma tesisi mevcuttur. 

ULAŞIM

Arazinin düz olması kara ve demir yolu ulaşımına büyük kolaylık sağlamaktadır. İlk çağlardan beri yoğun biçimde kullanılan İstanbul-Edirne (D-100) karayolu hala işlek bir şekilde kullanılmaktadır.

1993 yılında tamamlanan ve 1994 yılında Çerkezköy yolu üzerinde bağlantısı sağlanan TEM otoyolunun hizmete girmesiyle İstanbul-Çorlu arası oldukça kısalmıştır.

D.D.Y.ÇORLU TREN İSTASYONU 

1870 yılında Avusturyalılar tarfından inşa edilmiştir. 1937 yılına kadar Fransız Demiryolu Şirketi tarafından işletilen yol bu tarihten itibaren T.C.D.D.Y. işletmesine geçmiştir.

İstanbul-Edirne demiryolunun inşaatına 1869’da başlanmış: yol 1888 yılında sefere açılmıştır. Bütün Trakya’yı katederek İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolunun Çorlu sınırlarında kalan uzunluğu 20 km’dir. 

8 Ağustos 1998 günü açılışı yapılan Çorlu Sivil Hava Alanı, Atatürk Hava Limanı’nın yükünü oldukça hafifletmeyi amaçlamıştır.

TURİZM

Çorlu ilçesinin tarih öncesi ve tarih çağlarına ait dönemleri incelendiğinde önemli bazı tarih eserlerinin bulunmasına rağmen kültür-tabiat ve tarih varlık ve eserlerinin pek fazla olmadığı görülmektedir.

İlçe D-100 İstanbul-Edirne Avrupa yolunun üzerinde olması ve yine İstanbul-Avrupa Tren yolunun hemen yanından geçmesi, Çorlu Sivil Havaalanın açılması kısacası transitler geçiş noktasında olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri sayılabilir. Ayrıca ilçede sanayinin son derece ileri bir noktada olması bu hareketliliği önemli derecede arttırmıştır.

Çorlu’da her yıl Ağustos ayının ikinci haftasında Çorlu Kültür ve Sanat Festivali (Toplu sünnet şöleni, Kent Fuarı ve Festivali), Eylül ayının II. haftasında Trakya Tarım Fuarı düzenlenmektedir.

Mesire yerlerinden en önemlisi Çorlu Orman Korusu olup İstanbul-Edirne (D-100) karayolu üzerinde olup Çorlu ilçe merkezine 8 km uzaklıktadır. 

Çorlu Şehir Rehberi ile Alakalı Yazılar

Bitlis Şehir Rehberi
Bitlis Şehir Rehberi
Bitlis yöresinde Doğu Toroslar’ın teşkil ettiği geniş kavis,hem yüksek olduğu hem de geniş sıra dağlar meydana getirdiği için geçilmesi imkansız bir set halini almıştır. İşte Bitlis bu dağ settinin nispeten daralmış olduğu bir vadinin üzerinde kurularak bir taraftan Van Gölü Havzası, diğer taraftan Güney Doğu Anadolu bölgesi ile olan irtibatı sağlayarak stratejik önemini tarihin her devrinde göstermiştir.
Niğde Şehir Rehberi
Niğde Şehir Rehberi
Kapadokya Bölgesinde yeralan Niğde, antik kentleri, tarihi ve kültürel eserleri, Aladağ Milli Parkı ile önemli bir turizim merkezidir. M.Ö. 3000 - 2000 yıllarını kapsayan Eski Tunç Devri`nde Niğde çevresinde önemli yerleşim birimlerinin olduğu yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda anlaşılmıştır. Eski Hitit Dönemi olarak adlandırılan bu dönemden sonra Niğde, Frig, Pers, Büyük İskender, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır.

Haritada Çorlu

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları