Sehirler

Barselona Şehir Rehberi

Anasayfa | Hakkımızda | Nasıl Online Bilet Alırım? | Bilgi Bankası | Bize Ulaşın
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Türk Hava Yollari Anadolujet Atlasjet Sunexpress Borajet Onurair Pegasus
Yurtiçi
Yurtdışı
Charter
 
Barcelona, İspanya
Fikir Paylaş

Bilgi Bankası

Şehir Rehberi   Ülke Rehberi   Havayolu Firmaları   Kampanyalar   Tavsiyeler   Faydalı Bilgiler   Haberler

Şehir Ara

Barselona Şehir Rehberi
Barselona Şehir Rehberi
 
Barselona Şehir Rehberi
 
Barselona Şehir Rehberi
 
Barselona Şehir Rehberi

Barselona, İspanya`da Katalonya Özerk Topluluğu ve Barselona ilinin merkezi ve İspanya`nın ikinci büyük kenti. Ülkenin kuzeydoğusunda, İspanya-Fransa sınırının 150 km güneyinde yer alır. İspanya`nın Akdeniz kıyısındaki en önemli limanı ve ticaret merkezidir. Kendine özgü kültürü ve güzelliğiyle ün yapan Barselona`nın, Gaudi`nin başını çektiği modernizm akımıyla planlanmış, 1900`lerden kalma ızgara planlı modern bölümü ilgi çekmektedir. Yaygın dil Katalancadır. 1992 Yaz Olimpiyatları`na ev sahipliği yapmıştır. Avrupa Birliği sınırları içindeki altıncı büyük metropoliten alandır.

Tarih

Barselona söylentiye göre İÖ 3. yy`da Kartacalılar tarafından eski bir İberya kenti üzerine kurulmuştur. Kentin adı da bir olasılıkla Kartaca`nın ünlü yönetici ailesi Barkaslardan kaynaklanır.

İÖ 218`de Romalılar tarafından fethedildi ve İÖ I. yy`da sömürge statüsü aldı. Kent Roma döneminde Colonia Faventia Julia Augusta Pia Barcino adını almış, Magriplilerce de Barcaluna olarak adlandırılmıştır. 415`te Vizigotların işgal ettiği kent, 717 dolaylarındaArapların eline geçti. 801`de Karolenj Hanedanı`ndan I. Louis (Dindar Louis) kenti Araplardan alarak kendi topraklarına kattı. Barselona kontları bu dönemde özerkleştiler ve 10.-11. yüzyıllarda Katalonya`nın geri kalan bölgelerini de denetimleri altına aldılar. 1137`de Katalonya ve Aragon`un birleşmesiyle kentte ticaretle uğraşan varlıklı sınıfların siyasi gücü arttı. Kısa sürede Barselona, Akdeniz ticaretinde Cenova ve Venedik`le boy ölçüşür hale geldi.

14. yüzyılda veba salgınları nüfusu önemli ölçüde azaltınca kent bir duraklama dönemine girdi. Napoli`nin 1442`de Barselona`nın yerine Katalonya-Aragon monarşisinin merkezi olması kentin önemini daha da azalttı. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu`nun Akdeniz`de artan gücü ve Amerika`nın keşfi de Barselona`nın Akdeniz ticaretindeki konumunu gölgeledi. 1615`ten sonraki dönemde Madrid`deki yöneticilerle ilişkiler bozuldu ve Katalonya`nın Amerikan kolonileriyle ticaret yapması tümüyle engellendi. 1705`teİspanya Veraset Savaşı sırasında Avusturyalı arşidük III. Karl Barselona`da krallığını ilan etti. Ama V. Felipe savaşı kazanınca kent 1714`te ele geçirildi ve özerkliğine son verildi.

1808-13 arasında Napoléon`un egemenliği altında kalan kent, bundan sonraki dönemde hızla sanayileşmeye başladı. Buhar gücüyle çalışan ilk dokuma fabrikası 1832`de açıldı. Kısa sürede Barselona, İspanya Krallığı`nın en önemli kenti haline geldi. İşçi sayısının hızla artmasıyla siyasi ve toplumsal çatışmalar da baş gösterdi. Bunların en önemlileri 1835`te 11 manastırın tahrip olmasına ve 1909`da 60`tan fazla kiliseyle dinsel yapının bütünüyle yakılmasına yol açan olaylardı.

Barselona, Katalan ayrılıkçı hareketinin de merkeziydi. 1936`da İspanya İç Savaşı`nın başlamasıyla kent Özerk Katalonya hükümetinin ve Cumhuriyetçi güçlerin merkezi durumuna geldi. Temmuz 1936`da, şehri Francisco Franco`ya teslim etmeyi amaçlayan askeri ayaklanma, sendikacı milislerin kitle halinde harekete geçmeleriyle bastırıldı. Mart 1938`de İtalyan hava kuvvetleri tarafından şiddetle bombalandı. Ocak 1939`da kentin işgali Cumhuriyetçi hükümetin yenilgiyi kabul etmesine yol açtı. Franco kuvvetlerinin eline geçmesinden sonra Katalonya`nın özerk kurumları feshedildi. İç Savaş sırasında uğradığı yıkıma rağmen Barselona, sanayileşmiş ve zengin bir bölgenin merkezi olarak gelişimini devam ettirdi.

1978`de yeni anayasa uyarınca Katalonya Özerk Topluluğu`nun (Generalitat de Catalunya) merkezi oldu. Bölgede Barselona`yla birlikte Gerona ve Lérida ve Tarragona illeri yer alır.1992 Yaz Olimpiyatları`na ev sahipliği yaptı.

Coğrafya ve iklim

Barselona İber Yarımadası`nın kuzeydoğu kıyısında yer alır. Güneydoğu yönünde Akdeniz`e doğru inen hafif eğimli bir arazi üstünde kurulmuştur. Kuzeydoğuda Besôs, güneybatıda Llobregat nehirlerinin arasında kalan verimli ovada yer alır. Kuzeybatıdan, en yüksek tepesi Tibidabo (532 m) olan dağlarla çevrilidir. Akdeniz İkliminin hüküm sürdüğü Barselona`da iklim yumuşaktır.

Kentin Yapısı

Barselona kent planı düzenli ve uyumludur. Ticaret ve yerleşme alanları eski kentin merkeziyle çevresinde yoğunlaşmıştır. Sanayi bölgeleri bunların dışından çevreye doğru yayılır. Eski kentin ana ekseni, kuzeyde büyük ticaret merkezi Plaza de Cataluña, güneyde ise Paseo Marítimo ve kıyı şeridi arasında uzanan bir dizi bulvardan oluşan Ramblas`tır. Geniş kaldırımları, ağaçlar altındaki bankları ve kitap, gazete, el sanatı ürünleri, özellikle de başta kuşlar olmak üzere ev hayvanları ve çiçek satılan küçük dükkanlarıyla Ramblas sevilen bir gezinti alanıdır.

Yeni kent Ensanche (Uzantı), birbirini dikine kesen geniş caddeleriyle kuzeye doğru uzanır. Eski kenti ve Ramblas`ın batısını yarım daire biçiminde çevreleyen Rondas`ın kuzey ucunda Üniversite Meydanı yer alır. Bu meydan geçen geniş Jose Antonio caddesinin her iki başında birer boğa güreşi arenası vardır. Kentteki öbür ana cadde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan Avinguda Diagonal`dır (1979`a kadar Avenida del Generalismo Franco).

Demografi

Barselona`nın nüfusu 20. yüzyılın ilk yarısında yavaş bir artış hızı göstermiştir. 1950`lerden 1980`lerin başlarına kadar İspanya`nın daha az gelişmiş yörelerinde gelen göçle nüfusu hızla artmış, 1980`le ve 1990`lar boyunca yüksek yaşam standartları nedeniyle nüfus artışı yavaşlamaya başlamıştır.

Barselona kentinin nüfusu 2006 yılı itibariyle 1.673.075, metropoliten alanının nüfusu 3.218.071`tür. Nüfusun üçte ikiye yakını Katalonya doğumludur. İspanya`daki en büyük Yahudi nüfusa ev sahipliği yapar.

Resmi dil olan İspanyolca Berselona`nın hemen hemen her yerinde anlaşılır. Bununla birlikte Barselona`nın yerel dili olan Katalanca nüfusun ezici bir kesimi tarafından konuşulur. Yine nüfusun büyük bir kısmı Katolik Hıristiyandır, bununla birlikte Evanjelist, Ortodoks, Müslüman, Yahudi ve Budist azınlıklar da yaşar.

Ekonomi

Katalonya`daki sanayi kuruluşlarının dörtte üçü Barselona ve çevresindedir. Buradaki üretim, toplam ülke üretiminin önemli bir kısmını oluşturur. 18. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak en önemli sanayi kolu olan dokumacılık, sonraları yerini metalurji ve makine sanayilerine bırakmıştır. Ama Avrupa Birliği`ne üye olması dokumacılığın modernleşmesine ivme kazandırmıştır. Başlıca imalat ürünleri otomobil, ağır makineler, kimyasal maddeler, ilaç, kozmetik ve deri ürünleridir. Barselona, borsası ve kentteki yerli ve yabancı baknacılık kuruluşlarıyla önemli bir finans merkezidir.

Deniz taşımacılığı da kent ekonomisinde önemli yer tutar. Yüzden fazla denizcilik şirketinin gemileri kenti dünya limanlarına bağlar. Bunların yanı sıra turizm de Barselona`nın önde gelen gelir kaynakları arasındadır.

Kültür ve Eğitim 

Barselona, bütün İspanya için bir kültür merkezi olmasının yanı sıra, Katalan dili ve kültürünün zenginleştirdiği özgün bir tarihsel geleneğe de sahiptir. Katalonya`nın siyasi ve toplumsal tarihinde belirleyici olan Katalan kültürü kapalı ve yerel bir kimliğe bürünmemiş, tersine dünyadaki öbür akımlarla, özellikle Avrupa`ya açılarak gelişmiştir.

1450`de kurulmuş olan Barselona Üniversitesi ve 1968`de kurulan Özerk Barselona Üniversitesi kentin önde gelen bilim ve araştırma kurumlarındandır. Kentte büyük önem taşıyan müzeler arasında romanesk ve gotik ressamların yapıtlarını barındıran Katalonya Güzel Sanatlar Müzesi, 12-18. yüzyıl heykellerinin sergilendiği Federico Marés Müzesi ve gençliğinde dokuz yıl burada yaşamış olan Pablo Picasso`nun pek çok yapıtının bulunduğu Picasso Müzesi, Deniz Müzesi ve Joan Miró Vakfı önemli yer tutar.

Ünlü ressam Picasso da 1895-1900 yıllarında Barselona`da yaşamıştır ve 1900 yılında ayrıldığı Barselona`ya 1901 yılında dönen Picasso1904 yılına kadar tekrar Barselona`da yaşamış ve "Mavi Dönemim" dediği ürünlerini yaratmış, fakat 1904 yılından sonra Fransa`ya yerleşmiştir. 1973 yılında Fransa`da ölmüştür. Museo Picasso (Picasso Müzesi), 1981 yılında eşinin de Picasso`nun yaptığı seramik çalışmalarını bağışlamasıyla bugünkü halini almıştır. Ünlü ressamın 2.500`den fazla eserini bu şehirde özellikle de Museo Picasso`da görmek mümkündür.

1847`de kurulan Teatro del Liceo kent opera ve balesinin barındırır. Kentte saygın bir senfoni orkestrası da vardır. Geleneksel Katalan halk oyunları yörenin önemli sanat gösterilerindendir. Kentte 130 sinema ve 14 tiyatrodan başka eğlence parkları bulunur.

Spor

Barselona, uzun spor geleneğine sahip bir şehir olarak 1992 Yaz Olimpiyatları ile İspanya`da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası`na iki stadyumuyla ev sahipliği yapmıştır. Şehir, 1899`da kurulan, dünyanın en çok tanınan futbol takımı ve dünyanın en zengin ikinci futbol kulübü olan Barcelona Futbol Kulübü`nün (FC Barcelona) evidir.  FC Barcelona`nın ayrıca basketbol (FC Barcelona (basketbol)), hentbol (FC Barcelona (hentbol)), rink hokey (FC Barcelona Hoquei) ve buz hokeyi (FC Barcelona (buz hokeyi)), futsal (FC Barcelona Futsal) ve ragbi (FC Barcelona (ragbi)) takımları da vardır. Kentin diğer önemli futbol takımı RCD Espanyol`dur.

Popüler spor olayları arasında uluslararası otomobil yarışları, yüzme, tenis ve futbol karşılaşmaları sayılabilir. 10 binden fazla kişinin katıldığı Barselona Maratonu mart ayında düzenlenir.

Şehirde UEFA`nın beş yıldız kategorisindeki iki stadyum bulunur. Bunlar, FC Barcelona`nın maçlarını oynadığı ve 100 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa`nın en büyük stadyumu olan Camp Nou ile 1992 Yaz Olimpiyatları`nın düzenlendiği 55.000 kapasiteli Estadi Olímpic Lluís Companys`tir.

Ulaşım

Kentteki ulaşım otobüs, troleybüs, metro ve banliyö trenleri ile sağlanır. Tramvaylar 1971`de kaldırılmıştır. 1970`lerde hızlı ulaşıma olanak veren çevre yolları ve Tibidabo Tepesinin altından geçen tünellerle kentin çevredeki tepelerin ötesine doğru genişlemesi sağlanmıştır.

1747`de inşa edilen dalgakıran 17. yüzyılda bir liman haline gelmiştir. Sonraları genişletilen Barselona limanı giderek bugünkü dev boyutlarına ulaşmıştır.

Havalimanları

Barcelona Uluslararası Havalimanı, kentin 10 km dışında, Llobregat Ovası`nda kurulmuştur. Şehir merkezinden 17 km uzaklıkta yer alan havalimanı, yıllık 35 milyonun üzerindeki yolcu trafiğiyle İspanya`nın ikinci, Akdeniz kıyısındaki en büyük havalimanıdır.[3] Havalimanı çoğunlukla İspanya içine ve Avrupa`ya yapılan seferlerde kullanılır, bunun dışında havalimanını, Latin Amerika, Asya ve ABD`deki destinasyonlara uçan havayolları da kullanır.

Barselona`ya 20 km uzaklıktaki Sabadell Havalimanı ise adını aldığı Sabadell kasabasının yakınındadır ve uçuş eğitimi ile özel uçaklar için kullanılır. Barselona`dan 90 km uzakta bulunan, Fransa sınırı yakınındaki Girona-Costa Brava Havalimanı düşük maliyetli havayolları tarafından tercih edilir.

Mutfak

Barselona`da her cebe ve her damağa uygun lezzetler bulabilirsiniz. Kahvaltılarda daha çok kahve , börek ve pasta tüketilir. Yemeklerde her türlü alternatifi bulmanız mümkündür. Sayısız restoran ve farklı mekanlarda çok çeşitli deniz ürünleri, sebzeler ve et yemekleri sunulmaktadır. Kent mutfağında çok sayıda içecek çeşidiyle karşılaşırsınız. Kahve, çay, meyve suyu ve benzeri kokteyllerden oluşan alkolsüz içecekler, şarap, bira, ünlü İspanyol ve dünya markalarının içecekleri bu kentin her yerinde bulunur.

Barselona Şehir Rehberi ile Alakalı Yazılar

Bitlis Şehir Rehberi
Bitlis Şehir Rehberi
Bitlis yöresinde Doğu Toroslar’ın teşkil ettiği geniş kavis,hem yüksek olduğu hem de geniş sıra dağlar meydana getirdiği için geçilmesi imkansız bir set halini almıştır. İşte Bitlis bu dağ settinin nispeten daralmış olduğu bir vadinin üzerinde kurularak bir taraftan Van Gölü Havzası, diğer taraftan Güney Doğu Anadolu bölgesi ile olan irtibatı sağlayarak stratejik önemini tarihin her devrinde göstermiştir.
Niğde Şehir Rehberi
Niğde Şehir Rehberi
Kapadokya Bölgesinde yeralan Niğde, antik kentleri, tarihi ve kültürel eserleri, Aladağ Milli Parkı ile önemli bir turizim merkezidir. M.Ö. 3000 - 2000 yıllarını kapsayan Eski Tunç Devri`nde Niğde çevresinde önemli yerleşim birimlerinin olduğu yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda anlaşılmıştır. Eski Hitit Dönemi olarak adlandırılan bu dönemden sonra Niğde, Frig, Pers, Büyük İskender, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır.

Haritada Barcelona

arabul.com
Yurtiçi Uçak Bileti Yurtdışı Uçak Bileti Charter Uçak Bileti
Anasayfa
Hakkımızda
Bilgi Bankası
İletişim Bilgileri
Turizm ve Ulaşım
Bu site bir İkia Turizm Ltd. Şti. kuruluşudur. İçerik veya görseller izin alınmadan kullanılmaz. © Copyright 2008 - 2014.
Yetkili acente İKİA Turizm 'dir. Sistem alt yapısı İpek TR / BiletAll tarafından kurulmuştur. Havayolları bilgi ve rezervasyon kaynağı İpek TR / BiletAll' dır. Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikamız - İptal İade Şartları